PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO NÁSTROJ PRO REZERVACE STOLŮ - DISH RESERVATION

Děkujeme za váš zájem o naše webové stránky a naše služby. Údaje považujeme za základ vynikající služby. Nejdůležitějším přínosem je však důvěra našich zákazníků. Naší nejvyšší prioritou je ochrana údajů zákazníků a používání těchto údajů pouze tak, jak naši zákazníci očekávají. Následující pokyny k ochraně osobních údajů by vás proto měly informovat o zpracování vašich soukromých údajů a o vašich právech během procesu zpracování v souladu s nařízením (EU) 2016/679 (GDPR) a dalšími platnými předpisy o ochraně údajů.

Všeobecné informace

Odpovědným subjektem ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů (správcem osobních údajů) je společnost Hospitality Digital GmbH Metro-Straße 1, 40235 Düsseldorf (dále jen „my“, „nás“ nebo „nám“). Společnost H.d přikládá ochraně vašich osobních údajů tu nejvyšší důležitost.

S pověřencem pro ochranu osobních údajů společnosti se můžete na cokoli zeptat použitím následujících údajů: Hospitality Digital GmbH, Data Protection Officer, Metro-Straße 1, 40235 Německo, E-mail: privacy@hd.digital.

V tomto prohlášení o ochraně údajů vysvětlujeme, jak shromažďujeme, zpracováváme a používáme osobní údaje v souvislosti s poskytováním našich služeb. Osobní údaje jsou jednotlivé informace o vaší osobní nebo profesionální situaci. Další podrobnosti o poskytování našich služeb naleznete v našich Všeobecných obchodních podmínkách. Vaše osobní údaje, které shromažďujeme, zpracováváme a používáme, zpracováváme výhradně v mezích platných zákonných předpisů.

Rozsah shromažďování, zpracování a využívání osobních údajů a přenos třetím stranám

Používáním našich služeb souhlasíte s těmito Zásadami ochrany osobních údajů, stejně jako se Všeobecnými obchodními podmínkami.

Zde shromážděné osobní údaje budou použity pro následující účely:

Provádět rezervace v restauracích nebo jiném zařízení (dále jen „restaurace“), které uživatel předtím vybral. Je tedy nutné, abyste nám sdělili své jméno a příjmení, vaši e-mailovou adresu a číslo mobilního telefonu. Pokud nám tyto údaje neposkytnete, nebudeme moci takovouto rezervaci spravovat. Dále vás informujeme, že tyto údaje musí být zaslány vybrané restauraci nebo zařízení, aby rezervace proběhla správným způsobem, a abyste si mohli rezervovat stůl na své jméno a my vás mohli o vaší rezervaci řádně informovat. Tato data musí být také uvedena na čekací listině. Zpracování těchto osobních údajů probíhá na základě čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. B) GDPR a je nezbytné pro naplněni zprostředkovatelské smlouvy mezi vámi a námi.

Po návštěvě restaurace vám můžeme poslat SMS nebo e-mail, abyste nám sdělili svou zkušenost s touto návštěvou a mohli ohodnotit restauraci a zároveň pomohli zlepšit náš systém řízení kvality. Cílem je zlepšit službu pro klienty a posílit viditelnost restaurace pro ostatní klienty a z tohoto důvodu je možné hodnocení zveřejnit jak na internetových stránkách restaurace, tak i na jiných názorových platformách. Můžete si vybrat, zda svůj názor odešlete anonymně nebo v jejich zastoupení poskytnout. Toto zpracování osobních údajů je založeno na článku 6 odst. 1 bod 1 písm. A) obecného nařízení o ochraně údajů (GDPR).

Udělením souhlasu s prohlášením o ochraně osobních údajů souhlasíte s tím, že po odeslání rezervace obdržíte e-mail nebo SMS s žádostí o hodnocení restaurace. Použití vašich údajů můžete kdykoli zakázat (viz část 5).

2.3 Pokud s námi navážete kontakt (třeba prostřednictvím dotazu na privacy@hd.digital), budeme zjišťovat, zpracovávat a používat jen ty osobní údaje, které jste nám sdělili a které jsou nutné pro zpracování a zodpovězení vašeho dotazu.

2.4 Když používáte naše služby, prostřednictvím vašeho koncového zařízení (počítač, mobilní telefon, tablet atd.) se automaticky shromažďují některé údaje. Dotčená data jsou adresa IP, kterou aktuálně používá vaše koncové zařízení, datum a čas, typ prohlížeče a operační systém vašeho koncového zařízení a navštívené stránky. Tyto údaje jsou shromažďovány za účelem bezpečnosti dat a pro optimalizaci našich nabídek a zlepšení našich služeb. Jakékoli jiné využití údajů s výjimkou sběru pro statistické účely, v takovém případě pouze v anonymizované formě, se provádí za každých okolností pouze v mezích stanovených v tomto prohlášení o ochraně údajů. Toto zpracování osobních údajů je založeno na článku 6 odst. 1 odst. 1 písm. F) obecného nařízení o ochraně údajů (GDPR). Ochrana našeho webu a optimalizace našich služeb představují legitimní zájem z naší strany.

