Veri Koruma Beyanı

İnternet sitemize ve hizmetlerimize gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşekkür ederiz. Mükemmel hizmetimizin temelinde veri yatmaktadır. Bununla beraber en önemli varlığımız müşterilerimizin güvenidir. Müşteri verilerini korumak ve bunları yalnızca müşterilerimizin bizden beklediği şekilde kullanmak en büyük önceliğimizdir. Aşağıda yer alan veri koruma talimatları sizi Avrupa Genel Veri Koruma Tüzüğü ("GDPR") ve diğer geçerli veri koruma hükümleri uyarınca kişisel verilerinizin işlenmesi ve söz konusu işlemeye ilişkin haklarınız konusunda bilgilendirecektir.

1. Genel Bilgiler

1.1 Metro-Straße 1, 40235 Düsseldorf, Almanya adresinde bulunan Hospitality Digital GmbH (buradan itibaren "H.d", "biz" veya "bize/bizi") olarak bu internet sitesinin işletiminden sorumluyuz. H.d, kişisel verilerinizin korunmasına en yüksek derecede önem vermektedir.

1.2 Gizlilik konusunda sorularınız olması durumunda aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden Veri Koruma Görevlimiz ile irtibata geçebilirsiniz: Hospitality Digital GmbH, Veri Koruma Görevlisi, Metro-Straße 1, 40235 Düsseldorf, Almanya, e-posta: privacy@hd.digital.

1.3 Bu Veri Koruma Beyanında, internet sitemizin sunumu çerçevesinde kişisel verileri nasıl topladığımızı, işleme tabi tuttuğumuzu ve kullandığımızı açıklamaktayız. Kişisel veriler sizin şahsi veya maddi durumlarınız hakkındaki münferit bilgi kalemleridir. Hakkınızda toplamış olduğumuz kişisel veriler, münhasıran mevzuatın yürürlükteki hükümleri çerçevesinde işlenmekte ve kullanılmaktadır.

2. Kişisel verilerin işlenmesi ve üçüncü taraflara aktarılması

2.1 İnternet sitemizi kullandığınızda cihazınız (bilgisayar, cep telefonu, tablet, vb.) hakkında bazı bilgiler otomatik olarak toplanır. Toplananlar, cihazınız tarafından o sırada kullanılan IP adresi, tarih, zaman, tarayıcı, cihazınızın işletim sistemi ve kullanılan sayfalardır. Bu, veri güvenliği, hizmet yelpazemizin optimizasyonu ve internet sitemizin iyileştirilmesi amaçlarıyla gerçekleştirilir. İstatistiksel amaçlarla yapılan ve kati olarak anonim biçimde gerçekleştirilen analiz hariç olmak üzere, tüm analizler yalnızca kati olarak bu Veri Koruma Beyanı çerçevesinde gerçekleştirilir. Söz konusu kişisel veriler GDPR Madde 6, paragraf 1, cümle 1, bent f) esaslı olarak işlenir. İnternet sitemizin korunması ve hizmetlerimizin optimizasyonu bizim için meşru bir menfaattir.

2.2 Bizimle iletişime geçmeniz (privacy@hd.digital adresine istek göndererek) durumunda yalnızca bize ilettiğiniz ve isteğinizi işleme alıp yanıtlamak için gerekli olan kişisel verileri toplayacak, işleyecek ve kullanacağız.

2.3 Bu Veri Koruma Beyanında belirtilen veri işleme operasyonlarını mümkün kılmak için GDPR Madde 28 çerçevesinde bulutta barındırma, bakım ve diğer hizmetler gibi işler için veri işleyici sıfatıyla hizmet sağlayıcılar görevlendirmekteyiz. Bu hizmet sağlayıcıları, dış hizmet sağlayıcılarından ve Avrupa Birliği (AB) ile Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) içerisinde ve dışında bulunan ülkelerde yer alıp METRO Group bünyesinde çalışan hizmet sağlayıcılarından oluşmaktadır. Sözleşmesel hükümler yoluyla söz konusu hizmet sağlayıcılarının yüksek seviyede veri koruması sunmak için kişisel verilerin başka bir veri koruma seviyesine sahip olan ve AB Komisyonunca yeterlilik açısından karar verilmemiş bir ülkeye aktarıldığı durumlarda dahi kişisel verileri GDPR uyarınca işlemesini sağlıyoruz. Yasal olarak zorunlu kılındığımız durumlar haricinde kişisel veriler başka alıcılara aktarılmamaktadır. Verilerin veya kopyalarının uluslararası aktarımına ilişkin uygun güvenlik önlemleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen privacy@hd.digital adresi üzerinden Veri Koruma Görevlimizle iletişime geçin.

