Українська / Русский

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА УМОВИ HOSPITALITY DIGITAL GMBH СТОСОВНО ВИКОРИСТАННЯ ІНСТРУМЕНТА ДЛЯ БРОНЮВАННЯ СТОЛИКІВ

Цей інструмент для бронювання столиків (далі — «Інструмент») керується компанією Hospitality Digital GmbH, Metro-Strasse 1, 40235 Düsseldorf (далі — H.d).

1. Сфера застосування

1.1 H.d надає послуги та виконує іншу діяльність виключно на підставі наступних договірних положень (далі — «Загальні положення та умови»).

1.2 Ці Загальні положення та умови стосуються використання Інструмента, доступ до якого ви («Гість») можете отримати через веб-сайти ресторанів або інших закладів, що беруть участь у цій програмі (далі — «Ресторани»). Інструмент дозволяє Гостю забронювати столик у вибраному ним ресторані (далі — «Послуги»).

2. Предмет і доступність Послуг

2.1 Предметом Послуг є здійснення бронювання столиків та надання Гостю подальших ресторанних послуг безпосередньо Рестораном. Усі зобов’язання, що випливають з надання подальших ресторанних послуг, пов’язано безпосередньо та виключно з відносинами між Гостем і Рестораном. Договірні відносини між гостем і H.d розповсюджуються лише на бронювання столиків.

2.2 Виконуючи обов’язки посередника або пред’явника заяви про намір, H.d пересилає запит Гостя про бронювання столика до Ресторану, обраного Гостем. Гість несе відповідальність за надання правильних даних, зокрема контактної інформації Гостя та деталей бронювання (дата, час, кількість гостей).

2.3 Послуги, що надаються H.d для Гостя, є безкоштовними. З цієї причини H.d не гарантує Гостю постійної доступності Послуг.

3. Підтвердження бронювання; зміни та скасування

3.1 Ресторан погоджується із бронюванням столика Гостем лише тоді, коли надсилає підтвердження бронювання на адресу електронної пошти, вказану Гостем. Підтвердження дійсне навіть якщо вказано неправильну адресу електронної пошти. Ви отримаєте нагадування про бронювання від нас за допомогою SMS-повідомлення або електронного листа незадовго до часу бронювання.

3.2 На бронювання Гостем столика можуть розповсюджуватися певні додаткові умови, які визначаються Рестораном і діють на додаток до цих Загальних положень та умов. Гостю необхідно брати до уваги такі подальші умови, установлені Рестораном.

3.3 Гість може в будь-який час скасувати бронювання (якщо ресторан не встановив мінімальний період сповіщення про скасування), зв’язавшись з Рестораном за наданою ним контактною інформацією. Гість усвідомлює, що у випадку скасування підтвердженого бронювання Ресторан може, якщо можливо, стягувати плату за скасування, за яку компанія H.d не несе відповідальності за будь-яких обставин.

3.4 Гість повинен обговорити детальну інформацію про скасування або зміну часу бронювання з Рестораном, як із безпосередньою контрактною особою для бронювання. Якщо вас не буде в Ресторані у призначений час бронювання, то, якщо можливо, ви отримаєте нагадування за допомогою SMS-повідомлення або електронного листа. У цьому SMS-повідомленні або електронному листі вас попросять зв’язатися з контактною особою або скористатися бронюванням упродовж певного періоду часу. В іншому випадку ваше бронювання може бути скасовано.

3.5 H.d має право скасувати замовлення Гостя в деяких випадках і/або обмежити використання Гостем Послуг з поважної причини, якщо існують фактичні ознаки некоректного використання Послуг з боку Гостя. Скасування, зокрема, можливе, якщо в минулому Гість не скористався бронюванням без попереднього скасування або зробив неприпустиме подвійне бронювання.

4. Гарантія та відповідальність

4.1 Уся інформація стосовно наявності столиків (і, якщо можливо, додаткова інформація, наприклад ціни) надається виключно Рестораном. Ресторан несе всю відповідальність за правильність та актуальність наданої інформації. H.d не перевіряє інформацію, надану Рестораном, не дає ніяких гарантій та не бере на себе відповідальності за правильність інформації.

4.2 H.d не несе відповідальності за контракт, що набуває чинності між Рестораном і Гостем, або за будь-які збитки, завдані Гостю у зв’язку з послугами, які повинен надати Ресторан. Зверніть увагу, що H.d виконує роль простого посередника між Гостем та рестораном. Тому, якщо у вас є сумніви або претензії щодо вашого бронювання, зв’яжіться безпосередньо з відповідним Рестораном.

4.3 H.d не гарантує наявність Інструмента та постійний доступ до нього, а також безперервність надання послуг. У цьому сенсі H.d відмовляється від будь-якої відповідальності в разі відсутності доступу до Інструмента, а також від відповідальності за будь-які збитки, які можуть виникнути внаслідок неможливості користування Інструментом, у межах, дозволених відповідним законодавством.

4.4 Крім того, H.d не несе відповідальності за будь-які юридичні підстави за збитки, завдані Гостю, якщо такі збитки пов’язані:

(a) зі злочинним порушенням основних договірних зобов’язань, тобто зобов’язань, виконання яких дозволяє в першу чергу правильно виконати угоду та на дотримання яких Гість має право покладатися. У такому випадку відповідальність H.d обмежується збитками, завдання яких вона могла передбачити за умов, що існували під час укладення угоди;

(b) із грубою недбалістю або злим наміром H.d;

(c) із шкодою життю, фізичному стану або здоров’ю людей або порушенням Закону про відповідальність за продукцію або інших юридичних обов’язків.

4.5 Претензії стосовно гарантійних зобов’язань і відшкодування можна висувати впродовж року після отримання Гостем інформації про події, що завдали збитки. Це не стосується претензій, що випливають із незаконних дій.

4.6 Гість буде нести відповідальність: (і) за точність і достовірність інформації та даних, наданих за допомогою Інструмента; (іі) за зобов’язання, взяті, якщо можливо, перед відповідним Рестораном; (iii) а також за будь-які побічні збитки та/або втрату прибутку, яка може виникнути внаслідок некоректного використання, недбалості чи недотримання правил Гостем під час користування Інструментом.

