OŚWIADCZENIE O OCHRONIE DANYCH DOTYCZĄCE NARZĘDZIA DO REZERWACJI STOLIKÓW - DISH RESERVATION

Dziękujemy za zainteresowanie naszą witryną internetową i usługami. Dane są podstawą naszej doskonałej obsługi. Jednakże najważniejsze dla nas jest zaufanie naszych klientów. Priorytetem jest ochrona danych osobowych i wykorzystanie ich wyłącznie zgodnie z oczekiwaniami klientów. Poniższe instrukcje dotyczące ochrony danych zawierają informacje o przetwarzaniu danych osobowych użytkownika i prawach, które przysługują mu podczas tego przetwarzania zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/679 (RODO) i innymi odpowiednimi przepisami dotyczącymi ochrony danych.

1. Informacje ogólne

1.1 Podmiotem odpowiedzialnym w rozumieniu przepisów o ochronie danych jest firma Hospitality Digital GmbH Metro-Straße 1, 40235 Düsseldorf (zwana dalej "H.d", "my" lub "nam"). H.d przykłada najwyższą wagę do ochrony danych osobowych użytkowników.

1.2 W przypadku pytań dotyczących prywatności można skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych, korzystając z następujących danych kontaktowych: H.d Digital GmbH, Datenschutzbeauftragter, Metro-Straße 1, 40235 Düsseldorf, e-mail: privacy@hd.digital.

1.3 W niniejszym oświadczeniu o ochronie danych objaśniamy, w jaki sposób gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe w ramach udostępniania naszych usług. Dane osobowe to pojedyncze informacje o sytuacji osobistej lub rzeczowej użytkownika. Pozostałe szczegóły dotyczące udostępniania naszych usług podano w naszych OWH. Przetwarzamy dane osobowe użytkowników, które gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy wyłącznie w ramach mających zastosowanie przepisów prawnych.

2. Zakres gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania danych osobowych i przesyłanie do osób trzecich

2.1 Korzystanie z usługi oznacza zaakceptowanie niniejszego Oświadczenia o ochronie danych, a także Warunków umownych.

2.2 Dane osobowe zebrane tutaj będą używane w następujących celach:

a) Dokonanie rezerwacji w restauracji lub innym miejscu (określanym dalej wspólną nazwą "restauracja") wcześniej wybranym przez użytkownika. W ramach korzystania z naszych usług polegających na dokonaniu rezerwacji w restauracji konieczne jest podanie nam przez użytkownika jego imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu komórkowego. Fakt, że dane nie zostały podane przez użytkownika oznacza brak możliwości zarządzania taką rezerwacją. Ponadto informujemy, że te dane muszą zostać przesłane do restauracji lub miejsca wybranego przez użytkownika w celu prawidłowego świadczenia usługi rezerwacji, a także możliwości zarezerwowania stolika w imieniu użytkownika i przekazania mu szczegółowych informacji o rezerwacji. Dane te należy również umieścić na liście oczekujących. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Artykułu 6 Paragrafu 1 Klauzuli 1 podpunktu b) RODO i jest konieczne do realizacji umowy między nami a użytkownikiem.

b) W celu oceny restauracji oraz w ramach naszego systemu zarządzania jakością możemy przesłać do użytkownika SMS lub wiadomość e-mail po jego wizycie w restauracji z prośbą o informację zwrotną o tej wizycie. Ma to na celu optymalizację obsługi gości, a także wzmocnienie wizerunku restauracji w oczach innych gości, dlatego opinia taka może zostać wyświetlona zarówno na stronie internetowej restauracji, jak i na innych platformach zawierających opinie. Użytkownik może zdecydować, czy chce przedstawić opinię w formie anonimowej, czy chce podać swoje imię i nazwisko. Przetwarzanie danych osobowych oparto na Artykule 6 Par. 1 Klauzuli 1 (a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

Akceptując niniejsze oświadczenie o ochronie danych, użytkownik wyraża zgodę na przesłanie przez nas po zrealizowaniu rezerwacji wiadomości e-mail lub SMS-a z prośbą o wyrażenie opinii o restauracji. Użytkownik może w każdej chwili sprzeciwić się wykorzystaniu jego danych (patrz punkt 5).

