Prohlášení o ochraně osobních údajů SLUŽBY DISH RESERVATION

Prohlášení o ochraně osobních údajů SLUŽBY DISH RESERVATION

Děkujeme vám za váš zájem o naše webové stránky a služby. Údaje jsou pro nás základem vynikajících služeb. Naší nejdůležitější hodnotou je však důvěra našich zákazníků. Naší nejvyšší prioritou je chránit údaje zákazníků a používat je pouze tak, jak naši zákazníci očekávají. Následující oznámení o ochraně osobních údajů vás proto mají informovat o zpracování vašich osobních údajů a vašich právech v souvislosti s tímto zpracováním v souladu s nařízením (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; „ONOOÚ“), německým zákonem o ochraně osobních údajů v oblasti telekomunikací („TTDSG“) a dalšími platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů.

1 Obecné informace

1.1 Správcem ve smyslu zákonů o ochraně osobních údajů je společnost DISH Digital Solutions GmbH, Metro-Straße 1, 40235 Düsseldorf (dále jen „DISH“,„my“ nebo „nás“). Společnost DISH klade nejvyšší důraz na ochranu vašich osobních údajů.

1.2 S dotazy týkajícími se ochrany osobních údajů se můžete obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů prostřednictvím následujících kontaktních údajů: DISH Digital Solutions GmbH, Datenschutzbeauftragter, Metro-Straße 1, 40235 Düsseldorf, Německo, e-mail: privacy@dish.digital.

1.3 V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů vysvětlujeme, jak shromažďujeme, zpracováváme a používáme osobní údaje při poskytování našich služeb. Osobní údaje jsou jednotlivé údaje o vaší osobní nebo faktické situaci. Další podrobnosti o poskytování našich služeb naleznete v našich VOP. Osobní údaje, které o vás shromažďujeme, zpracováváme a používáme výhradně v rámci platných zákonných předpisů.

2 Zpracování osobních údajů a předávání osobních údajů třetím stranám

2.1 Používání našich služeb je podmíněno souhlasem s příslušnými Všeobecnými obchodními podmínkami a potvrzením, že jste se seznámili s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů.

2.2 Když využíváte naše služby, shromažďujeme a zpracováváme vaše osobní údaje pro následující účely:

2.2.0.1 Abyste mohli provést rezervaci v restauraci, je nutné, abyste nám poskytli své jméno a příjmení, e-mailovou adresu a číslo mobilního telefonu. Tyto údaje jsou nutné k tomu, aby restaurace mohla rezervovat stůl na vaše jméno a informovat vás o podrobnostech vaší rezervace. Tyto údaje jsou rovněž nutné pro zařazení do seznamu čekatelů. Zpracování těchto osobních údajů je založeno na článku 6 odstavci 1 první větě písm. b) ONOOÚ a je nezbytné pro plnění zprostředkovatelské smlouvy mezi vámi a námi.

2.2.0.2 Pro účely recenzí restaurací a našeho řízení kvality vám můžeme na číslo nebo adresu, které jste uvedli při rezervaci, zaslat textovou zprávu nebo e-mail s žádostí o zpětnou vazbu na vaši návštěvu restaurace poté, co pro vás návštěvu restaurace zprostředkujeme. Recenze by měly sloužit jak ke zlepšení služeb pro hosty, tak ke zvýšení viditelnosti restaurace na naší platformě pro potenciální hosty, a proto mohou být uvedeny na webových stránkách restaurace i na dalších platformách pro hodnocení podniků. Sami se můžete rozhodnout, zda bude zpětná vazba anonymní, nebo zda chcete uvést své jméno a příjmení. Tyto osobní údaje jsou zpracovávány na základě článku 6 odstavce 1 první věty písm. f) ONOOÚ za účelem dosažení oprávněných zájmů, konkrétně zlepšení naší rezervační platformy tím, že poskytujeme recenze restaurací.

Proti zaslání žádosti o zpětnou vazbu můžete kdykoli vznést námitku, aniž by vám vznikly jiné náklady než náklady na přenos podle základních sazeb. O tomto právu vznést námitku vás budeme informovat při shromažďování vaší adresy a v každé zprávě.