5. Інтелектуальна власність

5.1 Гість визнає та підтверджує, що H.d є ексклюзивним власником прав інтелектуальної власності, пов’язаних з Інструментом (включаючи його програмне забезпечення або вихідний код). Згідно із Загальними положеннями та умовами, Гостю не передаються жодні права на інтелектуальну або будь-яку іншу власність, пов’язану з Інструментом або його програмним забезпеченням, за винятком права на використання за наведеними умовами.

5.2 Відповідно до вищесказаного, Гість зобов’язується не використовувати Інструмент некоректним чи незаконним способом, не маніпулювати ним будь-яким чином, а також не порушувати в цілому прав інтелектуальної власності H.d.

6. Захист даних

6.1 Загалом H.d збирає, обробляє та використовує особисті дані Гостя відповідно до умов цієї угоди тільки для надання Послуг, за умови отримання відповідної згоди або за наявності законодавчого положення, що передбачає таке збирання, обробку та використання даних.

6.2 Ресторану передаються лише ті дані, які необхідні для здійснення бронювання.

6.3 Процедуру захисту інформації детально описано в політиці конфіденційності H.d.

7. Різні положення

7.1 Надалі H.d залишає за собою право змінювати ці Загальні положення та умови в будь-який час. Гість може прийняти виправлену версію Загальних положень та умов у разі майбутнього бронювання. Якщо Гість не прийме зміни до Загальних положень та умов, користування Послугами стане неможливим.

7.2 Ці Загальні положення та умови, а також усі претензії та права, що випливають з їхнього тексту або пов’язані з ним, регулюються тільки законодавством Німеччини, за винятком колізійного права, і повинні тлумачитися та виконуватися відповідно до законодавства Німеччини. Конвенція Організації Об’єднаних Націй про договори міжнародної купівлі-продажу товарів (CISG) не застосовується.

7.3 Місце виконання угоди — Дюссельдорф. Оскільки це є законно допустимим, сторони погоджуються з тим, що місцем судочинства є Дюссельдорф, Німеччина. В іншому випадку застосовується правова юрисдикція.

7.4 Платформа для вирішення суперечок Європейської Комісії знаходиться за даним посиланням: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=DE

H.d не зобов’язана та не буде брати участь у розгляді спірних питань до скликання арбітражної комісії споживачів.

7.5 Якщо будь-які пункти цих Загальних положень та умов стануть повністю або частково недійсними, неефективними чи неможливими або втратять юридичну силу («Невірне положення»), це не вплине на ефективність та юридичну силу інших положень. Натомість у випадку визначення такого положення сторони зобов’язуються погодитись замінити Невірне положення таким, яке в передбаченій законом мірі буде наближено до умов, з якими погодилися сторони, з урахуванням мети цих Загальних положень та умов.

Станом на: травень 2018 року/AG
ОБРОБКА ЗАМОВЛЕНЬ

Підтверджуючи вищевикладені Загальні положення та умови, Принципал (далі — «Відповідальна особа») та H.d (далі — «Оператор даних»), що спільно іменуються «Сторони», а окремо — «Сторона», також укладають наступну Угоду з обробки даних (далі — DPA).

Вступ

У контексті своєї підприємницької діяльності та у відповідності до вищезгаданих Загальних положень та умов Оператор даних отримує персональні дані, за які несе відповідальність Відповідальна особа. З метою виконання зобов’язань сторін щодо захисту даних відповідно до європейського законодавства про захист даних, зокрема Загального регламенту захисту даних (стаття 28 GDPR), сторони погоджуються з положеннями цієї DPA.

1. Визначення

1.1 Персональні дані — це будь-яка інформація, що стосується ідентифікованої фізичної особи або фізичної особи, що піддається ідентифікації (далі — «Заінтересована ​​особа»). Фізична особа піддається ідентифікації, коли її можна безпосередньо або опосередковано ідентифікувати, зокрема шляхом встановлення зв’язку з ідентифікатором, наприклад ім’ям, ідентифікаційним номером, даними про місцезнаходження, онлайн-ідентифікатором або однією або кількома особливостями, що описують фізичні, фізіологічні, генетичні, психічні, економічні, культурні або соціальні риси цієї фізичної особи (надалі — «Дані»).

1.2 Обробка даних від імені когось вважається збором, обробкою або використанням даних Оператором даних від імені Відповідальної особи.

2. Предмет і зміст замовлення

2.1 Предмет і тривалість замовлення

Деталі й тривалість замовлення випливають із вищезазначених Загальних положень та умов.

2.2 Тип даних

Тип даних докладно описано в Загальних положеннях та умовах і Політиці конфіденційності.

2.3 Мета збору, обробки або використання даних

Мету збору, обробки або використання даних більш докладно описано в Загальних положеннях та умовах і Політиці конфіденційності.

2.4 Характер і обсяг збору, обробки або використання даних

Характер і обсяг збору, обробки або використання даних більш докладно описано в Загальних положеннях та умовах і Політиці конфіденційності.

2.5 Категорія заінтересованих осіб

(a) Власні дані Принципала

(б) Клієнти

2.6 Технічні та організаційні заходи

(а) Технічні та організаційні заходи, які повинен виконати Оператор даних, викладаються в додатку (див. нижче) до цієї DPA. Оператор даних зобов’язується за власний рахунок регулярно адаптувати ці заходи до відомого рівня техніки, якщо під час цього не знижується узгоджений рівень захисту, а Відповідальні особи негайно сповіщаються про це.

(б) Оператор даних повинен надати Відповідальній особі можливість на місці перевіряти відповідність технічних і організаційних заходів необхідним умовам перед початком обробки даних за цією угодою. Право Відповідальної особи на проведення аудиту згідно з пунктом 2.10 залишається незмінним. (в) Оператор даних повинен гарантувати, що системи обробки даних, що використовуються в рамках DPA, відповідають стандартам «конфіденційності за проектом» і «конфіденційності за замовчуванням» відповідно до відомого рівня техніки.

2.7 Виправлення, видалення та блокування даних, право на переносимість даних і право на оскарження

(а) Оператор даних повинен забезпечувати права осіб, дані яких обробляє, зокрема на виправлення, видалення та блокування даних, право на переносимість даних і право на оскарження. Відповідальність за захист цих прав несе лише Оператор даних.

(б) Протягом своєї роботи на Відповідальну особу Оператор даних зобов’язаний негайно перенаправляти всі запити, надіслані йому пов’язаними особами, особі, що несе відповідальність за належну обробку даних. Якщо Відповідальна особа й Оператор даних спільно виступають як зовнішні відповідальні особи, Оператор даних має право самостійно відповісти на цей запит.

