POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE PENTRU INSTRUMENTUL DE REZERVARE A MESELOR - DISH RESERVATION

Vă mulțumim pentru interesul arătat site-ului nostru web și Serviciilor noastre. Datele reprezintă baza serviciilor noastre excelente. Cu toate acestea, bunul nostru cel mai de preț este încrederea clienților noștri. Protejarea datelor clienților și utilizarea acestora doar în modul în care se așteaptă clienții noștri, este o prioritate pentru noi. Prin urmare, următoarele instrucțiuni cu privire la protecția datelor, ar trebui să vă informeze cu privire la modul de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal și la drepturile pe care le aveți în timpul acestei prelucrări în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 (RGPD) și alte regulamente aplicabile privind protecția datelor.

1. Aspecte generale

1.1. Partea responsabilă, în conformitate cu Regulamentul General privind Protecția Datelor este Hospitality Digital GmbH Metro-Straße 1, 40235 Dusseldorf (denumită în continuare: "H.d", "noi" sau "nouă"). H.d acordă o importanță majoră protecției datelor dumneavoastră cu caracter personal.

1.2. În cazul în care aveți orice întrebări cu privire la confidențialitate, puteți contacta Responsabilul cu protecția datelor, utilizând următoarele date de contact: H.d Digital GmbH, Datenschutzbeauftragter, Metro-Straße 1, 40235 Dusseldorf, e-mail: privacy@hd.digital.

1.3. În prezenta declarație privind protecția datelor explicăm modul în care colectăm, prelucrăm și utilizăm datele cu caracter personal în contextul furnizării Serviciilor noastre. Datele cu caracter personal reprezintă elemente de informații individuale cu privire la situația dumneavoastră personală sau profesională. Detalii suplimentare cu privire la furnizarea Serviciilor noastre se regăsesc în Clauzele și Condițiile noastre Generale. Datele cu caracter personal pe care le colectăm, prelucrăm și utilizăm despre dumneavoastră sunt prelucrate exclusiv de noi în limitele prevăzute de prevederile aplicabile ale legii statutului.

2. Domeniul de aplicare al colectării, prelucrării și utilizării datelor cu caracter personal și al transmiterii acestora către terțe părți

2.1. Utilizarea Serviciului nostru presupune acceptarea prezentei Politici de confidențialitate, precum și a Clauzelor și Condițiilor de utilizare a acesteia.

2.2. Datele cu caracter personal colectate aici vor fi utilizate în următoarele scopuri:

(a) Pentru a face o rezervare într-un restaurant sau într-o altă unitate (denumite în continuare în mod colectiv, "Restaurantul"), selectate anterior de către utilizator. Astfel, este necesar să ne comunicați prenumele și numele dumneavoastră de familie, adresa dumneavoastră de e-mail și numărul dumneavoastră de mobil. Nefurnizarea acestor date de către dumneavoastră, va rezulta în imposibilitatea gestionării rezervării. În plus, vă informăm că aceste date trebuie transferate la restaurantul sau unitatea selectată de dumneavoastră pentru a putea furniza, în mod corect, serviciul de rezervare, precum și pentru a putea rezerva o masă pe numele dumneavoastră și a vă informa cu privire la detaliile referitoare la rezervarea dumneavoastră. Aceste date trebuie, de asemenea, să fie plasate pe lista de așteptare. Prelucrarea acestor date cu caracter personal se efectuează în baza articolului 6 alineatul 1, teza 1, litera b) din RGPD și este necesară pentru realizarea acordului de mediere încheiat între dumneavoastră și noi.

(b) Pentru a evalua restaurantele și sistemul nostru de management al calității, vă putem trimite un SMS sau un e-mail după ce veți vizita un restaurant, pentru a ne transmite opinia dumneavoastră privind această vizită. Acest lucru este considerat a îmbunătăți serviciul pentru clienți și pentru a consolida vizibilitatea restaurantului pentru alți clienți și, din acest motiv, acesta poate fi afișat atât pe site-ul web al restaurantului, cât și pe alte platforme de opinie. Puteți alege dacă veți oferi opinia în mod anonim sau în numele dumneavoastră. Această prelucrare a datelor cu caracter personal se bazează pe articolul 6 alin. 1, teza 1, litera (a) din Regulamentul General privind Protecția Datelor (RGPD).

Prin acordarea consimțământului pentru Declarația de protecție a datelor, sunteți de acord să vă trimitem, după procesarea rezervării dumneavoastră, un e-mail sau un SMS cu o cerere de evaluare a restaurantului. Puteți anula utilizarea datelor dumneavoastră în orice moment (consultați secțiunea 5).

