Izjava o zaštiti podataka

Zahvaljujemo vam na vašem zanimanju za našu internetsku stranicu i naše usluge. Smatramo da su podaci temelj za pružanje izvrsne usluge. Međutim, najvažnije nam je povjerenje naših korisnika. Naš je najveći prioritet zaštita podataka korisnika i uporaba tih podataka isključivo u skladu s očekivanjima korisnika. Informacije o zaštiti podataka navedene u nastavku stoga bi vas trebale informirati o obradi vaših osobnih podataka i o vašim pravima u vezi s tom obradom u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka („OUZP”) Europske unije i drugim primjenjivim odredbama o zaštiti podataka.

1. Opće informacije

1.1 Mi, Hospitality Digital GmbH, Metro-Straße 1, 40235 Düsseldorf, Njemačka (dalje u tekstu „H.d” ili „mi”) odgovorni smo za upravljanje ovom internetskom stranicom. H.d pridaje najveću važnost zaštiti vaših osobnih podataka.

1.2 Ako imate bilo kakvih pitanja o privatnosti, možete se obratiti našem službeniku za zaštitu podataka koristeći se sljedećim podacima za kontakt: H.d Digital GmbH, Datenschutzbeauftragter, Metro-Straße 1, 40235 Düsseldorf, e-pošta: privacy@hd.digital.

1.3 U ovoj izjavi o zaštiti podataka opisujemo na koji način prikupljamo, obrađujemo i upotrebljavamo osobne podatke u okviru pružanja usluga naše internetske stranice. Osobnim podacima smatraju se pojedinačni podaci o vašim osobnim i materijalnim okolnostima. Obrađujemo osobne podatke koje prikupljamo o vama, a obrada i uporaba isključivo su u okviru primjenjivih zakonskih odredbi.

2. Obrada osobnih podataka i prijenos trećim stranama

2.1 Prilikom uporabe naše internetske stranice automatski se prikupljaju određeni osobni podaci o vašem uređaju (računalu, mobilnom telefonu, tabletu itd.). Prikuplja se IP adresa koja se trenutačno koristi na vašem uređaju, datum, vrijeme, preglednik, operacijski sustav vašeg uređaja i učitane stranice. Svrha toga postizanje je sigurnosti podataka, optimizacija našeg asortimana i unaprjeđenje naše internetske stranice. Uz iznimku analize u statističke svrhe, za koju se podaci upotrebljavaju isključivo u anonimnom obliku, sve druge analize provode se izričito u okviru ove Izjave o zaštiti podataka. Obrada tih osobnih podataka odvija se na temelju članka 6. stavka 1. rečenice 1. točke f) OUZP-a. Zaštita naše internetske stranice i optimizacija naših usluga predstavljaju legitiman interes s naše strane.

2.2 Ako stupite u kontakt s nama (npr. slanjem zahtjeva na privacy@hd.digital), prikupit ćemo, obraditi i upotrebljavati samo one osobne podatke koje s nama podijelite i koji su potrebni radi obrade i odgovaranja na vaš zahtjev.

2.3 S ciljem omogućavanja postupaka obrade podataka navedenih u ovoj Izjavi o zaštiti podataka postavljamo davatelje usluga kao izvršitelje obrade podataka u smislu članka 28. OUZP-a, primjerice, davatelje usluga pohrane na servisu u oblaku, održavanja i drugih usluga. Davatelji usluga uključuju i vanjske davatelje usluga i davatelje usluga unutar grupe METRO koji se nalaze u zemljama unutar Europske unije (EU) i Europskoga gospodarskog prostora (EGP) te izvan njih. Ugovornim odredbama osiguravamo da ti davatelji usluga obrađuju osobne podatke u skladu s OUZP-om kako bismo zajamčili najveću razinu zaštite podataka, čak i ako se osobni podaci prenose u drugu zemlju u kojoj vrijedi drugačija razina zaštite podaka za koju Europska komisija nije donijela odluku o primjerenosti. Nema daljnjeg prijenosa osobnih podataka drugim primateljima, osim ako za to ne postoji zakonska obveza. Za dodatne informacije koje se odnose na odgovarajuće sigurnosne mjere u vezi s međunarodnim prijenosom podataka ili za primjerak tih mjera kontaktirajte našeg službenika za zaštitu podataka putem adrese e-pošte: privacy@hd.digital.

3. Kolačići

3.1 Kako bismo svoje usluge učinili atraktivnima i omogućili uporabu određenih funkcija koristimo tzv. kolačiće. To su male tekstualne datoteke koje se pohranjuju na vašem uređaju. Pojedini kolačići koje koristimo brišu se nakon što završite sesiju preglednika, odnosno nakon što zatvorite preglednik (tzv. kolačići sesije). Drugi kolačići ostaju na vašem uređaju i omogućavaju nam prepoznavanje vašeg preglednika pri sljedećem posjetu (trajni kolačići). Svoj preglednik možete postaviti tako da primite obavijest o uporabi kolačića i odlučite hoćete li prihvatiti kolačiće, prihvatiti ih u određenim slučajevima ili općenito odbiti prihvaćanje kolačića. Dodatne informacije o tome dostupne su na kartici pomoći vašeg internetskog preglednika. Ako ne prihvatite kolačiće, funkcioniranje naše internetske stranice može biti ograničeno. Prihvaćanjem našeg „natpisa o kolačićima” pristajete na to da kolačići obrađuju vaše osobne podatke. Ti osobni podaci obrađuju se na temelju članka 6. stavka 1. rečenice 1. točke a) OUZP-a. U nastavku navodimo više pojedinosti o određenim kolačićima.