(в) Оператор даних також повинен надавати Відповідальній особі відповідні технічні та організаційні заходи, необхідні для виконання її обов’язків перед заінтересованими особами.

(г) За запитом Відповідальної особи Оператор даних виправляє, тимчасово перестає обробляти й/або стирає дані не пізніше, ніж через 5 (п’ять) днів після отримання запиту, а також повідомляє Відповідальній особі про свої дії у відповідний термін.

2.8 Обов’язки Оператора даних

(а) Оператор даних може збирати, обробляти й використовувати дані лише відповідно до замовлення та документованих інструкцій Відповідальної особи.

(б) Оператор даних має виконувати технічні та організаційні заходи відповідно до визначення, наведеного в пункті 2.6 цієї DPA, через регулярні проміжки часу, і на вимогу направляти інформацію про їх стан.

(в) Уповноважений із захисту персональних даних вказується Оператором даних в якості контактної особи з питань захисту даних, з якою можна зв’язатися по електронній пошті privacy@hd.digital. У разі необхідності Оператор даних також призначає представника відповідно до вимог статті 27 GDPR.

(г) Оператор даних відповідає за забезпечення конфіденційності. Будь-яка особа, що має відношення до Оператора даних і має право доступу до даних Відповідальної особи, зобов’язана дотримуватися конфіденційності або нерозголошення обґрунтованої виробничої таємниці. Крім того, такій особі необхідно повідомити спеціальні зобов’язання із захисту даних, що випливають з DPA, а також поточні вказівки й мету. Оператор даних документально оформляє дані зобов’язання в письмовій формі та надає їх на вимогу Відповідальної особи.

2.9 Обґрунтування умов субпідряду

(а) Допускається обґрунтування умов субпідряду. Оператор даних зобов’язується завчасно сповіщати Відповідальну особу про відповідну зміну. Відповідальна особа має право на оскарження.

(б) У випадку залучення інших операторів Оператор даних зобов’язується на договірній основі забезпечити застосування зобов’язань Оператора даних за цією DPA до іншого оператора даних.

(в) Із метою захисту наданих їм даних Оператор даних здійснює контроль за технічними та організаційними заходами, прийнятими іншими операторами даних, на тимчасовій і регулярній основі впродовж терміну дії субпідрядної угоди. Передача даних дозволяється лише в тому випадку, якщо інший Оператор даних впровадив необхідні технічні та організаційні заходи, щонайменше відповідно до цієї DPA.

(г) Оператор даних несе повну відповідальність за субпідрядників, яких залучив.

2.10 Права Відповідальної особи на проведення аудиту

Відповідальна особа має повноваження щодо перевірки відповідності застосовних регламентів щодо захисту даних і DPA в робочий час. Оператор даних погоджується надати Відповідальній особі всю інформацію, обґрунтовано необхідну для проведення перевірки в розумний термін. Якщо на думку Відповідальної особи необхідно виконати виїзний аудит Оператора даних, Оператор даних повинен надати особі, яка відповідає за проведення аудиту, доступ до службових приміщень Оператора даних, а також забезпечити можливість перевірки збережених даних і програм для обробки даних на місці. Відповідальна особа має право на проведення аудиту третьою особою (випробувачем), що вказується в конкретних випадках. Відповідальна особа повинна повідомити про проведення даного аудиту в письмовій формі не менше ніж за 20 (двадцять) робочих днів. Вартість проведення аудиту й витрати, понесені Оператором даних за нормальними ринковими цінами, покриває Відповідальна особа.

2.11 Повідомлення Оператором даних про порушення

(а) Оператор даних зобов’язується не пізніше ніж через 48 (сорок вісім) годин з моменту виявлення повідомляти Відповідальній особі про всі випадки порушення Оператором даних або його субпідрядниками правил, що регулюють захист даних Відповідальної особи, або умов, передбачених цією DPA.

(б) Відповідальну особу сповіщають про всі інциденти, пов’язані з втратою, неправомірною передачею або отриманням даних третіми особами, незалежно від причини. Оператор даних зобов’язується, за узгодженням з Відповідальною особою, вжити необхідних заходів щодо захисту даних і усунення можливих несприятливих для заінтересованих осіб наслідків. За умови дотримання відповідальними особами зобов’язань щодо повідомлення про порушення Оператор даних допомагає Відповідальній особі виконати такі зобов’язання.

2.12 Вказівки Відповідальної особи

(а) Обробка даних Відповідальної особи Оператором даних здійснюється виключно в рамках DPA і конкретних вказівок Оператора даних.

(б) Оператор даних зобов’язується виконувати (окремі) вказівки, що стосуються характеру, обсягу й методу обробки, в негайному порядку або (за наявності) в термін, встановлений Відповідальною особою.

(в) Оператор даних зобов’язується негайно сповіщати Відповідальну особу, якщо, на думку Оператора даних, вказівки Відповідальної особи порушують регламенти щодо захисту даних. Оператор даних має право призупинити виконання відповідної вказівки до моменту її підтвердження або зміни Відповідальною особою.

2.13 Видалення після виконання замовлення

Після виконання передбачених угодою робіт Оператор даних зобов’язується передати всі оброблені їм дані Відповідальній особі або (з попередньої письмової згоди Відповідальної особи) знищити їх відповідно до регламенту щодо захисту даних чи видалити їх відповідно до відомого рівня техніки. Право на утримання виключається щодо документів, даних, обробки, результатів використання та пов’язаних носіїв даних, крім випадків, коли законодавство Європейського Союзу або держави-члена ЄС передбачає обов’язкове зберігання даних.

3. Подальші зобов’язання Оператора даних

3.1 Оператор даних не використовує дані, надані для обробки, з іншою метою. Копії або дублікати заборонено створювати без відома та попередньої письмової згоди Відповідальної особи, крім випадків, пов’язаних з послугами, замовленими згідно з DPA. Оператор даних забезпечує відділення даних, які оброблює для Відповідальної особи, від інших даних. Передача даних Відповідальної особи Оператором даних третім особам без письмової згоди Відповідальної особи заборонена.

3.2 Оператор даних надає обґрунтовану допомогу особам, які відповідають за організацію захисту в зв’язку зі скаргами, заснованими на передбачуваному або фактичному порушенні вимог до захисту даних. Відповідальна особа, зі свого боку, відповідним чином вивчає скарги суб’єктів даних згідно зі своїми обов’язками щодо захисту даних, а також обробляє скарги суб’єктів даних.

