Opći uvjeti poslovanja DIsh digital solutions GMBH za alat za rezervaciju stolova „DiSH Reservation”

Opći uvjeti poslovanja DIsh digital solutions GMBH
za alat za rezervaciju stolova „DiSH Reservation”

Ovim alatom za rezervaciju stolova (u daljnjem tekstu „TRT“) upravlja DISH Digital Solutions GmbH, Metro-Straße 1, 40235 Düsseldorf („DISH“).

1 Područje primjene / usluga

1.1 DISH pruža usluge i ostale povezane usluge isključivo na temelju sljedećih općih uvjeta poslovanja (u daljnjem tekstu „OU“).

1.2 Ovi OU primjenjuju se na korištenje TRT-a koji vam je dostupan (u daljnjem tekstu „Gost“) putem web stranice uključenih restorana, kafića ili sličnih ugostiteljskih objekata (u daljnjem tekstu "Restorani"). TRT omogućuje Gostu rezervaciju stola u restoranu po vlastitom izboru (u daljnjem tekstu „Usluge“).

2 Predmet i dostupnost usluga

2.1 Predmet usluga je posredovanje pri rezervaciji stola i druge ugostiteljske usluge koje gostu pruža neposredno restoran. Sve obveze koje proizlaze iz rezervacije ili ostalih ponuđenih ugostiteljskih usluga postoje neposredno i isključivo u odnosu između gosta i restorana. Ne postoji nikakav ugovorni odnos između gosta i DISH koji nadilazi dogovaranje rezervacije stola.

2.2 DISH prenosi rezervaciju stola od strane gosta kao obavještenje restoranu koji je gost odabrao. Gost je odgovoran za točnost podataka koje je dao, posebice za kontakt podatke gosta i podatke o rezervaciji (datum, vrijeme, broj gostiju).

2.3 Pružanje usluga DISH za gosta je besplatno. Iz tog razloga DISH ne jamči gostu nesmetanu dostupnost usluga.

3 Potvrda rezervacije, promjene i otkazivanja

3.1 Rezervacija stola gosta obvezujuća je za restoran tek nakon što restoran pošalje potvrdu rezervacije na e-mail adresu koju je gost naveo. Valjanost potvrde ostaje nepromijenjena ako je navedena netočna e-mail. Neposredno prije datuma za koji ste rezervirali, od DISH-a ćete dobiti SMS ili e-mail podsjetnika u ime restorana.

3.2 Rezervacija koju izvrši gost može podlijegati dodatnim uvjetima i odredbama koje određuje restoran, a koji se primjenjuju uz ove OU. Obaveza je gosta da se upozna s ovim dodatnim uvjetima restorana.

3.3 Otkazivanje od strane gosta moguće je u bilo kojem trenutku – osim ako restoran ne odredi minimalni rok za otkazivanje – slanjem poruke na kontakt podatke koje je dostavio restoran. Gostu je poznato da ako se potvrđena rezervacija otkaže, restoran može naplatiti naknadu za otkazivanje. To će naplatiti isključivo restoran, bez uplitanja DISH.

3.4 O detaljima otkazivanja ili promjene rezervacije gost mora razgovarati izravno s restoranom kao svojim izravnim ugovornim partnerom za rezervaciju. Ako niste u restoranu u vrijeme kada ste rezervirali stol, možete primiti podsjetnik SMS-om ili putem e-maila. U ovom SMS-u/e-mailu od vas će se tražiti da se javite ili da zadržite rezervaciju do određenog vremena; inače restoran može otkazati vašu rezervaciju.

3.5 DISH ima pravo u određenim slučajevima otkazati rezervaciju gosta u ime restorana i/ili ograničiti ili onemogućiti gostu korištenje usluga iz opravdanih razloga, pod uvjetom da postoje stvarne naznake zlouporabe usluga od strane gosta. Otkazivanje se posebno može uzeti u obzir ako gost u prošlosti nije izvršio rezervaciju bez prethodnog otkazivanja ili u slučaju nezakonitih duplih rezervacija.

4 odgovornost DISH; Jamstvo i obveze

4.1 Sve informacije restorana o dostupnosti (i ostale informacije poput cijena, ako su primjenjive) pruža isključivo restoran. Restoran snosi isključivu odgovornost za točnost i pravovremenost danih podataka. DISH nema nikakvu obvezu prema vama da provjerava informacije koje je dostavio restoran.

4.2 DISH ne odgovara za sklapanje ugovora između restorana i gosta. Restoran snosi isključivu odgovornost za smetnje u radu i štetu nastalu gostu u vezi s pružanjem usluga koje su obaveza restorana. DISH djeluje samo kao posrednik. Ako nešto nije jasno ili ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s rezervacijom, gost je dužan da se obrati izravno restoranu.

4.3 Nadalje, DISH ne odgovara za štetu gostu, bez obzira na zakonsku osnovu, osim

4.3.1 zbog krivog kršenja bitnih ugovornih obveza od strane DISH, zakonskog zastupnika DISH ili zastupnika DISH Riječ je o takvim obvezama čije ispunjenje omogućuje u prvom redu pravilno izvršenje ugovora i u čije se poštivanje gost može pouzdati. U ovom slučaju, odgovornost DISH-a ograničena je na takvu štetu, čiju je pojavu DISH u pravilu mogao predvidjeti prema okolnostima poznatim u vrijeme sklapanja ugovora, ukoliko one ne potpadaju pod sljedeća slova (b) ili (c) ..