2.3. Dacă veți lua legătura cu noi (de exemplu prin trimiterea unei cereri la privacy@hd.digital), vom colecta, prelucra și utiliza doar datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat și care sunt necesare pentru a procesa și a răspunde la cererea dumneavoastră.

2.4. Unele dintre date sunt colectate automat prin intermediul dispozitivului dumneavoastră (computer, telefon mobil, tabletă etc.) atunci când utilizați serviciile noastre. Datele în cauză sunt: adresa IP utilizată în prezent de către dispozitivul dumneavoastră, data și ora, tipul de browser și sistemul de operare ale dispozitivului și paginile vizitate. Aceste date sunt colectate pentru a asigura securitatea datelor, pentru a optimiza oferta noastră și pentru a îmbunătăți serviciile noastre. Orice altă utilizare a datelor, cu excepția colectării în scopuri statistice, caz în care acestea sunt folosite doar în formă anonimizată, se face, ca o regulă fundamentală numai în limitele stabilite în prezenta declarație privind protecția datelor. Această prelucrare a datelor cu caracter personal se realizează în temeiul articolului 6 alin. 1 teza 1, litera (f) din Regulamentul General privind Protecția Datelor (RGPD). Protecția site-ului nostru web și optimizarea serviciilor noastre reprezintă un interes legitim din partea noastră.

2.5. Pentru a permite operațiunile de prelucrare a datelor menționate în această politică de confidențialitate, folosim furnizorii de servicii ca Persoane împuternicite de operator în sensul articolului 28 din RGPD; de exemplu. pentru găzduirea în Cloud, mentenanță și alte servicii. Aceștia pot fi atât furnizori de servicii externi, cât și furnizori de servicii din cadrul grupului METRO, care se află în țări din interiorul și din afara Uniunii Europene (UE) și a Spațiului Economic European (SEE). Ne vom asigura, prin acorduri contractuale, că acești furnizori de servicii prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu RGPD pentru a asigura un nivel de protecție a datelor ridicat, inclusiv în situația în care, datele cu caracter personal sunt transferate într-o țară unde există un nivel de protecție a datelor diferit și în privința căruia nu există o decizie a Comisiei UE privind caracterul adecvat. Orice transfer suplimentar de date cu caracter personal către alți destinatari nu va avea loc, cu excepția cazului în care suntem obligați prin lege să facem acest lucru. Pentru mai multe informații despre măsurile de securitate corespunzătoare privind transferul internațional sau o copie a acestora, vă rugăm să contactați Ofițerul nostru privind protecția datelor prin e-mail la: privacy@hd.digital.

3. Module cookie

3.1. Pentru a face serviciile noastre atractive și pentru a vă permite utilizarea anumitor funcții, folosim așa numitele module cookie. Modulele cookie sunt fișiere de text mici care sunt stocate în dispozitivul dumneavoastră. Unele dintre modulele cookie pe care le folosim sunt șterse după încheierea sesiunii de browser, adică după ce închideți browserul (module cookie de sesiune). Alte module cookie rămân în dispozitivul dumneavoastră și ne permit nouă sau companiilor partenere să vă recunoaștem browserul în timpul următoarei vizite (module cookie persistente). Puteți seta browserul astfel încât să fiți informat cu privire la stocarea modulelor cookie și puteți decide de fiecare dată dacă să le acceptați sau dacă să le respingeți în general sau doar în anumite cazuri. Puteți găsi mai multe informații despre acest lucru în funcția de ajutor a browserului dvs. de internet. Prin acceptarea "Bannerului nostru pentru module cookie", sunteți de acord cu prelucrarea datelor dumneavoastră personale cu ajutorul modulelor cookie. Prelucrarea acestor date cu caracter personal se efectuează în temeiul articolului 6 alineatul (1), teza 1, litera (a) din Regulamentul General privind Protecția Datelor. Neacceptarea modulelor cookie poate însemna o scădere a numărului de funcții disponibile pe site-ul nostru web. În următoarele secțiuni vom discuta despre module cookie specifice.