Za účelem umožnění operací zpracování dat uvedených v těchto zásadách ochrany osobních údajů využíváme poskytovatele služeb jako procesory dat podle čl. 28 GDPR, například poskytovatelé služeb pro hosting cloud, údržbu a další služby. Jedná se o externí poskytovatele služeb a poskytovatele služeb v rámci skupiny METRO umístěné v zemích mimo Evropskou unii (EU) a mimo Evropský hospodářský prostor (EHP) i mimo ni. Prostřednictvím smluvních ujednání zajistíme, aby tito poskytovatelé služeb zpracovali osobní údaje v souladu s GDPR, aby zajistili vysokou úroveň ochrany údajů, a to i v případě, že jsou osobní údaje předávány do země, kde je obvyklá běžná ochrana údajů, a pro které neexistuje rozhodnutí o přiměřenosti ze strany Komise EU. Další přenos osobních údajů jiným příjemcům nebude proveden, pokud to z právního hlediska nebudeme povinni. Další informace o vhodných bezpečnostních opatřeních pro mezinárodní přenos dat nebo jejich kopii obraťte na našeho pracovníka ochrany osobních údajů na adresu privacy@hd.digital.

Soubory cookies

Abychom mohli zatraktivnit naše služby a umožnit používání konkrétních funkcí, využíváme tzv. cookies. Jsou to malé textové soubory uložené ve vašem zařízení. Některé ze souborů cookie, které používáme, jsou smazány po ukončení relace prohlížeče, tj. po ukončení prohlížeče (tzv. cookies relací). Ostatní soubory cookie zůstanou ve vašem zařízení a při vaší další návštěvě (trvalé soubory cookies) umožňují rozpoznat váš prohlížeč. Váš prohlížeč můžete nastavit tak, abyste získávali o používání souborů cookies informace a v každém případě se mohli rozhodnout, zda povolit používání souborů, povolit cookies jen v určitých případech nebo obecně zakázat používání souborů cookies. Další informace v tomto ohledu naleznete na kartě nápovědy internetového prohlížeče. Pokud cookies nejsou povoleny, mohou být funkce našich stránek omezené. Přijetím našeho prohlášení o souborech cookie souhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů pomocí souborů cookie. Tyto osobní údaje jsou zpracovávány na základě článku. 6, odst. 1, věty 1 písm. A) GDPR. Následující informace popisují konkrétní soubory cookies.

Používáme službu Adobe Analytics, službu Adobe Systems Software Ireland Limited (4-6 Riverwalk Citywest Business Campus, Dublin 24, Irská republika, „Adobe). Tato služba používá soubory cookie, které jsou uloženy ve vašem zařízení a které umožňují analýzu vašeho používání webu. Informace vygenerované cookie o vašem používání tohoto webu (včetně vaší IP adresy) jsou přenášeny na servery společnosti Adobe v Irsku, kde jsou anonymní a pak jsou přenášeny a uloženy v anonymní podobě pro další zpracování na amerických serverech. Společnost Adobe tyto informace používá k vyhodnocení vašeho používání webových stránek, k sestavování zpráv o činnosti webových stránek pro provozovatele webových stránek a k poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitou webových stránek a používáním internetu. Tyto informace mohou být předány třetím stranám, pokud to vyžadují zákony nebo pokud třetí strany zpracovávají tato data jménem společnosti Adobe. V žádném případě nebude vaše IP adresa spojena s dalšími daty od společnosti Adobe. Instalaci souborů cookie můžete zabránit nastavením softwaru prohlížeče; Upozorňujeme však, že v tomto případě nebudete moci plně využívat všechny funkce tohoto webu. Používáním této webové stránky souhlasíte se zpracováním shromážděných údajů o vás výše popsaným způsobem a za účelem uvedeným výše. Sběr dat společnosti Adobe může být kdykoli pozměněn s účinkem do budoucna. Podrobnosti o odvolání naleznete na adrese http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html.

Zavádíme také službu Google Analytics, webovou analýzu od společnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics také využívá soubory cookie. Informace generované soubory cookie při používání těchto stránek jsou obvykle převáděny na server Google v USA a tam jsou uloženy. Před tímto převodem však společnost Google zkrátí vaši IP adresu v rámci členských států Evropské unie nebo dalších signatářských států Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Plná adresa IP je přenášena pouze na server Google v USA a tam zkrácena jako výjimka. Jménem provozovatele webových stránek používá společnost Google tyto informace k vyhodnocení vašeho využívání webových stránek, k sestavování přehledů o činnosti webových stránek a k provádění dalších služeb spojených s používáním webové stránky a internetu, pokud jde o provozovatele webových stránek. Adresa IP přenesená vaším prohlížečem v kontextu služby Google Analytics není sloučena s jinými údaji Google. Ukládání souborů cookie můžete zabránit pomocí odpovídajícího nastavení v prohlížeči. Dále můžete zabránit tomu, aby společnost Google shromažďovala a zpracovávala údaje, které jsou vygenerovány soubory cookie a na základě vašeho používání webu (včetně vaší adresy IP), stažením a instalací následujících plug-inů dostupných na tomto odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cs .