2.3 Jeżeli użytkownik się z nami skontaktuje (poprzez zapytanie na adres privacy@hd.digital), gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy tylko te dane osobowe, które użytkownik nam podał i które są niezbędne do obsługi zapytania i odpowiedzi na nie.

2.4 Niektóre dane są automatycznie rejestrowane przez urządzenie końcowe użytkownika (komputer, telefon komórkowy, tablet itp.). Rejestrowany jest adres IP aktualnie używany przez urządzenie końcowe użytkownika, data i godzina, typ przeglądarki oraz system operacyjny urządzenia końcowego, a także odwiedzane strony. Dane te są gromadzone w celu bezpieczeństwa danych oraz optymalizacji naszej oferty, a także ulepszania naszych usług. Inne wykorzystanie danych, z wyjątkiem celów statystycznych zasadniczo w formie zanonimizowanej, następuje głównie w ramach niniejszego oświadczenia o ochronie danych. Przetwarzanie danych osobowych oparto na Artykule 6 Par. 1 Klauzuli 1 (f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Ochrona naszej witryny internetowej i optymalizacja naszych usług stanowią nasz uzasadniony interes.

2.5 Aby umożliwić przetwarzanie danych omawiane w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych, korzystamy z pomocy usługodawców jako podmiotów przetwarzających dane zgodnie z Art. 28 RODO, na przykład usługodawców świadczących usługi hostingu w chmurze, konserwacji i inne. Są to usługodawcy zewnętrzni i usługodawcy w METRO Group działający w krajach Unii Europejskiej (UE) i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), a także poza nimi. Na podstawie ustaleń umownych ci usługodawcy przetwarzają dane osobowe zgodnie z RODO w celu zapewnienia wysokiego poziomu ochrony danych, nawet jeżeli dane osobowe są przesyłane do kraju, w którym stosowany jest inny poziom ochrony danych i dla którego Komisja Europejska nie podjęła decyzji stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony. Ponadto dane osobowe nie będą przesyłane innym podmiotom, o ile nie będziemy zobowiązani do tego prawnie. Aby uzyskać więcej informacji o odpowiednich środkach bezpieczeństwa dotyczących międzynarodowego przesyłania danych lub ich kopii, należy skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: privacy@hd.digital.

3. Pliki cookie

3.1 Aby uatrakcyjnić nasze usługi i umożliwić korzystanie z określonych funkcji, używamy tzw. plików cookie. Są to niewielkie pliki tekstowe, które zapisywane są na urządzeniu końcowym użytkownika. Niektóre z używanych przez nas plików cookie są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki, czyli po zamknięciu przeglądarki przez użytkownika (tzw. ciasteczka sesyjne). Inne pliki cookie pozostają na urządzeniu końcowym użytkownika i umożliwiają nam lub naszym partnerom rozpoznanie jego przeglądarki przy następnej wizycie (ciasteczka trwałe). Użytkownik może dokonać ustawień swojej przeglądarki, tak aby otrzymywać informacje o zapisywaniu plików cookie i decydować pojedynczo o ich zaakceptowaniu lub wykluczyć akceptowanie plików cookie w określonych przypadkach lub zawsze. Więcej informacji na ten temat podano w funkcji pomocy przeglądarki internetowej. Zaakceptowanie powiadomienia dotyczącego plików cookie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych użytkownika z wykorzystaniem plików cookie. Przetwarzanie danych osobowych oparto na Artykule 6 Par. 1 Klauzuli 1 (a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). W przypadku braku akceptacji zapisywania plików cookie nasza witryna może działać w ograniczonym zakresie. Poniżej przedstawiamy konkretne rodzaje ciasteczek.