3.2. Folosim Adobe Analytics, un serviciu furnizat de Adobe Systems Software Ireland Limited (4-6 Riverwalk Citywest Business Campus, Dublin 24, Republica Irlanda; "Adobe"). Acest serviciu utilizează module cookie care sunt stocate pe dispozitivul dumneavoastră și care permit o analiză a utilizării site-ului web de către dumneavoastră. Informațiile generate de modulele cookie cu privire la utilizarea de către dumneavoastră a acestui site web (inclusiv adresa dumneavoastră IP) vor fi transmise serverelor Adobe din Irlanda, unde vor fi anonimizate și apoi transmise și stocate în formă anonimizată pentru prelucrare ulterioară de către serverele din Statele Unite. Adobe folosește aceste informații pentru a evalua utilizarea de către dumneavoastră a site-ului nostru web, pentru a compila rapoarte despre activitatea site-ului nostru web pentru operatorii de site-uri și pentru a furniza alte servicii legate de utilizarea site-ului web și a internetului. În cazul în care este necesar prin lege sau în cazul în care părțile terțe prelucrează aceste informații în numele Adobe, aceste informații pot fi transferate către terțe părți. Adresa dumneavoastră IP nu va fi în niciun caz corelată cu alte date Adobe. Puteți refuza utilizarea modulelor cookie prin selectarea setărilor corespunzătoare din browserul dumneavoastră; cu toate acestea, vă rugăm să rețineți că, dacă faceți acest lucru, este posibil să nu puteți beneficia de funcționalitatea completă a acestui site web. Acordul privind colectarea datelor de către Adobe poate fi retras în orice moment, cu efect ulterior. Puteți afla mai multe despre retragerea consimțământului consultând http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html.

3.3. De asemenea, folosim Google Analytics, un serviciu de analiză web oferit de Google Inc ("Google"). Google Analytics utilizează de asemenea module cookie. Informațiile generate de modulele cookie despre utilizarea site-ului web de către dumneavoastră sunt, de obicei, transmise către un server Google din SUA și stocate acolo. Cu toate acestea, înainte de acest demers, Google va scurta adresa dumneavoastră IP pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene sau ale altor state membre ale Acordului privind Spațiul Economic European. Doar în cazuri excepționale, adresa IP completă poate fi transmisă unui server Google din SUA unde va fi scurtată. Sub contractare de la operatorul acestui site web, Google va folosi aceste informații pentru a evalua utilizarea site-ului nostru web de către dumneavoastră, pentru a compila rapoarte cu privire la activitatea site-ului web și pentru a furniza alte servicii referitoare la utilizarea site-ului web și a Internetului. Adresa IP transmisă de browserul dumneavoastră ca parte a serviciului Google Analytics nu este contopită cu alte date Google. Puteți refuza stocarea modulelor cookie selectând setările corespunzătoare din browserul dumneavoastră. Puteți, de asemenea, să preveniți colectarea datelor generate de modulele cookie și referitoare la utilizarea site-ului web de către dumneavoastră (inclusiv adresa dumneavoastră IP), prin descărcarea și instalarea plug-inului aferent browserului, disponibil în următorul link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

3.4. Utilizăm pe site-ul nostru web Facebook Pixel, un instrument operat de Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, sau, dacă sunteți stabilit în UE, de Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanda ("Facebook") pentru analiza, optimizarea și operarea economică a site-ului web. Cu ajutorul Facebook Pixel, Facebook poate identifica, de asemenea, vizitatorii site-ului nostru web ca grup țintă pentru afișarea anunțurilor pe Facebook.declarația noastră de confidențialitate. Prin urmare, utilizăm Facebook Pixel pentru afișarea anunțurilor publicate de către noi pe Facebook doar pentru utilizatorii Facebook care au manifestat interes față de site-ul nostru web. Acest lucru înseamnă că noi, cu ajutorul Facebook Pixel, avem grijă ca anunțurile noastre de pe Facebook să corespundă potențialului interes al utilizatorilor și să nu reprezinte o neplăcere. Putem utiliza Facebook Pixel și pentru a urmări eficiența anunțurilor de pe Facebook în scopuri statistice și de cercetare de piață, verificând dacă utilizatorii, după accesarea unui anunț de pe Facebook au fost direcționați pe site-ul nostru web (așa-numita conversie sau interacțiune a utilizatorului). În acest caz, prelucrarea se bazează din punct de vedere juridic pe articolul 6 alineatul 1 pag. 1litera a) RGPD. Facebook Pixel este utilizat direct de către Facebook când vizitați site-ul nostru web și poate instala un modul cookie pe dispozitivul dumneavoastră. Dacă ulterior vă logați pe sau vizitați Facebook, în timp ce sunteți logat, vizita pe site-ul nostru va fi înregistrată pe profilul dumneavoastră. Datele colectate cu privire la dumneavoastră sunt anonime pentru noi, deci noi nu primim niciun fel de informații cu privire la identitatea utilizatorilor. Facebook stochează și prelucrează datele totuși, astfel că este posibilă o asociere cu profilul de utilizator respectiv. Acest lucru înseamnă că din datele prelucrate pot fi create profile de utilizator. Facebook prelucrează datele în conformitate cu declarația de confidențialitate a Facebook. Mai multe informații cu privire la modul în care Facebook Pixel lucrează și cum sunt afișate anunțurile pe Facebook puteți găsi în declarația de confidențialitate a Facebook: https://www.facebook.com/policy. Puteți decide să vă opuneți colectării și utilizării datelor dumneavoastră de către Facebook Pixel pentru afișarea reclamelor pe Facebook. Pentru a configura ce tipuri de anunțuri vedeți pe Facebook, puteți merge la pagina instalată de Facebook și să urmați instrucțiunile privind setările pentru anunțurile în funcție de utilizare: https://www.facebook.com/settings?tab=ads. Setările sunt independente de platformă, acest lucru însemnând că acestea se pot aplica pe toate dispozitivele, precum calculatorul cu desktop sau dispozitive mobile. Puteți să vă opuneți și utilizării modulelor cookie în scopuri de tracking și publicitate: prin intermediul pagini de opt-out a Network Advertising Initiative http://optout.networkadvertising.org și, în plus, prin intermediul site-ului web din SUA http://www.aboutads.info/choices sau site-ul web european http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/. Puteți administra setările privind protecția datelor de la butonul Onsite ale ofertei noastre web.

