Adatvédelmi nyilatkozat

Köszönjük, hogy érdeklődik weboldalunk és szolgáltatásaink iránt. Kiváló szolgáltatásaink alapját az adatok képezik. A legfontosabb érték azonban számunkra az ügyfeleink bizalma. Elsőrangú fontosságú számunkra, hogy biztosítsuk ügyfeleink adatainak védelmét, és az adatokat csak az elvárásaiknak megfelelően használjuk fel. Ezért az alábbiakban tájékoztatást nyújtunk arról, hogyan kezeljük az Ön adatait, és az adatkezeléssel kapcsolatban milyen jogok illetik meg az európai általános adatvédelmi rendelet (a továbbiakban: ÁAR) és egyéb hatályos adatvédelmi rendelkezések szerint.

1. Általános információk

1.1 A Hospitality Digital GmbH (Metro-Straße 1, 40235 Düsseldorf, Németország; a továbbiakban: Hospitality Digital) felelős ennek a weboldalnak az üzemeltetéséért. A Hospitality Digital számára különösen fontos az Ön személyes adatainak védelme.

1.2 Adatvédelemmel kapcsolatos kérdéseivel adatvédelmi tisztviselőnkhöz fordulhat a következő elérhetőségeken: Hospitality Digital GmbH, Adatvédelmi tisztviselő, Metro-Straße 1, 40235 Düsseldorf, Németország; e-mail-cím: privacy@hd.digital.

1.3 Ebben az adatvédelmi nyilatkozatban ismertetjük, hogy weboldalunk üzemeltetése során hogyan rögzítjük, kezeljük és használjuk fel a személyes adatokat. Személyes adat alatt a személyes és fizikai körülményekre vonatkozó egyedi információkat értjük. Az Önről gyűjtött személyes adatokat minden esetben a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően kezeljük és használjuk fel.

2. Személyes adatok kezelése és harmadik felekhez történő továbbítása

2.1 A weboldalunk használata során néhány személyes adatot automatikusan rögzítünk az Ön készülékéről (számítógép, mobiltelefon, táblagép stb.). Rögzítjük a készüléke által éppen használt IP-címet, a dátumot és időt, a böngésző típusát és az eszköz operációs rendszerét, valamint a lehívott oldalakat. Ezeket az adatokat adatbiztonsági okokból, valamint a kínálatunk optimalizálása és a weboldalunk továbbfejlesztése érdekében rögzítjük. Az adatok egyéb kiértékelése csak a jelen adatvédelmi nyilatkozat keretei között történik (kivéve a statisztikai célú kiértékelést, amihez kizárólag anonimizált adatokat használunk). A személyes adatok ilyen kezelése az ÁAR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontján alapul. A weboldalunk védelme és a szolgáltatásaink optimalizálása jogos érdekünknek minősül.

2.2 Ha kapcsolatba lép velünk (például kérést küld a privacy@hd.digital címre), akkor csak azon személyes adatokat rögzítjük, kezeljük és használjuk fel, amelyeket megad a számunkra, és amelyek a kérés megválaszolásához szükségesek.

2.3 Az ebben az adatvédelmi nyilatkozatban említett adatkezelési műveletek végrehajtásához az ÁAR 28. cikkével összhangban adatfeldolgozó szolgáltatókat veszünk igénybe, amelyek például felhőüzemeltetési, karbantartási és egyéb szolgáltatásokat nyújtanak. Ezek lehetnek az Európai Unió és az Európai Gazdasági Térség (EGT) országaiban vagy azokon kívül található, külső vagy a METRO csoporton belüli szolgáltatók is. A magas szintű adatvédelem érdekében szerződéses megállapodások útján gondoskodunk arról, hogy ezek a szolgáltatók az ÁAR rendelkezéseivel összhangban végezzék a személyes adatok kezelését, még akkor is, ha azokat olyan országba továbbították, ahol eltérő az adatvédelem szokásos szintje, és amelyről nem hozott megfelelőségi határozatot az EU Bizottsága. A személyes adatokat nem továbbítjuk egyéb címzetteknek, kivéve, ha erre jogszabály kötelez. A nemzetközi adattovábbítás megfelelő biztonsági intézkedéseire vonatkozó további információkért, illetve azok másolatáért forduljon adatvédelmi tisztviselőnkhöz a privacy@hd.digital e-mail-címen.

3. Sütik

3.1 Szolgáltatásaink vonzóbbá tétele érdekében és egyes funkciók használatához „sütiket” (cookie-kat) használunk. A sütik kis méretű szöveges fájlok, amelyeket az Ön készülékén helyezünk el. Az általunk használt sütik egy része a böngésző használatának befejezésekor, azaz a böngészőprogram bezárásával törlődik (munkamenet-sütik). Más sütik a készüléken maradnak, és lehetővé teszik, hogy a következő látogatásakor felismerjük a böngészőjét (maradandó sütik). A böngészőjét beállíthatja úgy is, hogy tájékoztassa Önt a sütik használatáról, és egyenként dönthessen azok fogadásáról, vagy csak meghatározott esetekben fogadja el őket, vagy általános érvénnyel tiltsa a sütik fogadását. Erre vonatkozóan részletesebb információkat találhat az internetes böngészőjének súgójában. A sütik elutasítása esetén a weboldalunk működése korlátozott lehet. Ha elfogadja a sütik használatáról szóló felugró üzenetet, azzal hozzájárul, hogy a személyes adatait sütik segítségével kezeljük. A személyes adatok ilyen kezelése az ÁAR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontján alapul. A következőkben a speciális sütiket mutatjuk be.

