Gegevensbeschermingsverklaring

Dank u voor uw interesse in onze website en diensten. Wij zien gegevens als de basis voor uitstekende dienstverlening. Maar ons belangrijkste bezit is het vertrouwen van onze klanten. Het is onze grootste prioriteit om klantgegevens te beschermen en alleen te gebruiken op de manier die onze klanten verwachten. De volgende informatie over de bescherming van persoonsgegevens zijn bedoeld om u te informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens en uw rechten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) en aanvullende gegevensbeschermingswetten.

1. Algemene informatie

1.1 Hospitality Digital GmbH, Metro-Straße 1, 40235 Düsseldorf, Duitsland (hierna aangeduid als “H.d”, “wij” of “ons”) is verantwoordelijk voor de werking van deze website. H.d. vindt de bescherming van uw persoonsgegevens het belangrijkste dat er is.

1.2 Als u vragen hebt over gegevensbescherming, kunt u contact opnemen met onze Gegevensbeschermingsfunctionaris via de onderstaande contactgegevens: Hospitality Digital GmbH, Data Protection Officer, Metro-Straße 1, 40235 Düsseldorf, Duitsland, e-mailadres: privacy@hd.digital.

1.3 In deze Gegevensbeschermingsverklaring lichten wij toe hoe wij persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken met betrekking tot het aanbieden van onze website. Persoonsgegevens zijn individuele gegevens over uw persoonlijke of zakelijke situatie. We verwerken en gebruiken persoonsgegevens die wij over u verzamelen uitsluitend in het kader van de geldende wettelijke bepalingen.

2. Het verwerken van persoonsgegevens en overdracht aan derden

2.1 Als u onze website gebruikt, worden sommige persoonsgegevens over uw apparaat (computer, mobiele telefoon, tablet, enz.) automatisch verzameld. We verzamelen het IP-adres dat door uw apparaat wordt gebruikt en de datum, tijd, browser, besturingssysteem en de opgevraagde pagina's. Dit gebeurt voor de beveiliging van gegevens, om ons aanbod te optimaliseren en om onze website te verbeteren. Analyses worden enkel uitgevoerd binnen het toepassingsgebied van deze Gegevensbeschermingsverklaring, met uitzondering van analyses voor statistische doeleinden, wat strikt in geanonimiseerde vorm plaatsvindt. Deze persoonsgegevens worden verwerkt op grond van Artikel 6, paragraaf 1, eerste zin, punt f) van de AVG. Wij hebben een rechtmatig belang in het beschermen van onze website en het optimaliseren van onze diensten.

2.2 Als u contact met ons opneemt (bijvoorbeeld door een verzoek te versturen naar privacy@hd.digital), verzamelen, verwerken en gebruiken we de verstrekte persoonsgegevens om uw verzoek te verwerken en te beantwoorden.

2.3 Om de gegevensverwerking zoals opgenomen in deze Gegevensbeschermingsverklaring mogelijk te maken, zetten wij dienstverleners in als gegevensverwerkers in de zin van Artikel 28 AVG. Dit zijn bijvoorbeeld dienstverleners voor cloud hosting, onderhoud en andere diensten. De dienstverleners zijn zowel externe dienstverleners als dienstverleners binnen de METRO-groep die zich in landen binnen en buiten de Europese Unie (EU) en de Europese Economische Ruimte (EER) bevinden. Wij zorgen ervoor dat deze dienstverleners persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de AVG middels contractuele bepalingen om een hoog niveau van gegevensbescherming te waarborgen, zelfs als persoonsgegevens worden overdragen naar een land waarin een ander niveau van gegevensbescherming de norm is en waarover de Europese Commissie geen besluit betreffende toereikendheid heeft genomen. Geen andere overdracht van persoonsgegevens aan andere ontvangers vindt plaats, tenzij we daartoe wettelijk verplicht zijn. Voor meer informatie over de passende beveiligingsmaatregelen voor de internationale overdracht van gegevens of een kopie van deze voorzorgsmaatregelen, neem contact op met onze Gegevensbeschermingsfunctionaris door een e-mail te versturen naar privacy@hd.digital.

3. Cookies

3.1 Wij maken gebruik van zogenaamde cookies om onze diensten aantrekkelijk vorm te geven en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden opgeslagen. Sommige cookies die we gebruiken worden gewist na het einde van de browsersessie, dus na het sluiten van uw browser (zogenaamde sessie-cookies). Andere cookies blijven op uw apparaat en worden door ons gebruikt om uw browser bij het volgende bezoek te herkennen (blijvende cookies). U kunt uw browser instellen zodat u over het gebruik van cookies geïnformeerd wordt en kunt kiezen of u ze altijd wilt accepteren, in sommige gevallen wilt accepteren of altijd wilt weigeren. U kunt hier meer informatie over vinden in het hulptabblad van uw browser. Als cookies niet worden geaccepteerd, kan dit invloed hebben op de functionaliteit van onze website. U stemt in met het verwerken van uw persoonsgegevens via cookies als u onze “Cookie-Banner” accepteert. Deze persoonsgegevens worden verwerkt op grond van Artikel 6, paragraaf 1, eerste zin, punt a) van de AVG. We leggen hieronder specifieke cookies uit.

