PRIVACYBELEID VOOR DISH RESERVATION


Wij danken u voor uw interesse in onze website en diensten. Gegevens vormen de basis voor onze uitstekende dienstverlening, maar ons belangrijkste bezit is het vertrouwen van onze klanten. Het beschermen van klantgegevens en deze alleen gebruiken zoals onze klanten van ons verwachten heeft onze hoogste prioriteit. De volgende informatie over de bescherming van persoonsgegevens zijn bedoeld om u te informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens en uw bijkomende rechten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) (EU 2016/679 GDPR) en aanvullende gegevensbeschermingswetten.

1. Algemeen

1.1 De Gegevensverantwoordelijke als bedoeld in de AVG is de firma Hospitality Digital GmbH Metro-Straße 1, D-40235 Düsseldorf (hierna “ H.d”, “wij” of “ons”). H.d. hecht het hoogste belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

1.2 U kunt te allen tijde contact opnemen met onze gegevensbeschermingsfunctionaris voor vragen over privacy via de volgende contactgegevens: H.d Digital GmbH, Datenschutzbeauftragter, Metro-Straße 1, 40235 Düsseldorf, E-mail: privacy@hd.digital.

1.3 In deze verklaring betreffende de bescherming van de privacy lichten wij toe hoe wij persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken voor onze diensten. Persoonsgegevens zijn individuele gegevens over uw persoonlijke of zakelijke situatie. Meer informatie over onze diensten valt te vinden in onze Algemene Voorwaarden. Wij verwerken de persoonsgegevens die wij over u verzamelen, verwerken en gebruiken uitsluitend in het kader van toepasselijke wettelijke voorschriften.

2. Omvang van de verzameling, de verwerking en het gebruik van persoonsgegevens en overdracht aan derden

2.1 Wanneer u van onze diensten gebruikmaakt is het noodzakelijk dat u ons uw voor- en achternaam, uw e-mailadres en uw mobiel telefoonnummer verstrekt.

2.2 De persoonsgegevens die wij hier verzamelen worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

(a) Om een reservering te plaatsen in een restaurant of andere locatie (hierna gezamenlijk het “restaurant” genoemd). Hiervoor moet u uw voor- en achternaam, uw e-mailadres en uw mobiele telefoonnummer verstrekken. Indien u deze gegevens niet verstrekt kunnen wij deze reservering niet plaatsen. We informeren u ook dat deze gegevens worden gedeeld met het gekozen restaurant om onze (reserverings)diensten correct te kunnen uitvoeren en om een tafel voor u te reserveren en u te informeren over de bijhorende details. Deze gegevens moeten ook op de wachtlijst worden geplaatst. De verwerking van deze persoonsgegevens vindt plaats op grond van Artikel 6, paragraaf 1, punt b onder 1 van de AVG en is noodzakelijk voor de uitvoering van de bemiddelingsovereenkomst.

(b) Om restaurants te kunnen beoordelen voor ons kwaliteitsmanagementsysteem kunnen wij u een SMS of e-mail versturen nadat u een restaurant hebt bezocht waarin we u vragen om uw mening over het bezoek. Hiermee kunnen we de diensten voor gasten verbeteren en de reputatie van het restaurant voor andere gasten verbeteren. Deze beoordeling kan daarom zowel op de website van het restaurant als op andere feedbackplatforms worden getoond. U kunt kiezen of u uw mening anoniem wilt geven. Deze verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op Artikel 6, paragraaf 1, punt a onder 1 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Door deze gegevensbeschermingsverklaring te accepteren, stemt u ermee in om een e-mail of SMS te ontvangen met het verzoek om het restaurant te beoordelen nadat wij uw reservering hebben verwerkt. U kunt te allen tijde het gebruik van uw gegevens stopzetten (zie Artikel 5).

2.3 Als u contact met ons opneemt (bijvoorbeeld via privacy@hd.digital), verzamelen, verwerken en gebruiken wij alleen de verstrekte persoonsgegevens die voor de behandeling en beantwoording van uw aanvraag noodzakelijk zijn.

2.4 Een aantal gegevens wordt automatisch verzameld via uw apparaat (computer, mobiele telefoon, tablet enz.) als u gebruikmaakt van onze diensten. Deze gegevens bestaan uit het IP-adres dat op dat moment door uw apparaat wordt gebruikt, de datum en tijd, het browsertype en het besturingssysteem van uw apparaat, en de pagina's die u bezoekt. Deze gegevens worden verzameld met het oog op de beveiliging van gegevens en om onze aanbiedingen en diensten te verbeteren. Elk ander gebruik van de gegevens, met uitzondering voor statistische doeleinden, wat in geanonimiseerde vorm zal plaatsvinden, gebeurt in principe alleen in het kader van deze gegevensbeschermingsverklaring. Deze verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op Artikel 6, paragraaf 1, punt f onder 1 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij hebben een rechtmatig belang in het beschermen van onze website en het verbeteren van onze diensten.