3. Çerezler

3.1 Hizmetlerimizi cezbedici şekilde tasarlamak ve spesifik işlevlerin kullanımını mümkün kılmak için çerez adı verilen unsurlar kullanmaktayız. Bunlar cihazınızda depolanan ufak metin dosyalarıdır. Tarafımızca kullanılan çerezlerden bazıları tarayıcının kapatılması gibi yollarla tarayıcı oturumu sonlandırıldığında silinir (oturum çerezleri). Diğer çerezler cihazınızda kalır ve bir sonraki ziyaretinizde tarayıcınızı tanımamızı sağlar (kalıcı çerezler). Tarayıcınızı çerez kullanımı konusunda sizi bilgilendirmesi için ayarlayabilir ve her seferinde bunları kabul edip etmeyeceğinizi seçebilir, çerezleri belirli durumlarda kabul edebilir veya genel olarak çerez kabulünü reddedebilirsiniz. Bu konuda daha fazla bilgiye internet tarayıcınızın yardım sekmesinden ulaşabilirsiniz. Çerezlerin kabul edilmemesi durumunda internet sitemizin işlevselliği kısıtlanabilir. "Çerez Uyarı Bandımızı" kabul ettiğinizde kişisel verilerinizin çerezlerle işlenmesini kabul etmiş olursunuz. Söz konusu kişisel veriler GDPR Madde 6, paragraf 1, cümle 1, bent a) esaslı olarak işlenir. Aşağıda spesifik çerezler hakkında ayrıntılı bilgi mevcuttur.

3.2 Adobe Systems Software Ireland Limited (4-6 Riverwalk Citywest Business Campus, Dublin 24, Republic of Ireland; "Adobe") şirketine ait bir hizmet olan Adobe Analytics'ten yararlanmaktayız. Bu hizmet, cihazınıza kaydedilen ve internet sitesini kullanımınızın analiz edilmesini sağlayan çerezler kullanmaktadır. Çerezler tarafından bu internet sitesini kullanımınıza ilişkin olarak oluşturulan bilgiler (IP adresiniz dahil) Adobe'un İrlanda'da bulunan sunucularına aktarılıp orada anonim hale getirilir ve ardından anonim şekilde ABD'de bulunan sunuculara aktarılıp ABD'de ileri işlemeye tabi tutulur ve saklanır. Adobe söz konusu bilgileri internet sitesini kullanımınızı değerlendirmek, internet sitesi işleticisi için internet sitesi faaliyetleri hakkında raporlar derlemek ve internet sitesi ile internetin kullanımına ilişkin diğer hizmetleri yerine getirmek için kullanmaktadır. Yasalarca gerektirilmesi durumunda veya söz konusu verileri Adobe adına üçüncü tarafların işlemesi halinde, ilgili bilgiler üçüncü taraflara aktarılabilir. Hiçbir durumda IP adresiniz diğer Adobe verileriyle ilişkilendirilmeyecektir. Çerez yüklemesini tarayıcı yazılımınızda ilgili ayarı değiştirerek engelleyebilirsiniz. Ancak bunu yapmanız durumunda bu internet sitesinin tüm işlevlerini kullanma konusunda zorluk yaşayabilirsiniz. Bu internet sitesini kullandığınızda hakkınızda toplanan verilerin yukarıda tarif edilen şekilde ve yukarıda belirtilen amaçla işlenmesini kabul etmiş olursunuz. Adobe tarafından veri toplanmasından herhangi bir zamanda geleceğe yönelik olarak etkili olacak şekilde vazgeçebilirsiniz. Vazgeçme konusunda daha fazla bilgiye http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.