3.2 Ez a webhely az Adobe Systems Software Ireland Limited (4-6 Riverwalk Citywest Business Campus, Dublin 24, Ír Köztársaság; a továbbiakban: Adobe) Adobe Analytics nevű szolgáltatását használja. Ez a szolgáltatás sütiket helyez el a készülékén, amelyek segítségével elemezni tudja, hogyan használja a webhelyet. A süti által létrehozott, a webhely Ön általi használatára vonatkozó információ (beleértve az Ön IP-címét) az Adobe írországi szervereire továbbítódik, ahol anonimizálják, majd anonimizált formában továbbítják az USA-ban található szerverekre további feldolgozás és tárolás céljából. Az Adobe arra használja ezt az információt, hogy értékelje a webhely Ön általi használatát, jelentéseket készítsen a webhelyen folyó tevékenységekről a webhely üzemeltetője részére, és az internethasználattal kapcsolatos más szolgáltatásokat nyújtson. A törvényben előírt esetekben, vagy ha az Adobe megbízásából harmadik fél dolgozza fel az adatokat, ezek az információk harmadik félhez kerülhetnek. Az Ön IP-címét semmilyen esetben nem kapcsolják össze az Adobe által kezelt más adatokkal. A sütik fogadását letilthatja böngészőjében a megfelelő beállítások kiválasztásával. Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy ebben az esetben nehézségekbe ütközhet a webhely összes funkciójának használata. A webhely használatával beleegyezik az Önről gyűjtött adatok fent leírt módon, a fenti célra történő felhasználásába. Bármikor megtilthatja, hogy az Adobe a továbbiakban adatgyűjtést végezzen. A tiltással kapcsolatban további információt a http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html címen talál.

3.3 A Google Analytics szolgáltatásait is használjuk, amely a Google Inc. (a továbbiakban: Google) webes elemző szolgáltatása. A Google Analytics szintén használ sütiket. A sütik által létrehozott, e weboldal használatára vonatkozó információkat rendszerint a Google egyesült államokbeli szerverére továbbítják, és ott tárolják. Az IP-címét azonban az Európai Unió tagállamaiban vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodást aláírt más országokban előzetesen lerövidítik. A teljes IP-címet csak kivételes esetekben továbbítják és rövidítik a Google egyesült államokbeli szerverein. A Google a weboldal üzemeltetőjének megbízásából az információkat a weboldal használatának kiértékelésére használja fel, továbbá beszámolókat állít össze a weboldalon végzett műveletekről, és más, a weboldal és az internet használatával kapcsolatos szolgáltatásokat nyújt. Az Ön böngészője által a Google Analytics keretein belül átadott IP-címet nem kapcsolják össze a Google más adataival. A sütik mentését a böngésző megfelelő beállításával gátolhatja meg. Emellett meggátolhatja a sütik által rögzített, a weboldal használatára vonatkozó adatok (köztük az IP-címe) Google számára történő gyűjtését, valamint azok Google általi feldolgozását a következő linken elérhető böngésző-plug-in letöltésével és telepítésével: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

4. A személyes adatok rendelkezésre bocsátása, és megőrzésük időtartama

A személyes adatok megadása teljes mértékben önkéntes. Önt semmilyen jogi előírás nem kötelezi arra, hogy megadja nekünk a személyes adatait. Ha nem adja meg nekünk a személyes adatait, az semmilyen következménnyel nem jár azon kívül, hogy nem tudja használni a szolgáltatásainkat. A weboldalunk használata során megadott személyes adatait csak annyi ideig tároljuk, ameddig teljesítik a célt, amelyre az adatokat átadta nekünk. A Hospitality Digital jogos érdekei (pl. az adatbiztonság fenntartása, visszaélések megakadályozása) ettől eltérő adatmegőrzési időtartamot is indokolhatnak. A jogszabályi vagy szerződéses adatmegőrzési kötelezettség alapján tárolt személyes adatok esetében biztosítjuk azok hozzáférhetetlenségét.

5. Az Ön jogai

Az általános adatvédelmi rendelet által biztosított jogai érvényesítése, azaz

· a személyes adatai kezelésére vonatkozó tájékoztatás, illetve a kezelt adatok másolatának megküldése (ÁAR 15. cikk),

· a téves személyes adatok helyesbítése és a hiányos adatok kiegészítése (ÁAR 16. cikk),

· a személyes adatok törlése, és ha nyilvánosságra hozták, az egyéb felelős személyek Hospitality Digital általi értesítése a törlési kérelemről (ÁAR 17. cikk),

· a személyes adatok kezelésének korlátozása (ÁAR 18. cikk),

· az adathordozhatóság, azaz a személyes adatainak tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban való megkapása és az adatok másik felelős személynek történő továbbítása anélkül, hogy ezt a Hospitality Digital akadályozná (ÁAR 20. cikk),

· a hozzájárulás visszavonása (ami nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét) (ÁAR 7. cikk), valamint

· az adatkezelés elleni tiltakozás (ÁAR 21. cikk)

céljából bármikor a Hospitality Digital adatvédelmi tisztviselőjéhez (privacy@hd.digital) fordulhat. Emellett panaszt tehet az illetékes felügyeleti hatóságnál, ha úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés nem felelt meg az ÁAR rendelkezéseinek (ÁAR 77. cikk).

Időpont: 2018. május /AG