Zpravodaj restaurace

Jakmile během rezervace udělíte svůj souhlas se zasíláním newsletteru příslušné restaurace, bude vaše e-mailová adresa spravována v souladu s nařízením o ochraně osobních údajů. Vlastní zasílání newsletteru realizuje na svoji zodpovědnost restaurace.

Jakmile udělíte svůj souhlas s tímto zpracováním údajů, budou údaje zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Svůj souhlas se zasíláním newsletteru můžete kdykoliv odvolat.

Poskytování osobních údajů a období uchovávání

Není-li stanoveno jinak z důvodu právních požadavků (např. Omezení COVID-19), je poskytnutí vašich osobních údajů dobrovolné. Neposkytnutí vašich osobních údajů nebude mít pro vás žádné důsledky, s výjimkou toho, že nebudete moci využívat naše služby. Osobní údaje, které nám předáte prostřednictvím našeho webu, budou uloženy pouze, dokud nebude splněn účel, pro který byla zpracována. Různé doby uchovávání mohou také vyplynout z oprávněného zájmu společnosti Hd (např. Zajistit bezpečnost dat a zabránit zneužití). Osobní údaje, které potřebujeme k uložení kvůli zákonným nebo smluvním požadavkům na uchovávání, budou zablokovány.

Pokud jste při využívání našich služeb zvolili možnost „Zapamatovat si mě“, výslovně souhlasíte s tím, abychom vaše data uchovali po dobu jednoho roku. Pokud v této lhůtě provedete novou rezervaci s možností „Zapamatovat si mě“ a vaše údaje se změní, (např. nová e-mailová adresa), vyhrazujeme si právo aktualizovat staré údaje na nové údaje. V tomto smyslu nám také znovu udělíte svůj souhlas s uchováním vašich údajů po dobu jednoho roku od aktualizace dat. Ukládání údajů můžete kdykoli zrušit (například e-mailem na privacy@hd.digital).

Vaše práva

Coby subjekt údajů ve smyslu nařízení GDPR vám při splnění zákonných podmínek náležejí tato práva:

• právo dostat informaci o zpracování údajů a rovněž kopii zpracovávaných údajů (právo na přístup k informacím, článek 15 nařízení GDPR),

• právo požádat o opravu chybných údajů nebo o doplnění neúplných údajů (právo na opravu, článek 16 nařízení GDPR),

• právo požádat o výmaz osobních údajů, pokud k tomu jsou zákonné předpoklady, a také, v případě, že byly osobní údaje předány dál, právo předat ostatním správcům informaci týkající se žádosti o výmaz, je-li to zákonem předepsáno (právo na výmaz, článek 17 nařízení GDPR),

• právo požádat o omezení zpracování osobních údajů (právo na omezení zpracování, článek 18 nařízení GDPR),

• právo obdržet osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo požádat o přenesení těchto údajů jinému správci odpovědnému za zpracování (právo na přenositelnost údajů, článek 20 nařízení GDPR),

• právo vznést námitku vůči zpracování údajů s cílem mu zamezit, pokud se zpracování údajů opírá o váš souhlas nebo náš oprávněný zájem nebo oprávněný zájem třetí strany. To neplatí, pokud lze doložit kogentní důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, nebo pokud jsou vaše údaje nutné pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků (právo vznést námitku, článek 21 nařízení GDPR),

• právo obdržet informace o podstatných aspektech společné odpovědnosti, z nichž vyplývají role a kompetence každého správce v souvislosti se zpracováním osobních údajů, jakož i mechanismů a průběhu pro výkon práv subjektu údajů (článek 28 odst. 2 nařízení GDPR);

• právo kdykoli odvolat udělený souhlas s cílem zamezit zpracování údajů, které se opírá o váš souhlas. Odvolaný souhlas nemá vliv na právoplatnost zpracování na základě souhlasu uděleného před odvoláním (právo na odvolání souhlasu, článek 7 nařízení GDPR) a dále

máte právo požádat o pomoc našeho pověřence pro ochranu osobních údajů ve věci všech otázek souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů a s výkonem vašich práv podle nařízení GDPR (článek 38 odst. 4 nařízení GDPR) nebo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu, pokud se domníváte, že zpracování údajů probíhá v rozporu s nařízením GDPR (článek 77 nařízení GDPR).

Stav: June 2020/ AG

Dish Res_B2C_Privacy_V3 June 2020.cz

Imprint