3.3 Оператор даних підтверджує, що інформація надається пов’язаним особам на підставі права на отримання інформації виключно через Відповідальну особу або уповноважену нею особу. Оператор даних зобов’язується своєчасно надати Відповідальній особі необхідну інформацію та необхідну підтримку. Якщо сам Оператор даних також виступає в якості зовнішньої Відповідальної особи, він може необхідним чином відповісти на дані запити та відповідним чином сповістити Відповідальну особу.

3.4 Оператор даних зобов’язується допомагати контролеру в підготовці необхідних вказівок щодо порядку роботи (за потреби).

3.5 Оператор даних зобов’язується допомагати Відповідальній особі в проведенні оцінки якості захисту даних, якщо тип обробки може призвести до виникнення серйозного ризику для прав і свобод фізичних осіб.

3.6 Оператор даних погоджується негайно сповіщати Відповідальну особу про результати перевірок органами з нагляду за дотриманням законодавства щодо захисту персональних даних, в тій частині, в якій вони мають відношення до цієї DPA. Оператор даних сповіщає відповідальних осіб про скарги органів з нагляду за дотриманням законодавства щодо захисту персональних даних, що стосуються сфери відповідальності Оператора даних, а також задовольняє всі виявлені скарги відповідно до вимог законодавства.

4. Відповідальність

4.1 Відповідальна особа відповідає за допустимість обробки даних, а також за захист прав суб’єктів даних.

4.2 У порядку часткової відміни положень розділу 4.1 Оператор даних відповідає за розгляд скарг суб’єктів даних, пов’язаних із порушенням застосовних правових норм або положень DPA.

4.3 У частині, що стосується Відповідальної особи, Оператор даних несе відповідальність тільки за намір або грубу необережність у рамках юридично допустимого виключення відповідальності й обмежень.

5. Заключні положення

5.1 У разі виявлення Контролером під час аудиту помилок або порушень у процедурах обробки даних Оператором даних Контролер має негайно та в повному обсязі сповістити про них Оператора даних.

5.2 Ця DPA може бути змінена та розірвана відповідно до умов і положень, передбачених вищевказаними Загальними положеннями та умовами.

5.3 Недійсність одного або декількох положень цієї DPA не впливає на дійсність всієї DPA. У разі недійсності одного або декількох положень цієї DPA Сторони домовляються про заміну такого недійсного положення положенням, яке має законну силу та максимально можливо відповідає економічним цілям недійсного положення. Аналогічна умова застосовується в разі виникнення лазівок.

5.4 DPA підпорядковується тим же правам, що й вищевказані Загальні умови та положення.

5.5 У разі виникнення суперечностей між цією DPA та іншими угодами, укладеними між сторонами, положення цієї DPA будуть мати переважну силу.

Статус: 2018 рік/ AG
Технічні та організаційні заходи

Беручи до уваги відомий рівень техніки, витрати на впровадження, а також характер, обсяг, обставини й мету обробки, а також різну ймовірність виникнення та серйозність ризиків для прав і свобод фізичних осіб, Оператор даних зобов’язується впровадити відповідні технічні й організаційні заходи, спрямовані на забезпечення рівня захисту, пропорційного ризикам. До таких заходів входять, зокрема, нижченаведені:

• псевдонімізація й шифрування даних;

• можливість постійного забезпечення конфіденційності, цілісності, доступності, а також відмовостійкості систем і сервісів обробки;

• можливість швидкого відновлення доступності даних, а також доступу для огляду в разі виникнення інциденту фізичного або технічного характеру;

• процес періодичної перевірки та оцінки ефективності технічних і організаційних заходів для забезпечення безпеки обробки.

Без шкоди для вищевикладеного приймаються нижченаведені спеціальні заходи:

1. Контроль доступу

Заходи щодо недопущення отримання сторонніми особами доступу до системи обробки даних, яка використовується для обробки даних:

• уточнення уповноваженої групи осіб і відповідної документації;

• керування електронним доступом;

• видача ідентифікаторів доступу;

• введення рекомендацій для сторонніх фізичних осіб;

• система сигналізації або забезпечення безпеки в позаробочий час;

• розподіл майнових об’єктів по різних зонах безпеки;

• створення рекомендацій з використання ключів (карток);

• захисні двері (електронний механізм відкривання дверей, пристрій зчитування ідентифікаційних даних, система охоронного відеоспостереження);

• введення заходів забезпечення безпосередньої безпеки (наприклад, виявлення сторонніх осіб і сповіщення про це).

2. Контроль доступу

Заходи щодо недопущення використання сторонніми особами системи та процедур обробки даних:

• визначення групи осіб, що мають доступ до систем обробки даних;

• введення рекомендацій для сторонніх фізичних осіб;

• захист персональних комп’ютерів за допомогою паролів.

3. Контроль доступу

Заходи щодо забезпечення надання доступу до даних особам, які мають повноваження на використання методик обробки даних лише на підставі дозволу:

• введення прав на обмежений доступ на підставі відповідних даних і функцій;

• зобов’язання з ідентифікації обладнання для обробки даних (наприклад, за допомогою ідентифікаторів і процедури підтвердження особи);

• внесення правил, що стосуються доступу й ролей користувачів;

• оцінка протоколів на випадок виникнення небезпечної події.

4. Керування передачею

Заходи щодо недопущення читання, копіювання, зміни або видалення даних під час електронної передачі або під час передачі або зберігання даних на носіях даних, а також щодо забезпечення можливості перевірки й визначення точок, в яких здійснюється передача даних:

• шифрування.

5. Контроль входу

Заходи щодо забезпечення подальшої перевірки та визначення факту вводу, зміни чи видалення даних за допомогою інформаційних систем і осіб, які це зробили:

• запис вводу даних.

6. Контроль проходження замовлень

Заходи щодо забезпечення можливості обробки даних, які обробляються на замовлення, виключно відповідно до вказівок Відповідальної особи:

• документальне оформлення різних компетенцій і зобов’язань між Відповідальною особою й Оператором даних;

• формальне введення в експлуатацію;

• контроль результатів робіт.