3.3 Google Inc ("Google") tarafından sağlanan bir internet analiz hizmeti olan Google Analytics'i de kullanmaktayız. Google Analytics de aynı şekilde çerezler kullanmaktadır. Çerezler tarafından bu internet sayfasının sizin tarafınızdan kullanımı hakkında üretilen bilgiler genelde Google şirketinin ABD'de bulunan bir sunucusuna aktarılmakta ve orada saklanmaktadır. Ancak bu aktarımdan önce, IP adresiniz Google tarafından Avrupa Birliği üye ülkeleri veya Avrupa Ekonomik Alanı ile sözleşmeleri bulunan diğer ülkeler içerisinde kısaltılmaktadır. Sadece istisnai durumlarda IP adresi tam olarak Google'ın ABD'de bulunan sunucusuna aktarılarak orada kısaltılmaktadır. Bu internet sayfasının işleticisinin talimatıyla Google bu bilgileri internet sayfasının sizin tarafınızdan kullanımının değerlendirilmesi, internet aktiviteleri hakkında rapor düzenlenmesi ve internet sayfasının ve internetin kullanımı ile ilgili diğer hizmetleri verebilmek için kullanacaktır. Google Analytics hizmeti çerçevesinde tarayıcınızdan aktarılan IP adresiniz Google’ın diğer verileri ile birleştirilmemektedir. Çerezlerin saklanmasını tarayıcınızın yazılımında uygun ayarlamayı yaparak engelleyebilirsiniz. Bunun haricinde çerezler tarafından üretilen ve internet sayfasının sizin tarafınızdan kullanımı ile ilgili olan verilerin (IP adresiniz dahil) toplanmasını aşağıdaki adreste mevcut bulunan tarayıcı eklentilerini indirip yükleyerek engelleyebilirsiniz: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

4. Kişisel verilerin sağlanması ve saklama süreleri

Kişisel verileriniz gönüllülük esasına dayalı olarak sağlanır. Yasal olarak bize kişisel verilerinizi sağlama yükümlülüğünüz yoktur. Bize kişisel verilerinizi sağlamayı istememeniz durumunda bunun hizmetlerimizi kullanamayacak olmanız dışında herhangi bir sonucu olmayacaktır. İnternet sitemiz üzerinden bize sağladığınız kişisel veriler yalnızca bunların işlenme amacına ulaşılana dek saklanır. H.d için yasal bir menfaat (örneğin veri güvenliğini garanti etme ve suistimali engelleme) olması durumunda farklı saklama süreleri ortaya çıkabilir. Yasal veya sözleşmesel saklama yükümlülükleri sebebiyle saklamamız gereken kişisel veriler bloke edilir.

5. Haklarınız

GDPR uyarınca aşağıdaki haklarınızı kullanabilirsiniz:

· Şahsi verilerinizin işlenmesi hakkında bilgi ve söz konusu verilerin bir kopyasını alma (GDPR Madde 15),

· Yanlış verileri düzeltme ve eksik şahsi verileri tamamlama (GDPR Madde 16),

· Şahsi verilerinizi sildirtme ve bunların halka açık hale gelmesi durumunda H.d’nin silme isteği için sorumlu diğer tarafları bilgilendirmesi (GDPR Madde 17),

· Şahsi verilerinizin işlenmesinde kısıtlama isteme (GDPR Madde 18),

· Veri taşınabilirliği: Şahsi verilerinizin size yapılandırılmış, yaygın ve makine tarafından okunabilir bir formatta verilmesini isteme ve bu verileri H.d tarafından engellenmeden başka bir sorumluya aktarma hakkı (GDPR Madde 20),

· Verilmiş onayın geri çekilmesi; geri çekme işlemi geri çekme işleminden önce onaya dayalı olarak gerçekleştirilmiş veri işleme faaliyetlerinin yasallığını etkilemeyecektir (GDPR Madde 7),

· Veri işlemesine itiraz etme (GDPR Madde 21),

H.d Veri Koruma Görevlisiyle istediğiniz zaman iletişime geçebilirsiniz (privacy@hd.digital). Aynı zamanda veri işlemesinin GDPR’ye uygun olmadığını düşündüğünüz takdirde yetkili merciye şikayette bulunma hakkına sahipsiniz (GDPR Madde 77).

Tarih: Mayıs 2018/ AG