Rejestracja


Zarejestruj się, aby użyć narzędzia rezerwacyjnego od Hospitality.digital. Widżet rezerwacyjny może być łatwo zintegrowany z Twoją witryną website.dish.co lub z jakąkolwiek inną witryną.

Szczegóły konta

Nowe czy istniejące konto?


Czy chcesz otrzymywać powiadomienia w wiadomościach tekstowych dla nadchodzących rezerwacji? Jeżeli tak, proszę podać swój numer telefonu. Możesz to później wyłączyć lub edytować.

Szczegóły restauracji


Następujący numer telefonu, e-mail i URL witryny są wyświetlane w komunikacji z klientem o rezerwacjach.

Główny język komunikowania się z klientami.

Jaka jest maksymalna liczba miejsc, która podlega rezerwacji? Wartość tę można później zmienić i przełączyć się na tryb rezerwacji stolików.