7. Керування доступністю

Заходи щодо забезпечення захисту даних від випадкового видалення або втрати:

• реалізація плану регулярного резервування;

• безпечне зберігання резервних копій даних у вогнетривких і водонепроникних захисних шафах;

• впровадження та регулярний контроль системи аварійного електроживлення й системи захисту від перенапруги;

• впровадження плану дії в аварійних ситуаціях;

• протокол введення управління в кризових і/або надзвичайних ситуаціях.

8. Контроль поділу

Заходи щодо забезпечення роздільної обробки даних, зібраних для різних цілей:

• поділ даних відповідних клієнтів Оператора даних.

Статус: травень 2018 року/ AGОБЩИЕ УСЛОВИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ СДЕЛОК КОМПАНИИ HOSPITALITY DIGITAL GMBH ДЛЯ ПРОГРАММНОГО СРЕДСТВА ДЛЯ БРОНИРОВАНИЯ СТОЛИКОВ

Настоящее программное средство для бронирования столиков (далее « TRT») поддерживается компанией Hospitality Digital GmbH, Metro-Straße 1, 40235 Düsseldorf (Дюссельдорф), Германия (« H.d»).

1. Область применения

1.1 H.d оказывает Услуги и выполняет дополнительные работы исключительно на основании нижеследующих условий заключения сделок (далее « AGB»).

1.2 Настоящие условия AGB представляют собой соглашение между H.d и любым лицом, вводящим необходимые данные в регистрационной форме TRT (далее – « Вы» или «Гость»), и распространяют свое действие на использование средства TRT, которое предоставляется Вам через веб-сайт ресторанов-участников (далее «Рестораны»). TRT позволяет Гостю забронировать столик в выбранном им ресторане (далее « Услуги»).

1.3 Использование TRT будет означать Ваше согласие с условиями AGB и подтверждение обязательства быть связанными условиями AGB. Условия Гостя, противоречащие настоящим AGB, не будут применяться даже в том случае, если H.d не отклонила их в явной форме и/или оказала Услуги и/или выполнила работы без предупреждения, несмотря на осведомленность о наличии противоположных и/или противоречащих условий Гостя.

2. Предмет и доступность Услуг

2.1 Предметом Услуг выступает посредничество при бронировании столика и других ресторанных услуг, которые предоставляются Гостю непосредственно Рестораном. Все обязательства, проистекающие из бронирования или в связи с другими предлагаемыми ресторанными услугами, возникают непосредственно и исключительно между Гостем и Рестораном. Договорные отношения между Гостем и H.d, выходящие за пределы посредничества при бронировании столика, исключены.

2.2 Действуя в качестве посредника или держателя заявления о намерениях, H.d передает заявку Гостя на бронь столика выбранному Гостем Ресторану. Гость несет ответственность за правильность указанных им данных, в частности контактных данных Гостя и деталей бронирования (даты, времени, числа гостей).

2.3 Оказание Услуг H.d Гостю осуществляется на безвозмездной основе. По этой причине H.d не может гарантировать Гостю непрерывную доступность Услуг. H.d оставляет за собой право в любой момент изменить, приостановить или прекратить предоставление Услуг полностью или частично. Гость соглашается с тем, что H.d не несет какой-либо ответственности перед Гостем в случае изменения, приостановления или прекращения предоставления Услуг.

3. Подтверждение, изменение и отмена бронирования

3.1 Бронирование Гостем столика становится обязательным для Ресторана только после направления Рестораном подтверждения бронирования на адрес электронной почты, указанный Гостем. При указании неправильного адреса электронной почты подтверждение сохраняет свою силу. Незадолго до забронированного Вами посещения мы направим Вам SMS-сообщение или электронное письмо с напоминанием о бронировании.

3.2 На бронирование Гостя могут также распространяться другие условия, установленные Рестораном и действующие дополнительно к настоящим условиям AGB. В обязанности Гостю вменяется ознакомление с этими дополнительными условиями Ресторана.

3.3 Отмена бронирования возможна в любое время путем отправки Гостем сообщения на контактный адрес, указанный Рестораном. Гость осведомлен о том, что при отмене подтвержденной брони Ресторан может удержать неустойку.

3.4 Более подробно вопросы отмены и изменения брони обсуждаются Гостем непосредственно со своим договорным партнером по бронированию — Рестораном. Если ко времени, на которое Вы забронировали столик, Вы не подошли в Ресторан, Вам отправляется SMS-сообщение или электронное письмо с напоминанием. В этом SMS-сообщении / электронном письме Вас просят связаться с Рестораном либо появиться в Ресторане к определенному времени. В противном случае Ваша бронь может быть аннулирована.

3.5 H.d вправе в определенных случаях аннулировать бронирование Гостя и/или ограничить либо запретить использование Услуги Гостем по уважительной причине, если имеются веские основания подозревать Гостя в противозаконном использовании Услуг. Аннулирование применяется особенно в тех случаях, если в прошлом Гость не воспользовался бронью и не уведомил об этом заранее либо в случае недопустимого двойного бронирования.

4. Гарантия и ответственность

4.1 Все сведения Ресторана о наличии мест (и при необходимости дополнительная информация, включая прейскурант) предоставляются исключительно Рестораном. Ресторан несет единоличную ответственность за правильность и актуальность предоставленной информации. H.d не перепроверяет предоставленную Рестораном информацию, а также не дает гарантий и не несет ответственности за соответствие данной информации действительности.

4.2 H.d не несет ответственности за заключение договора между Рестораном и Гостем, а также за ущерб, который Гость может понести в связи с оказанием Рестораном оговоренных услуг.

4.3 Кроме того, в пределах, допустимых применимым законодательством, вне зависимости от правового основания H.d не несет ответственности за ущерб Гостя, за исключением случаев, если такой ущерб понесен в связи с

(a) виновным нарушением H.d своих существенных договорных обязательств. Это такие обязательства, выполнение которых предоставляет возможность надлежащего исполнения договора в целом и на соблюдение которых Гость регулярно полагается и может рассчитывать. В этом случае ответственность H.d ограничена тем ущербом, наступление которого H.d могла прогнозировать в соответствии с обстоятельствами, известными на момент заключения договора.

(b) преступной халатностью или злым умыслом H.d;

(c) причинением вреда жизни или здоровью, или нарушением закона Германии об ответственности за качество выпускаемой продукции либо иного обязательства, установленного законодательством.