2.3 V případě, že nás kontaktujete (např. zasláním dotazu na privacy@dish.digital), budeme shromažďovat, zpracovávat a používat pouze ty osobní údaje, které jste nám poskytli a které jsou nezbytné pro zpracování a zodpovězení vašeho dotazu. Jejich zpracování slouží našemu oprávněnému zájmu moci s vámi komunikovat. Právním základem pro toto zpracování je proto článek 6 odst. 1 první věta písm. f) ONOOÚ. Pokud nás kontaktujete za účelem uzavření smlouvy nebo v souvislosti se stávající smlouvou, zpracování se provádí na základě článku 6 odst. 1 první věty písm. b) ONOOÚ; pokud jsme ze zákona povinni odpovědět, zpracování se provádí na základě článku 6 odst. 1 první věty písm. c) ONOOÚ.

2.4 Při přístupu na naše webové stránky a jejich používání jsou osobní údaje automaticky shromažďovány prostřednictvím koncového zařízení, které při přístupu na webové stránky používáte (může to být například váš počítač, mobilní telefon nebo srovnatelné koncové zařízení podporující internet). Mezi tyto osobní údaje patří

2.4.0.1 IP adresa, kterou vaše koncové zařízení aktuálně používá,

2.4.0.2 datum a čas přístupu na naše webové stránky,

2.4.0.3 typ prohlížeče a operační systém vašeho koncového zařízení;

2.4.0.4 zdrojová webová stránka, ze které jste na naše webové stránky vstoupili, a

2.4.0.5 podstránky, které jste na našich webových stránkách navštívili.

2.5 Zpracování IP adresy vašeho koncového zařízení je nezbytné k tomu, abychom vám mohli poskytnout naše webové stránky, a slouží tak k zajištění jejich správného fungování. Zpracování dalších údajů uvedených v odstavci 2.4 tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů se provádí pro účely bezpečnosti údajů a bezpečnosti našich IT systémů, jakož i za účelem optimalizace našich služeb a zlepšování našich webových stránek. Údaje uvedené v odstavci 2.4 tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů jsou uloženy v samostatném logu a nejsou spojeny s žádnými jinými uloženými osobními údaji. Vyhodnocení, s výjimkou vyhodnocení pro statistické účely a vyhodnocení provedených v anonymizované podobě, se provádí pouze v rámci ustanovení tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů. Údaje uvedené v odstavci 2.4 tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů nebudou použity pro marketingové nebo reklamní účely. Zpracování těchto údajů probíhá na základě článku 6 odst. 1 první věty písm. f) ONOOÚ. Ochrana našich webových stránek a optimalizace našich služeb představují oprávněný zájem.

2.6 Údaje uvedené v odstavci 2.4 tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů budou uchovávány do doby, než zanikne účel jejich zpracování. Údaje potřebné pro poskytování webových stránek (vaše IP adresa) se vymažou ihned po zobrazení příslušné webové stránky nebo podstránky. Vymazání logů, v nichž jsou tyto údaje uloženy, je automatizované a obvykle k němu dochází do sedmi (7) dnů po vytvoření logu. Pokud pro účely vyhodnocení zpracováváme i další údaje uvedené v odstavci 2.4 tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů, děje se tak bez odkazu na IP adresu, díky čemuž již není možné identifikovat žádné osobní údaje.

3 Cookies

3.1 Obecné informace

3.1.1 Aby byly naše služby a naše webové stránky uživatelsky co nejpřívětivější a aby bylo možné využívat určitých funkcí našich webových stránek, používáme tzv. soubory cookie.

3.2 Analyzující a reklamní cookies

3.2.1 Používáme analyzující cookies, které nám umožňují sledovat, jak používáte naše webové stránky, např. ze kterého webu třetí strany jste na náš web přišli, které podstránky na našem webu navštěvujete a na které odkazy jste klikli a jak často. Používáme následující analyzující cookies:

Poskytovatelé uvedení v odstavci 3.2.1 shromažďují a zpracovávají údaje našim jménem (viz také odstavec 3(a))

4 Další zpracování ze strany restaurace

4.1 Restaurace bude následně zpracovávat osobní údaje, které jí byly poskytnuty v rámci zprostředkování rezervace, a to svým jménem a jako správce. Identitu restaurace najdete v příslušném záznamu na naší platformě. Zpracování těchto osobních údajů za účelem vytvoření rezervace je obvykle založeno na článku 6 odstavci 1 první větě písm. b) ONOOÚ.