3.2 Korzystamy z Adobe Analytics, usługi firmy Adobe Systems Software Ireland Limited (4-6 Riverwalk Citywest Business Campus, Dublin 24, Irlandia; "Adobe"). Ta usługa wykorzystuje pliki cookie przechowywane na urządzeniu użytkownika umożliwiające analizę jego sposobu korzystania z witryny internetowej. Informacje wygenerowane przez plik cookie dotyczące sposobu korzystania z tej witryny internetowej przez użytkownika (w tym adres IP) są przesyłane na serwery firmy Adobe w Irlandii, gdzie są anonimizowane, a następnie przesyłane i przechowywane w formie anonimowej w celu dalszego przetwarzania przez serwery w Stanach Zjednoczonych. Firma Adobe wykorzystuje te informacje do oceny sposobu korzystania z witryny internetowej przez użytkownika, tworzenia raportów na temat działań w witrynie internetowej dla jej operatorów, a także do świadczenia innych usług związanych z działaniami w witrynie internetowej oraz korzystaniem z Internetu. Te informacje mogą być przesyłane do innych firm, jeżeli jest to wymagane przez prawo lub o ile inne firmy przetwarzają te dane w imieniu firmy Adobe. W żadnym wypadku adres IP użytkownika nie będzie powiązany z innymi danymi z firmy Adobe. Instalacji plików cookie można zapobiec, wybierając odpowiednie ustawienia przeglądarki; należy jednak pamiętać, że użytkownik może nie być w stanie korzystać ze wszystkich funkcji tej witryny internetowej w pełnym zakresie. Korzystanie z tej witryny internetowej oznacza zgodę na przetwarzanie danych zebranych o użytkowniku w sposób opisany powyżej oraz w wyżej opisanym celu. Zgodę na zbieranie danych przez firmę Adobe można wycofać w dowolnej chwili, co będzie miało skutek w przyszłości. Szczegółowe informacje o wycofaniu zgody są dostępne na stronie http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html.

3.3 Korzystamy także z narzędzia Google Analytics firmy Google Inc. ("Google"), umożliwiającego analizowanie sposobu korzystania ze stron internetowych. Google Analytics także korzysta z ciasteczek. Informacje na temat korzystania z serwisu internetowego przez użytkownika wygenerowane za pomocą plików cookie przesyłane są zazwyczaj do serwera Google w USA i tam przechowywane. Adres IP użytkownika jest wcześniej skracany przez firmę Google w ramach państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw sygnatariuszy porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach następuje transmisja kompletnego adresu IP na serwer Google w USA i jego skrócenie na tym serwerze. Na zlecenie operatora tej witryny internetowej Google używa tych informacji do analizy sposobu korzystania z witryny internetowej przez użytkownika, aby sporządzać raporty o użytkowaniu witryny i umożliwić operatorowi tej witryny wykonywanie innych usług związanych z korzystaniem z witryny i Internetu. Adres IP przekazany w ramach usługi Google Analytics nie jest łączony przez Google z innymi danymi. Użytkownik może zablokować zapisywanie plików cookie dokonując odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce. Ponadto użytkownik może uniknąć rejestrowania danych wygenerowanych przez plik Cookie odnoszących się do korzystania przez niego ze strony internetowej (wraz z adresem IP) przez Google oraz przetwarzania tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