4.4 Претензии по гарантии и возмещению ущерба теряют силу не позднее чем год спустя после дня, в который Гость получил информацию о наносящем вред событии. Это не касается претензий в отношении недопустимых действий.

5. Защита данных

5.1 H.d собирает, обрабатывает и использует полученные в рамках настоящего договора персональные данные Гостя в основном только для оказания Услуг при наличии согласия или правового предписания о сборе, обработке и использовании.

5.2 Передача данных Ресторану выполняется в том объеме, который необходим для осуществления бронирования.

5.3 Подробнее о защите данных можно узнать из нашей политики конфиденциальности.

6. Прочее

6.1 H.d оставляет за собой право в любое время вносить изменения в настоящие условия AGB, которые вступают в силу в будущем. Гостю предоставляется право на свое усмотрение принять или не принять измененную редакцию AGB при последующем бронировании. Если Гость отказывается принимать измененные AGB, использование Услуг для него становится невозможным.

6.2 Настоящие AGB и все претензии и права по AGB или в связи с ними подчиняются исключительно немецкому праву за исключением коллизионного права и подлежат толкованию и исполнению в соответствии с немецким правом. Применение конвенции ООН о международных договорах купли-продажи товаров (CISG) исключено.

6.3 Место исполнения — Дюссельдорф. В качестве места подсудности выбран Дюссельдорф, если это не противоречит законодательным нормам. В противном случае место подсудности назначается по закону.

6.4 Ниже приведена ссылка на платформу для урегулирования споров Европейской комиссии: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=DE H.d не принимает участия в процедуре урегулирования споров в потребительском третейском суде и также не обязана этого делать.

6.5 В случае если какое-либо положение настоящих AGB является или становится полностью или частично утратившим силу, недействительным, невыполнимым («ошибочное положение») или неосуществимым, это не нарушает действительность и осуществимость всех прочих положений настоящих AGB. Стороны настоящим обязуются согласовать вместо недействительного положения такое положение, которое максимально близко воспроизводило бы его содержание в рамках правовых возможностей, т. е. такое положение, которое бы стороны согласовали в соответствии со смыслом и целью настоящих AGB в случае признания положения недействительным.
ОБРОБКА ЗАМОВЛЕНЬ

Підтверджуючи вищевикладені Загальні положення та умови, Принципал (далі — «Відповідальна особа») та H.d (далі — «Оператор даних»), що спільно іменуються «Сторони», а окремо — «Сторона», також укладають наступну Угоду з обробки даних (далі — DPA).

Вступ

У контексті своєї підприємницької діяльності та у відповідності до вищезгаданих Загальних положень та умов Оператор даних отримує персональні дані, за які несе відповідальність Відповідальна особа. З метою виконання зобов’язань сторін щодо захисту даних відповідно до європейського законодавства про захист даних, зокрема Загального регламенту захисту даних (стаття 28 GDPR), сторони погоджуються з положеннями цієї DPA.

1. Визначення

1.1 Персональні дані — це будь-яка інформація, що стосується ідентифікованої фізичної особи або фізичної особи, що піддається ідентифікації (далі — «Заінтересована ​​особа»). Фізична особа піддається ідентифікації, коли її можна безпосередньо або опосередковано ідентифікувати, зокрема шляхом встановлення зв’язку з ідентифікатором, наприклад ім’ям, ідентифікаційним номером, даними про місцезнаходження, онлайн-ідентифікатором або однією або кількома особливостями, що описують фізичні, фізіологічні, генетичні, психічні, економічні, культурні або соціальні риси цієї фізичної особи (надалі — «Дані»).

1.2 Обробка даних від імені когось вважається збором, обробкою або використанням даних Оператором даних від імені Відповідальної особи.

2. Предмет і зміст замовлення

2.1 Предмет і тривалість замовлення

Деталі й тривалість замовлення випливають із вищезазначених Загальних положень та умов.

2.2 Тип даних

Тип даних докладно описано в Загальних положеннях та умовах і Політиці конфіденційності.

2.3 Мета збору, обробки або використання даних

Мету збору, обробки або використання даних більш докладно описано в Загальних положеннях та умовах і Політиці конфіденційності.

2.4 Характер і обсяг збору, обробки або використання даних

Характер і обсяг збору, обробки або використання даних більш докладно описано в Загальних положеннях та умовах і Політиці конфіденційності.

2.5 Категорія заінтересованих осіб

(a) Власні дані Принципала

(б) Клієнти

2.6 Технічні та організаційні заходи

(а) Технічні та організаційні заходи, які повинен виконати Оператор даних, викладаються в додатку (див. нижче) до цієї DPA. Оператор даних зобов’язується за власний рахунок регулярно адаптувати ці заходи до відомого рівня техніки, якщо під час цього не знижується узгоджений рівень захисту, а Відповідальні особи негайно сповіщаються про це.

(б) Оператор даних повинен надати Відповідальній особі можливість на місці перевіряти відповідність технічних і організаційних заходів необхідним умовам перед початком обробки даних за цією угодою. Право Відповідальної особи на проведення аудиту згідно з пунктом 2.10 залишається незмінним. (в) Оператор даних повинен гарантувати, що системи обробки даних, що використовуються в рамках DPA, відповідають стандартам «конфіденційності за проектом» і «конфіденційності за замовчуванням» відповідно до відомого рівня техніки.

2.7 Виправлення, видалення та блокування даних, право на переносимість даних і право на оскарження

(а) Оператор даних повинен забезпечувати права осіб, дані яких обробляє, зокрема на виправлення, видалення та блокування даних, право на переносимість даних і право на оскарження. Відповідальність за захист цих прав несе лише Оператор даних.

(б) Протягом своєї роботи на Відповідальну особу Оператор даних зобов’язаний негайно перенаправляти всі запити, надіслані йому пов’язаними особами, особі, що несе відповідальність за належну обробку даних. Якщо Відповідальна особа й Оператор даних спільно виступають як зовнішні відповідальні особи, Оператор даних має право самостійно відповісти на цей запит.

(в) Оператор даних також повинен надавати Відповідальній особі відповідні технічні та організаційні заходи, необхідні для виконання її обов’язків перед заінтересованими особами.

(г) За запитом Відповідальної особи Оператор даних виправляє, тимчасово перестає обробляти й/або стирає дані не пізніше, ніж через 5 (п’ять) днів після отримання запиту, а також повідомляє Відповідальній особі про свої дії у відповідний термін.