4.3.2 zbog grubog nemara ili namjere DISH, zakonskog zastupnika DISH ili pomoćnika DISH; ili

4.3.3 ugrožavanja života, udova ili zdravlja od strane DISH, zakonskog zastupnika DISH ili pomoćnika DISH

4.4 Ograničenje odgovornosti prema odjeljku 4.3 ne odnosi se na odgovornost temeljenu na Zakonu o odgovornosti za proizvode. Nadalje, ne odnosi se na ostale zakonom propisane vrste odgovornosti. To su oni za koje zakon izričito predviđa da se odgovornost ne može unaprijed isključiti ili ograničiti.

4.5 Nadalje, ograničenje odgovornosti prema Odjeljku 4.3 ne primjenjuje se ako je DISH dao izričito jamstvo ili je na drugi način izričito preuzeo odgovornost neovisno o krivnji. U tom slučaju vrijede uvjeti odgovarajućeg jamstva ili izjave o prihvaćanju.

4.6 ‌Gost je odgovoran osigurati (i) da su podaci o rezervaciji koje je on/ona dao točni i (ii) da on/ona ispunjava sve obveze koje može imati prema restoranu i. Također je odgovoran za štetu nastalu nepravilnim korištenjem usluga ako je on kriv.

5 Intelektualno vlasništvo

5.1 Sva prava vlasništva i korištenja TRT-a pripadaju DISH Gostu se dodjeljuju samo ona prava korištenja TRT-a koja su prijeko potrebna za korištenje TRT-a.

5.2 U skladu s klauzulom 5.1 gost se slaže da neće koristiti TRT na nezakonit način, ometati ga ili kršiti DISH-ova prava intelektualnog vlasništva na TRT-u.

6 Zaštita podataka

6.1 DISH prikuplja, obrađuje i koristi osobne podatke gosta u sklopu ovog ugovora samo za pružanje usluga u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 (Opća uredba o zaštiti podataka) i drugim propisima o zaštiti podataka. Podaci se prenose na restoran u mjeri potrebnoj za rezervaciju. Pojedinosti i informacije o obradi Vaših osobnih podataka možete pronaći u DISH izjavi o zaštiti podataka [link].

6.2 Restoran je isključivo odgovoran za obradu podataka nakon prijenosa. Ovo također vrijedi posebno ako DISH pohranjuje i obrađuje podatke u ime restorana nakon prijenosa. Pojedinosti se mogu pronaći u Izjavi o zaštiti podataka dotičnog restorana.

7 Ostale odredbe

7.1 DISH zadržava pravo izmjene ovih OU u bilo kojem trenutku s učinkom za budućnost. Gost može slobodno prihvatiti izmijenjenu verziju OU za buduću rezervaciju. Međutim, ukoliko gost ne prihvati izmijenjene OU, nije moguće ponovno korištenje usluga.

7.2 OU i sva prava u vezi s ovim ugovorom o posredovanju podliježu isključivo njemačkom pravu uz isključivanje odredbi o sukobu propisa različitih zakonodavstava, te se isti ima tumačiti i provoditi isključivo u skladu s njemačkim pravom. Isključuje se primjena Konvencije UN o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe (CISG).

7.3 Mjesto izvršenja je Düsseldorf. Düsseldorf je dogovoren kao mjesto jurisdikcije ako je gost trgovac, pravno lice javnog prava ili poseban fond javnog prava. U suprotnom je mjerodavan nadležni sud.

7.4 Platforma za rješavanje potrošačkih sporova Europske komisije dostupna je putem sljedećeg linka:https://‌ec.europa.eu/‌consumers/‌odr/‌main/‌index.‌cfm? ‌event=‌main.‌home2.‌show&‌lng=DE DISH ne sudjeluje u postupku rješavanja sporova pred potrošačkom arbitražom i nije to dužan učiniti.

7.5 Ako bilo koja odredba ovih Općih uvjeta bude ili postane u potpunosti ili djelomično ništavna, neučinkovita, neizvediva ili neprovediva, to neće utjecati na valjanost i provedivost preostalih odredbi ovih Općih uvjeta.

Stanje na dan: listopad 2023

Dish Res_B2C_TC_V 6_listopad_2023

Service -/ Product-hotlines:

Country E-Mail Phone (Inbound Support) Business hours
(Monday-Friday)
excl. public holidays
1 International support@dish.co +492119699816 08:00 - 18:00
2 Italy support-ita@dish.co +390251716969 09:00 - 18:00
3 Portugal support-prt@dish.co +351214258777 09:00 - 18:00
4 Spain support-esp@dish.co +34913219949 09:00 - 18:00
5 Czech support-cze@dish.co +420734267946 09:00 - 18:00
6 France support-fra@dish.co +33809360909 09:00 - 22:00
(weekends and holidays
11:00 - 22:00)
7 Belgium support-bel@dish.co +3233289091 09:00 - 18:00
8 Germany support-deu@dish.co +492119699980 09:00 - 18:00
9 Poland support-pol@dish.co +48225001100 09:00 - 18:00
10 Ukraine support-ukr@dish.co +380800401404 09:00 - 18:00
11 Croatia support-hrv@dish.co +385800111550 09:00 - 18:00
12 Hungary support-hun@dish.co +3618887878 09:00 - 18:00
13 Turkey support-tur@dish.co +902124105350 09:00 - 18:00
14 Austria support-aut@dish.co +43800222797 09:00 - 18:00
15 Netherlands support-nld@dish.co +31203980780 09:00 - 18:00
16 Romania support-rou@dish.co +40314056111 09:00 - 18:00
17 Slovakia support-svk@dish.co +421240585777 09:00 - 18:00
18 Kazakhstan support-kaz@dish.co
19 UK support-gbr@dish.co

Imprint