3.4 Na naszej stronie internetowej używamy piksela Facebooka, narzędzia obsługiwanego przez Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, lub, jeśli użytkownik jest rezydentem UE, przez Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia ("Facebook"), służącego do analizy, optymalizacji i ekonomicznego działania strony internetowej. Za pomocą tego narzędzia Facebook może również określić osoby odwiedzające naszą stronę internetową jako grupę docelową do wyświetlania reklam na Facebooku. Korzystamy z piksela Facebooka, aby wyświetlać publikowane przez nas reklamy na Facebooku jednak tylko tym użytkownikom Facebooka, którzy wykazali zainteresowanie naszą stroną internetową. Co za tym idzie, używamy piksela Facebooka, aby upewnić się, że nasze reklamy na Facebooku odpowiadają potencjalnym zainteresowaniom użytkowników i nie są uciążliwe. Możemy również używać piksela Facebooka do śledzenia skuteczności reklam na Facebooku w celach statystycznych i do badań rynkowych, sprawdzając, czy użytkownicy zostali przekierowani na naszą stronę internetową po kliknięciu reklamy na Facebooku (tzw. "konwersja" lub "interakcja użytkownika"). W tym przypadku podstawą prawną przetwarzania danych jest artykuł 6 ustęp 1 zd. 1 litera a) RODO. Piksel Facebooka jest używany bezpośrednio przez Facebooka w momencie odwiedzania naszej strony internetowej i może ustawić plik cookie na urządzeniu użytkownika. Jeśli następnie użytkownik zaloguje się na Facebooku lub już jest tam zalogowana, wizyta na naszej stronie zostanie zapisana w jego profilu. Dane zebrane o użytkowniku są dla nas anonimowe, więc nie dają nam żadnych odniesień do jego tożsamości. Facebook jednak zapisuje i przetwarza te dane, aby możliwe było powiązanie z danym profilem użytkownika. Oznacza to, że na podstawie przetworzonych danych możliwe jest tworzenie profilów użytkowników. Facebook przetwarza te dane zgodnie ze swoją polityką prywatności. Więcej informacji na temat sposobu działania piksela Facebooka oraz wyświetlania reklam na Facebooku można znaleźć w polityce prywatności tej firmy na stronie: https://www.facebook.com/policy. Użytkownik może zrezygnować z gromadzenia i wykorzystywania swoich danych przez piksela Facebooka do wyświetlania reklam na Facebooku. Aby skonfigurować rodzaje reklam, które użytkownik chce zobaczyć na Facebooku, należy wejść na stronę utworzoną przez Facebooka i postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi ustawień reklam opartych na użytkowaniu: https://www.facebook.com/settings?tab=ads. Ustawienia te są niezależne od platformy, co oznacza, że mają zastosowanie do wszystkich urządzeń, np. komputerów stacjonarnych czy urządzeń przenośnych. Użytkownik może również zgłosić sprzeciw względem wykorzystywania plików cookie do śledzenia i reklamy: za pośrednictwem strony opt-out Network Advertising Initiative http://optout.networkadvertising.org i dodatkowo przez stronę w USA http://www.aboutads.info/choices i stronę w Europie http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/. Możesz zarządzać swoimi ustawieniami prywatności za pomocą przycisku onsite na naszej stronie internetowej.

4. Newsletter restauracji

4.1 Jeśli w ramach rezerwacji udzielili Państwo zgody na otrzymanie newslettera danej restauracji, na zlecenie tej restauracji będziemy zarządzać Państwa adresem e-mailowym zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Wysyłka newslettera nastąpi wtedy na zlecenie i odpowiedzialność restauracji.

4.2 Jeśli udzielili Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych, to przetwarzanie nastąpi zgodnie z art. 6 ust. 1 s. 1 lit. a) RODO. Zgodę na otrzymywanie newslettera mogą Państwo w każdej chwili odwołać.

5. Podanie danych osobowych i okresy przechowywania

5.1 O ile nie określono inaczej ze względu na wymogi prawne (np. Ograniczenia COVID-19), podanie danych osobowych jest dobrowolne. Nieprzekazanie danych osobowych nie będzie miało konsekwencji dla użytkownika, ale nie będzie on mógł korzystać z naszych usług. Dane osobowe przesłane do nas za pośrednictwem naszej witryny internetowej będą przechowywane tylko do momentu realizacji celu w jakim były przetwarzane. Z uzasadnionego interesu firmy H.d mogą także wynikać różne okresy przechowywania (np. w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych i zapobiegania niewłaściwemu wykorzystaniu). Dane osobowe, których nie musimy przechowywać z powodów prawnych lub umownych wymagań dotyczących przechowywania zostaną zablokowane.

5.2 Jeżeli w ramach korzystania z naszych usług użytkownik wybierze opcję "Remember me", przechowujemy jego dane przez okres jednego roku. Jeżeli w tym czasie użytkownik dokona kolejnej rezerwacji za pomocą opcji "Remember me", a dane uległy zmianie (np. nowy adres e-mail), zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji poprzednich danych na podstawie nowych danych. Okres przechowywania wynosi wówczas ponownie jeden rok. Użytkownik może w każdej chwili odwołać przechowywanie danych (wysyłając e-mail na adres privacy@hd.digital)

6. Prawa użytkownika

Jako osoba, której dotyczą dane w rozumieniu RODO, masz następujące prawa wynikające z przepisów ustawowych:

Ponadto masz prawo skonsultować się z naszym inspektorem ochrony danych we wszystkich kwestiach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych i skorzystać z przysługujących Ci praw wynikających z RODO (artykuł 38 ust. 4 RODO) lub złożyć skargę do właściwego organu nadzorczego, jeśli uważasz, że przetwarzanie danych narusza RODO (artykuł 77 RODO).

Stand: Dezember 2021/AG

Dish Res_B2C_Privacy_V4_Dezember2021_pl

Imprint