2.8 Обов’язки Оператора даних

(а) Оператор даних може збирати, обробляти й використовувати дані лише відповідно до замовлення та документованих інструкцій Відповідальної особи.

(б) Оператор даних має виконувати технічні та організаційні заходи відповідно до визначення, наведеного в пункті 2.6 цієї DPA, через регулярні проміжки часу, і на вимогу направляти інформацію про їх стан.

(в) Уповноважений із захисту персональних даних вказується Оператором даних в якості контактної особи з питань захисту даних, з якою можна зв’язатися по електронній пошті privacy@hd.digital. У разі необхідності Оператор даних також призначає представника відповідно до вимог статті 27 GDPR.

(г) Оператор даних відповідає за забезпечення конфіденційності. Будь-яка особа, що має відношення до Оператора даних і має право доступу до даних Відповідальної особи, зобов’язана дотримуватися конфіденційності або нерозголошення обґрунтованої виробничої таємниці. Крім того, такій особі необхідно повідомити спеціальні зобов’язання із захисту даних, що випливають з DPA, а також поточні вказівки й мету. Оператор даних документально оформляє дані зобов’язання в письмовій формі та надає їх на вимогу Відповідальної особи.

2.9 Обґрунтування умов субпідряду

(а) Допускається обґрунтування умов субпідряду. Оператор даних зобов’язується завчасно сповіщати Відповідальну особу про відповідну зміну. Відповідальна особа має право на оскарження.

(б) У випадку залучення інших операторів Оператор даних зобов’язується на договірній основі забезпечити застосування зобов’язань Оператора даних за цією DPA до іншого оператора даних.

(в) Із метою захисту наданих їм даних Оператор даних здійснює контроль за технічними та організаційними заходами, прийнятими іншими операторами даних, на тимчасовій і регулярній основі впродовж терміну дії субпідрядної угоди. Передача даних дозволяється лише в тому випадку, якщо інший Оператор даних впровадив необхідні технічні та організаційні заходи, щонайменше відповідно до цієї DPA.

(г) Оператор даних несе повну відповідальність за субпідрядників, яких залучив.

2.10 Права Відповідальної особи на проведення аудиту

Відповідальна особа має повноваження щодо перевірки відповідності застосовних регламентів щодо захисту даних і DPA в робочий час. Оператор даних погоджується надати Відповідальній особі всю інформацію, обґрунтовано необхідну для проведення перевірки в розумний термін. Якщо на думку Відповідальної особи необхідно виконати виїзний аудит Оператора даних, Оператор даних повинен надати особі, яка відповідає за проведення аудиту, доступ до службових приміщень Оператора даних, а також забезпечити можливість перевірки збережених даних і програм для обробки даних на місці. Відповідальна особа має право на проведення аудиту третьою особою (випробувачем), що вказується в конкретних випадках. Відповідальна особа повинна повідомити про проведення даного аудиту в письмовій формі не менше ніж за 20 (двадцять) робочих днів. Вартість проведення аудиту й витрати, понесені Оператором даних за нормальними ринковими цінами, покриває Відповідальна особа.

2.11 Повідомлення Оператором даних про порушення

(а) Оператор даних зобов’язується не пізніше ніж через 48 (сорок вісім) годин з моменту виявлення повідомляти Відповідальній особі про всі випадки порушення Оператором даних або його субпідрядниками правил, що регулюють захист даних Відповідальної особи, або умов, передбачених цією DPA.

(б) Відповідальну особу сповіщають про всі інциденти, пов’язані з втратою, неправомірною передачею або отриманням даних третіми особами, незалежно від причини. Оператор даних зобов’язується, за узгодженням з Відповідальною особою, вжити необхідних заходів щодо захисту даних і усунення можливих несприятливих для заінтересованих осіб наслідків. За умови дотримання відповідальними особами зобов’язань щодо повідомлення про порушення Оператор даних допомагає Відповідальній особі виконати такі зобов’язання.

2.12 Вказівки Відповідальної особи

(а) Обробка даних Відповідальної особи Оператором даних здійснюється виключно в рамках DPA і конкретних вказівок Оператора даних.

(б) Оператор даних зобов’язується виконувати (окремі) вказівки, що стосуються характеру, обсягу й методу обробки, в негайному порядку або (за наявності) в термін, встановлений Відповідальною особою.

(в) Оператор даних зобов’язується негайно сповіщати Відповідальну особу, якщо, на думку Оператора даних, вказівки Відповідальної особи порушують регламенти щодо захисту даних. Оператор даних має право призупинити виконання відповідної вказівки до моменту її підтвердження або зміни Відповідальною особою.

2.13 Видалення після виконання замовлення

Після виконання передбачених угодою робіт Оператор даних зобов’язується передати всі оброблені їм дані Відповідальній особі або (з попередньої письмової згоди Відповідальної особи) знищити їх відповідно до регламенту щодо захисту даних чи видалити їх відповідно до відомого рівня техніки. Право на утримання виключається щодо документів, даних, обробки, результатів використання та пов’язаних носіїв даних, крім випадків, коли законодавство Європейського Союзу або держави-члена ЄС передбачає обов’язкове зберігання даних.

3. Подальші зобов’язання Оператора даних

3.1 Оператор даних не використовує дані, надані для обробки, з іншою метою. Копії або дублікати заборонено створювати без відома та попередньої письмової згоди Відповідальної особи, крім випадків, пов’язаних з послугами, замовленими згідно з DPA. Оператор даних забезпечує відділення даних, які оброблює для Відповідальної особи, від інших даних. Передача даних Відповідальної особи Оператором даних третім особам без письмової згоди Відповідальної особи заборонена.

3.2 Оператор даних надає обґрунтовану допомогу особам, які відповідають за організацію захисту в зв’язку зі скаргами, заснованими на передбачуваному або фактичному порушенні вимог до захисту даних. Відповідальна особа, зі свого боку, відповідним чином вивчає скарги суб’єктів даних згідно зі своїми обов’язками щодо захисту даних, а також обробляє скарги суб’єктів даних.

3.3 Оператор даних підтверджує, що інформація надається пов’язаним особам на підставі права на отримання інформації виключно через Відповідальну особу або уповноважену нею особу. Оператор даних зобов’язується своєчасно надати Відповідальній особі необхідну інформацію та необхідну підтримку. Якщо сам Оператор даних також виступає в якості зовнішньої Відповідальної особи, він може необхідним чином відповісти на дані запити та відповідним чином сповістити Відповідальну особу.