4.2 Pokud jste v rámci své rezervace udělili souhlas se zasíláním newsletteru od příslušné restaurace, budeme spravovat vaši e-mailovou adresu jménem restaurace v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů. Uchovávání vaší e-mailové adresy, jakož i zasílání newsletteru se provádí jménem a na odpovědnost restaurace a na základě článku 6 odstavce 1 první věty písm. a) ONOOÚ. Svůj souhlas se zasíláním newsletteru můžete kdykoli odvolat přímo u restaurace. Odvolání můžete také zaslat nám, v takovém případě ho přijmeme jménem restaurace.

4.3 Pokud s tím budete jako pravidelný zákazník souhlasit, může vás restaurace přidat do své databáze zákazníků. Pokud je databáze zákazníků technicky realizována námi, děje se tak rovněž výhradně jménem a na odpovědnost restaurace. I v tomto případě můžete uplatnit svá práva vůči restauraci. Právním základem je v tomto případě obvykle váš souhlas ve smyslu článku 6 odstavce 1 první věty a) ONOOÚ.

4.4 Pro další informace o dalším zpracování vašich údajů ze strany restaurace vás odkazujeme na prohlášení o ochraně osobních údajů příslušné restaurace, které obvykle naleznete na jejích webových stránkách, na které najdete odkaz na naší platformě.

5 Další příjemci osobních údajů

Kromě předání popsaných v jiných částech tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů dochází také k následujícím předáním:

5.0.0.1 K umožnění operací zpracování uvedených v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů využíváme poskytovatele služeb jako zpracovatele údajů ve smyslu čl. 28 ONOOÚ, například poskytovatele cloudového hostingu, údržby a dalších služeb. Jedná se jak o externí poskytovatele služeb, tak o poskytovatele služeb v rámci koncernu METRO se sídlem v zemích Evropské unie (EU) a Evropského hospodářského prostoru (EHP) i mimo ně. Pomocí smluvních ujednání zajišťujeme, že tito poskytovatelé služeb zpracovávají osobní údaje podle ONOOÚ, aby tak byla zajištěna vysoká úroveň ochrany údajů, včetně případů, kdy jsou osobní údaje předávány do zemí, kde je obvyklá jiná úroveň ochrany údajů a pro které neexistuje rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně. K dalšímu předávání osobních údajů jiným příjemcům nedochází, pokud nám to neukládá zákon. Chcete-li získat další informace o odpovídajících bezpečnostních opatřeních pro mezinárodní přenos údajů nebo jejich kopii, obraťte se prosím e-mailem na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů na adrese: .

5.0.0.2 Pokud to slouží k objasnění zneužití naší platformy, pro které je nutné zahájení soudního řízení, nebo pokud existuje zákonná povinnost zveřejnění, budou osobní údaje předány úřadům (zejména orgánům činným v trestním řízení a finančním úřadům), naší právní obhajobě a v případě potřeby i poškozeným třetím stranám. K předání údajů může dojít také v případě, že je to nezbytné pro vymáhání našich podmínek používání nebo jiných smluv, nebo pokud to vyžaduje zákonné nebo úřední nařízení nebo soudní rozhodnutí. Právním základem pro toto zpracování je článek 6 odst. 1 první věta písm. f) ONOOÚ, například pokud je předání nezbytné pro soudní řízení, nebo článek 6 odst. 1 první věta písm. c) ONOOÚ, pokud v souvislosti s tímto zpracováním existuje zákonná nebo úřední povinnost.

5.0.0.3 Můžeme také zapojit externí poradce, jako jsou právní zástupci (viz také písm. (b)) nebo daňoví poradci, a předat jim údaje nezbytné pro výkon poradenských služeb; právním základem pro toto je (pokud není v písm. (b) uvedeno jinak) článek 6 odst. 1 první věta písm. f) ONOOÚ, podle kterého je naším oprávněným zájmem využití poradenských služeb, které jsou účelné pro řízení společnosti.

6 Povinnost poskytovat osobní údaje a doba uchovávání

6.1 Pokud zákonné předpisy nestanoví jinak (např. omezení kvůli COVID-19), je poskytnutí vašich osobních údajů dobrovolné. Pokud nám své osobní údaje neposkytnete, nebude to pro vás mít žádné důsledky, kromě toho, že nebudete moci využívat naše služby. Osobní údaje, které nám poskytnete prostřednictvím naší webové stránky, budou uchovávány pouze do doby, než bude splněn účel, pro který byly zpracovány. Odchylné doby uchovávání mohou vyplývat také z oprávněného zájmu společnosti DISH (např. zajištění bezpečnosti údajů a zabránění jejich zneužití). Osobní údaje, které jsme povinni uchovávat na základě zákonných nebo smluvních povinností, budou uchovávány blokovaně.