4. Newsletter restaurant

4.1. În cazul în care, la efectuarea rezervării, v-ați exprimat consimțământul pentru a primi un newsletter de la restaurantul respectiv, vom gestiona adresa dumneavoastră de e-mail în conformitate cu reglementările privind protecția datelor, în numele restaurantului. Transmiterea efectivă a newsletter-ului se realizează în numele și pe răspunderea restaurantului.

4.2. În cazul în care v-ați exprimat consimțământul cu privire la această prelucrare a datelor, prelucrarea are loc în baza articolului 6 alineatul (1) teza 1 lit. a) din RGPD. Vă puteți revoca în orice moment consimţământul cu privire la recepţionarea newsletter-ului.

5. Furnizarea datelor cu caracter personal și perioadele de păstrare

5.1. Dacă nu se specifică altfel datorită cerințelor legale (de ex. Restricții COVID-19), furnizarea datelor dvs. personale este voluntară. Faptul că nu furnizați datele cu caracter personal nu va avea consecințe pentru dumneavoastră, cu excepția faptului că nu veți putea utiliza serviciile noastre. Datele cu caracter personal pe care ni le trimiteți prin intermediul site-ului nostru web, vor fi stocate doar până când scopul pentru care au fost prelucrate, va fi îndeplinit. Diferitele perioade de păstrare a datelor pot apărea, de asemenea, pe baza unui interes legitim din partea H.d (de exemplu, pentru a asigura securitatea datelor și pentru a preveni utilizarea abuzivă). Datele cu caracter personal pe care trebuie să le stocăm conform cerințelor legale sau contractuale de păstrare a datelor, vor fi blocate.

5.2. Dacă ați ales opțiunea "Memorare utilizator" atunci când utilizați serviciile noastre, ne acordați consimțământul în mod expres să păstrăm datele dumneavoastră pentru o perioadă de un an. Dacă, în această perioadă, faceți o nouă rezervare cu opțiunea "Memorare utilizator" și există o schimbare în datele dumneavoastră (de exemplu, o nouă adresă de e-mail), ne rezervăm dreptul de a actualiza noile date. În acest sens, ne dați din nou consimțământul dumneavoastră pentru a păstra datele dumneavoastră pentru o perioadă de un an de la data la care au fost actualizate. Puteți anula stocarea datelor în orice moment (de exemplu, prin e-mail la privacy@hd.digital).

6. Drepturile dumneavoastră

Ca persoană vizată în sensul RGPD aveți următoarele drepturi în cadrul limitelor legale:

Aveți dreptul de a vă consulta cu responsabilii noștri cu protecția datelor în ceea ce privește prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal și cu protejarea drepturilor dvs. conform RGPD (articolul 38, alin. 4 din RGPD) sau puteți depune o plângere la Autoritatea de supraveghere competentă, atunci când considerați că prelucrarea datelor încalcă prelucrarea datelor conform RGPD (articolul 77 din RGPD).

Stare: Dezember2021 / AG

Dish Res_B2C_Privacy _V4 Dezember2021_ ro

Imprint