3.4 Оператор даних зобов’язується допомагати контролеру в підготовці необхідних вказівок щодо порядку роботи (за потреби).

3.5 Оператор даних зобов’язується допомагати Відповідальній особі в проведенні оцінки якості захисту даних, якщо тип обробки може призвести до виникнення серйозного ризику для прав і свобод фізичних осіб.

3.6 Оператор даних погоджується негайно сповіщати Відповідальну особу про результати перевірок органами з нагляду за дотриманням законодавства щодо захисту персональних даних, в тій частині, в якій вони мають відношення до цієї DPA. Оператор даних сповіщає відповідальних осіб про скарги органів з нагляду за дотриманням законодавства щодо захисту персональних даних, що стосуються сфери відповідальності Оператора даних, а також задовольняє всі виявлені скарги відповідно до вимог законодавства.

4. Відповідальність

4.1 Відповідальна особа відповідає за допустимість обробки даних, а також за захист прав суб’єктів даних.

4.2 У порядку часткової відміни положень розділу 4.1 Оператор даних відповідає за розгляд скарг суб’єктів даних, пов’язаних із порушенням застосовних правових норм або положень DPA.

4.3 У частині, що стосується Відповідальної особи, Оператор даних несе відповідальність тільки за намір або грубу необережність у рамках юридично допустимого виключення відповідальності й обмежень.

5. Заключні положення

5.1 У разі виявлення Контролером під час аудиту помилок або порушень у процедурах обробки даних Оператором даних Контролер має негайно та в повному обсязі сповістити про них Оператора даних.

5.2 Ця DPA може бути змінена та розірвана відповідно до умов і положень, передбачених вищевказаними Загальними положеннями та умовами.

5.3 Недійсність одного або декількох положень цієї DPA не впливає на дійсність всієї DPA. У разі недійсності одного або декількох положень цієї DPA Сторони домовляються про заміну такого недійсного положення положенням, яке має законну силу та максимально можливо відповідає економічним цілям недійсного положення. Аналогічна умова застосовується в разі виникнення лазівок.

5.4 DPA підпорядковується тим же правам, що й вищевказані Загальні умови та положення.

5.5 У разі виникнення суперечностей між цією DPA та іншими угодами, укладеними між сторонами, положення цієї DPA будуть мати переважну силу.

Статус: 2018 рік/ AG
Технічні та організаційні заходи

Беручи до уваги відомий рівень техніки, витрати на впровадження, а також характер, обсяг, обставини й мету обробки, а також різну ймовірність виникнення та серйозність ризиків для прав і свобод фізичних осіб, Оператор даних зобов’язується впровадити відповідні технічні й організаційні заходи, спрямовані на забезпечення рівня захисту, пропорційного ризикам. До таких заходів входять, зокрема, нижченаведені:

• псевдонімізація й шифрування даних;

• можливість постійного забезпечення конфіденційності, цілісності, доступності, а також відмовостійкості систем і сервісів обробки;

• можливість швидкого відновлення доступності даних, а також доступу для огляду в разі виникнення інциденту фізичного або технічного характеру;

• процес періодичної перевірки та оцінки ефективності технічних і організаційних заходів для забезпечення безпеки обробки.

Без шкоди для вищевикладеного приймаються нижченаведені спеціальні заходи:

1. Контроль доступу

Заходи щодо недопущення отримання сторонніми особами доступу до системи обробки даних, яка використовується для обробки даних:

• уточнення уповноваженої групи осіб і відповідної документації;

• керування електронним доступом;

• видача ідентифікаторів доступу;

• введення рекомендацій для сторонніх фізичних осіб;

• система сигналізації або забезпечення безпеки в позаробочий час;

• розподіл майнових об’єктів по різних зонах безпеки;

• створення рекомендацій з використання ключів (карток);

• захисні двері (електронний механізм відкривання дверей, пристрій зчитування ідентифікаційних даних, система охоронного відеоспостереження);

• введення заходів забезпечення безпосередньої безпеки (наприклад, виявлення сторонніх осіб і сповіщення про це).

2. Контроль доступу

Заходи щодо недопущення використання сторонніми особами системи та процедур обробки даних:

• визначення групи осіб, що мають доступ до систем обробки даних;

• введення рекомендацій для сторонніх фізичних осіб;

• захист персональних комп’ютерів за допомогою паролів.

3. Контроль доступу

Заходи щодо забезпечення надання доступу до даних особам, які мають повноваження на використання методик обробки даних лише на підставі дозволу:

• введення прав на обмежений доступ на підставі відповідних даних і функцій;

• зобов’язання з ідентифікації обладнання для обробки даних (наприклад, за допомогою ідентифікаторів і процедури підтвердження особи);

• внесення правил, що стосуються доступу й ролей користувачів;

• оцінка протоколів на випадок виникнення небезпечної події.

4. Керування передачею

Заходи щодо недопущення читання, копіювання, зміни або видалення даних під час електронної передачі або під час передачі або зберігання даних на носіях даних, а також щодо забезпечення можливості перевірки й визначення точок, в яких здійснюється передача даних:

• шифрування.

5. Контроль входу

Заходи щодо забезпечення подальшої перевірки та визначення факту вводу, зміни чи видалення даних за допомогою інформаційних систем і осіб, які це зробили:

• запис вводу даних.

6. Контроль проходження замовлень

Заходи щодо забезпечення можливості обробки даних, які обробляються на замовлення, виключно відповідно до вказівок Відповідальної особи:

• документальне оформлення різних компетенцій і зобов’язань між Відповідальною особою й Оператором даних;

• формальне введення в експлуатацію;

• контроль результатів робіт.

7. Керування доступністю

Заходи щодо забезпечення захисту даних від випадкового видалення або втрати:

• реалізація плану регулярного резервування;

• безпечне зберігання резервних копій даних у вогнетривких і водонепроникних захисних шафах;

• впровадження та регулярний контроль системи аварійного електроживлення й системи захисту від перенапруги;

• впровадження плану дії в аварійних ситуаціях;

• протокол введення управління в кризових і/або надзвичайних ситуаціях.

8. Контроль поділу

Заходи щодо забезпечення роздільної обробки даних, зібраних для різних цілей:

• поділ даних відповідних клієнтів Оператора даних.

Статус: травень 2018 року/ AG

Imprint