6.2 Pokud jste při používání našich služeb zvolili možnost „Zapamatovat si mě“, souhlasíte s tím, že vaše údaje budeme uchovávat po dobu jednoho roku. Pokud v tomto období vytvoříte novou rezervaci s pozměněnými údaji (např. nová e-mailová adresa) za použití možnosti „Zapamatovat si mě“, vyhrazujeme si právo aktualizovat staré údaje na základě nově uvedených údajů. Tyto údaje budeme poté opět uchovávat po dobu jednoho roku. Souhlas s uchováváním údajů můžete kdykoli odvolat (např. zasláním e-mailu na adresu privacy@dish.digital). V tomto případě je právním základem pro uchovávání nad rámec zpracování konkrétní rezervace článek 6 odstavec 1 písm. a) ONOOÚ.

7 Vaše práva

7.1 Jako subjekt údajů ve smyslu ONOOÚ máte za zákonných podmínek nárok na následující práva:

7.1.0.1 Právo získat informace o zpracování údajů a kopii zpracovávaných údajů (právo na přístup k osobním údajům, článek 15 ONOOÚ),

7.1.0.2 právo požadovat opravu nepřesných údajů nebo doplnění neúplných údajů (právo na opravu, článek 16 ONOOÚ),

7.1.0.3 právo požadovat výmaz osobních údajů, pokud jsou pro to splněny zákonné požadavky, a v případě, že byly osobní údaje předány, požadovat, aby o žádosti o výmaz byli informováni i další správci, pokud to vyžaduje zákon (právo na výmaz, článek 17 ONOOÚ),

7.1.0.4 právo požadovat omezení zpracování údajů (právo na omezení zpracování, článek 18 ONOOÚ),

7.1.0.5 právo získat osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a požadovat předání těchto údajů jinému správci zodpovědnému za jejich zpracování. (právo na přenositelnost údajů, článek 20 ONOOÚ),

7.1.0.6 právo vznést námitku proti zpracování údajů a zastavit ho, pokud je toto zpracování údajů založeno na vašem souhlasu nebo na našich oprávněných zájmech či zájmech třetí strany. To neplatí, pokud lze prokázat závažné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, nebo pokud jsou vaše údaje potřebné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků (právo vznést námitku, článek 21 ONOOÚ),

7.1.0.7 právo obdržet informace o zásadních aspektech společné odpovědnosti, z nichž budou patrné role a odpovědnosti jednotlivých správců v souvislosti se zpracováním osobních údajů, jakož i mechanismy a postupy pro výkon práv subjektů údajů (článek 28 odst. 2 ONOOÚ),

7.1.0.8 právo kdykoli odvolat udělený souhlas a zastavit tak zpracování údajů na základě vašeho souhlasu. Odvolání nemá vliv na zákonnost zpracování založeného na souhlasu uděleném před odvoláním (právo na odvolání, článek 7 ONOOÚ), jakož i

7.1.0.9 právo vznést námitku proti určitým operacím zpracování údajů (článek 21 ONOOÚ).

7.2 Chcete-li uplatnit svá práva, můžete se obrátit na nás nebo na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů na adrese privacy@dish.digital.

7.3 Máte také právo konzultovat s naším pověřencem pro ochranu osobních údajů jakoukoli záležitost týkající se zpracování vašich osobních údajů a výkonu vašich práv podle ONOOÚ (článek 38 odstavec 4 ONOOÚ) nebo podat stížnost příslušnému dozorovému úřadu, pokud se domníváte, že zpracování vašich údajů porušuje ONOOÚ (článek 77 GDPR).

7.4 Stejná práva máte v zásadě i vůči restauraci, pokud jde o další zpracování vašich údajů z její strany (viz odstavec 4). Informace o tom, zda restaurace jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů a/nebo uvedla kontaktní údaje potřebné k uplatnění vašich práv, naleznete v záznamu restaurace na naší platformě nebo na jejích webových stránkách.

Stav k: říjen2023/AG

Dish Res_B2C_Privacy_V6_ říjen2023_cz

Imprint