3.2 We gebruiken Adobe Analytics, een dienst van Adobe Systems Software Ireland Limited (4-6 Riverwalk Citywest Business Campus, Dublin 24, Republiek Ierland; “Adobe”). Deze dienst maakt gebruik van cookies die worden opgeslagen op uw apparaat waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd. De informatie over uw gebruik van deze website (waaronder uw IP-adres) die wordt gegenereerd door de cookie wordt overgebracht naar de servers van Adobe in Ierland en daar geanonimiseerd en daarna in geanonimiseerde vorm overgebracht naar servers in de VS voor verdere verwerking en daar opgeslagen. Adobe gebruikt deze informatie om uw gebruik van de website te beoordelen, om verslagen over website-activiteit op te stellen voor de websitebeheerder en om andere diensten aan te bieden die verband houden met het gebruik van de website en het internet. Deze informatie kan, waar relevant, worden doorgegeven aan derden indien wettelijk vereist of indien deze derden de gegevens namens Adobe verwerken. Uw IP-adres wordt nooit gekoppeld aan andere gegevens van Adobe. U kunt het opslaan van cookies uitschakelen via een instelling in uw browser. Hierdoor kunt u echter mogelijk niet volledig gebruikmaken van alle functies van deze website. Door deze website te gebruiken, accepteert u de verwerking van de gegevens die over u op de bovenstaande wijze zijn verzameld voor de hierboven beschreven doeleinden. U kunt zich te allen tijde afmelden voor het verzamelen van gegevens door Adobe met toekomstig effect. U kunt meer informatie over afmelden vinden op http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html.

3.3 We maken ook gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (“Google“). Google Analytics maakt ook gebruik van cookies. De door de cookies geproduceerde informatie over uw gebruik van deze website wordt meestal aan een server van Google in de VS overgedragen en daar opgeslagen. Uw IP-adres wordt door Google echter binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van het Verdrag betreffende de Europese Economische Ruimte ingekort voor deze opdracht plaatsvindt. Het volledige IP-adres wordt alleen bij uitzondering naar de server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Google gebruikt deze informatie in opdracht van de websitebeheerder om uw gebruik van de website te beoordelen, om verslagen over website-activiteit op te stellen en om andere diensten aan te bieden die verband houden met het gebruik van de website en het internet met betrekking tot de websitebeheerder. Het IP-adres dat wordt verstrekt door uw browser voor Google Analytics wordt niet gebundeld met andere gegevens van Google. U kunt het opslaan van cookies uitschakelen via een instelling in uw browser. Bovendien kunt u voorkomen dat Google de gegevens die door cookies worden gegenereerd en gebaseerd zijn op uw gebruik van de website (waaronder uw IP-adres) verzamelt en verwerkt door de volgende browserplug-in te downloaden en installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

4. Verstrekken van persoonsgegevens en bewaartermijnen

U verstrekt uw persoonsgegevens vrijwillig. U bent niet wettelijk verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u geen persoonsgegevens aan ons wilt verstrekken, is het enige gevolg dat u onze diensten niet kunt gebruiken. Persoonsgegevens die u aan ons verstrekt via onze website worden opgeslagen totdat de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt zijn vervuld. Afwijkende bewaartermijnen kunnen voortvloeien uit een rechtmatig belang van H.d. (Bijvoorbeeld om gegevensbeveiliging te garanderen en misbruik te voorkomen). Persoonsgegevens die moeten worden bewaard op grond van wettelijke of contractuele opslagverplichtingen zijn uitgesloten.

5. Uw rechten

Om uw rechten op grond van de AVG uit te oefenen met betrekking tot

· informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens en een kopie van deze gegevens (Artikel 15 AVG),

· het verbeteren en aanvullen van onjuiste en onvolledige persoonsgegevens (Artikel 16 AVG),

· het verwijderen van uw persoonsgegevens en, indien openbaar gemaakt, het informeren van andere gegevensverantwoordelijken door H.d. over uw verzoek om verwijdering (Artikel 17 AVG),

· het beperken van de verwerking van uw persoonsgegevens (Artikel 18 AVG),

· de overdraagbaarheid van gegevens zodat u uw persoonsgegevens ontvangt in een gestructureerde, standaard en door een computer leesbare indeling en het recht om deze gegevens over te dragen aan een andere gegevensverantwoordelijke zonder dat H.d. dit verhindert (Artikel 20 AVG),

· het intrekken van verleende toestemming waarbij deze intrekking geen afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die heeft plaatsgevonden op grond van de toestemming vóór de intrekking (Artikel 7 AVG), en

· bezwaar tegen de verwerking van gegevens (Artikel 21 AVG),

u kunt te allen tijde contact opnemen met de Gegevensbeschermingsfunctionaris van H.d. (privacy@hd.digital). Bovendien hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthouder als u vindt dat de gegevensverwerking onverenigbaar is met de AVG (Artikel 77 AVG).

Per datum: Mei 2018/ AG