3.2 Upotrebljavamo Adobe Analytics, uslugu koju pruža Adobe Systems Software Ireland Limited (4-6 Riverwalk Citywest Business Campus, Dublin 24, Republika Irska; "Adobe"). Ova usluga koristi kolačiće, koji se pohranjuju na vaš uređaj i omogućuju analizu vašeg korištenja internetske stranice. Informacije prikupljene kolačićem u vezi vašeg korištenja internetske stranice (uključujući vašu IP adresu) šalju se Adobeovim serverima u Irskoj, ondje se pretvaraju u anonimni oblik, a potom se u takvom anonimnom obliku šalju serverima u SAD-u na daljnju obradu te se ondje pohranjuju. Adobe koristi ove informacije kako bi procijenio kako koristite internetsku stranicu, sakupio izvješća o korištenju internetske stranice za upravitelja internetske stranice te kako bi pružio ostale usluge povezane s korištenjem internetske stranice i interneta. Ako je tako propisano zakonom ili ako treće strane obrađuju podatke u ime Adobea, ove se informacije, ako je potrebno, mogu poslati trećim stranama. Vaša IP adresa ni u jednom slučaju nije povezana s drugim Adobeovim podacima. Možete spriječiti instaliranje kolačića putem odgovarajućih postavki u softveru vašeg preglednika. Međutim, obavještavamo vas da ćete u tom slučaju možda imati problema s korištenjem svih funkcija ove internetske stranice u punoj mjeri. Korištenjem naše internetske stranice, izjavljujete da prihvaćate da se podaci prikupljeni o vama obrađuju na ranije opisan način te za navedene svrhe. U svakom trenutku i bez budućih posljedica možete obustaviti prikupljanje podataka od strane Adobea. Više informacija o obustavljanju možete pronaći na http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html.

3.3 Nadalje, upotrebljavamo Google Analytics, uslugu praćenja internetskih stranica koju pruža Google Inc. („Google“). Google Analytics također upotrebljava kolaćiće. Informacije dobivene na temelju kolačića o korištenju ove internetske stranice obično se prenose na Googleov poslužitelj u SAD-u i ondje pohranjuju. Međutim, prije tog prijenosa, Google će skratiti vašu IP adresu unutar država članica Europske unije i drugih država potpisnica Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru. Puna IP adresa prenosi se na Googleov poslužitelj u SAD-u i tamo skraćuje samo u iznimnim slučajevima. U ime upravitelja internetskom stranicom Google se služi tim informacijama za procjenu vaše uporabe internetske stranice, sastavljanje izvješća o aktivnostima na internetskoj stranici i pružanje drugih usluga povezanih s uporabom internetske stranice i interneta koje se tiču upravitelja internetskom stranicom. IP adresa koja se prenosi iz vašeg preglednika u okviru usluge Google Analytics ne spaja se s drugim Googleovim podacima. Možete spriječiti pohranjivanje kolačića postavljanjem odgovarajuće postavke u softveru vašeg preglednika. Osim toga, možete spriječiti da Google prikuplja podatke dobivene putem kolačića i podatke koji se temelje na vašoj uporabi internetske stranicu (uključujući vašu IP adresu) te obradu tih podataka od strane Googlea preuzimanjem i instaliranjem sljedećeg dodatka pregledniku dostupnog na adresi: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

4. Davanje osobnih podataka i razdoblja pohrane

Osobne podatke dajete dobrovoljno. Niste zakonski obvezni dati nam osobne podatke. Ako nam ne želite dati osobne podatke, to za vas neće imati nikakve posljedice, osim što nećete moći upotrebljavati naše usluge. Osobni podaci koje nam date putem naše internetske stranice pohranjuju se samo do ispunjavanja svrhe radi koje se obrađuju. Razdoblja pohrane koja odstupaju od uobičajenog mogu proizaći iz legitimnog interesa društva H.d (npr. kako bi se zajamčila sigurnost podataka i spriječila zlouporaba). Osobni podaci, koje moramo spremiti zbog zakonskih ili ugovornih obveza pohrane, blokiraju se.

5. Vaša prava

Kako biste ostvarili svoja prava u skladu s OUZP-om na

· informacije o obradi vaših osobnih podataka i kopije tih podataka (članak 15. OUZP-a),

· ispravak i dopunu netočnih i nepotpunih osobnih podataka (članak 16. OUZP-a),

· brisanje vaših osobnih podataka i, u slučaju njihove objave, pravo da društvo H.d obavijesti druge odgovorne osobe o zahtjevu za brisanje (članak 17. OUZP-a),

· ograničenje obrade vaših osobnih podataka (članak 18. OUZP-a),

· prenosivost podataka tako da svoje osobne podatke dobijete u strukturiranom, standardnom i strojno čitljivom formatu te pravo na prijenos tih podataka drugoj odgovornoj strani bez zapreka od strane društva H.d (članak 20. OUZP-a),

· povlačenje dane privole; povlačenje ne utječe na zakonitost obrade na temelju privole prije povlačenja (članak 7. OUZP-a), i

· prigovor na obradu podataka (članak 21. OUZP-a),

možete kontaktirati službenika društva H.d (privacy@hd.digital) u bilo kojem trenutku. Osim toga, imate pravo podnijeti pritužbu nadležnom nadzornom tijelu ako smatrate da obrada podataka nije u skladu OUZP-om (članak 77. OUZP-a).

Važeće od: svibnja 2018./ AG