2.5 Om de gegevensverwerking zoals uiteengezet in dit privacybeleid mogelijk te maken, maken we gebruik van dienstverleners als gegevensverwerkers op grond van Art. 28 AVG, bijvoorbeeld dienstverleners voor cloudhosting, onderhoud en andere diensten. Deze zijn zowel externe dienstverleners als dienstverleners binnen de METRO-groep die zich in landen binnen en buiten de Europese Unie (EU) en de Europese Economische Ruimte (EER) bevinden. Wij zorgen ervoor dat deze dienstverleners persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de AVG middels contractuele bepalingen om een hoog niveau van gegevensbescherming te waarborgen, zelfs als persoonsgegevens worden overdragen naar een land waarin een ander niveau van gegevensbescherming de norm is en waarover de Europese Commissie geen besluit betreffende toereikendheid heeft genomen. Verdere overdracht van persoonsgegevens zal niet plaatsvinden, tenzij wij hiertoe wettelijk verplicht zijn. Voor meer informatie over de passende beveiligingsmaatregelen voor de internationale overdracht van gegevens of een kopie van deze maatregelen, neem contact op met onze Gegevensbeschermingsfunctionaris door een e-mail te versturen naar privacy@hd.digital.

3. Cookies

3.1 Om onze diensten aantrekkelijk vorm te geven en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, maken wij gebruik van zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden opgeslagen. Een aantal van de door ons gebruikte cookies wordt na het einde van de browsersessie, dus na het sluiten van uw browser, weer gewist (zogenaamde sessie-cookies). Andere cookies blijven op uw apparaat en stellen ons of andere partnerbedrijven in staat om uw browser bij het volgende bezoek te herkennen (persistente cookies). U kunt uw browser instellen zodat u over het gebruik van cookies wordt geïnformeerd en kunt kiezen of u ze altijd wilt accepteren, in sommige gevallen wilt accepteren, of altijd wilt weigeren. U kunt hier meer informatie over vinden in het hulptabblad van uw browser. U stemt in met het verwerken van uw persoonsgegevens via cookies als u onze “Cookie-Banner” accepteert. Deze verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op Artikel 6, paragraaf 1, punt a onder 1 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Onze website kan functioneert wellicht niet optimaal als u cookies niet accepteert. Hieronder gaan wij in op specifieke cookies.

3.2 We gebruiken Adobe Analytics, een dienst van Adobe Systems Software Ireland Limited (4-6 Riverwalk Citywest Business Campus, Dublin 24, Republiek Ierland; “Adobe”). Deze dienst maakt gebruik van cookies die worden opgeslagen op uw apparaat waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd. De informatie over uw gebruik van deze website (waaronder uw IP-adres) die wordt gegenereerd door de cookie wordt overgebracht naar de servers van Adobe in Ierland, daar geanonimiseerd en daarna in geanonimiseerde vorm overgebracht naar servers in de VS voor verdere verwerking en daar opgeslagen. Adobe gebruikt deze informatie om uw gebruik van de website te beoordelen, om verslagen over website-activiteit op te stellen voor de websitebeheerder, en om andere diensten aan te bieden die verband houden met het gebruik van de website en het internet. Deze informatie kan worden doorgegeven aan derden indien wettelijk vereist of indien deze derden de gegevens namens Adobe verwerken. Uw IP-adres wordt nooit gekoppeld aan andere gegevens van Adobe. U kunt het opslaan van cookies voorkomen via de instellingen van uw browser. Let er op wel dat u in dit geval wellicht niet alle functies van deze website volledig zult kunnen benutten. Door deze website te gebruiken, accepteert u de verwerking van de gegevens die over u op de bovenstaande wijze zijn verzameld voor de hierboven beschreven doeleinden. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het verzamelen van gegevens door Adobe met toekomstig effect. Bezoek http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html voor meer informatie over het intrekken van uw toestemming.

3.3 Wij maken ook gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. („Google“). Google Analytics maakt ook gebruik van cookies. De door de cookies geproduceerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in principe aan een server van Google in de VS overgedragen en daar opgeslagen. Uw IP-adres wordt door Google echter binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van het Verdrag betreffende de Europese Economische Ruimte van tevoren verkort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS overgedragen en daar verkort. Google gebruikt deze informatie in opdracht van de websitebeheerder om uw gebruik van de website te beoordelen, om verslagen over website-activiteit op te stellen, en om andere diensten aan te bieden die verband houden met het gebruik van de website en het internet met betrekking tot de websitebeheerder. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verstrekte IP-adres wordt niet samen met andere gegevens van Google opgeslagen. U kunt het opslaan van cookies weigeren via uw browserinstellingen. U kunt bovendien de registratie van de door de cookies geproduceerde en op uw gebruik van de website gebaseerde gegevens (inclusief van uw IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen via de plug-in die beschikbaar is op de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

4. Nieuwsbrief Restaurant

4.1 Indien u bij uw reservering uw toestemming hebt gegeven om een nieuwsbrief van het betreffende restaurant te ontvangen, zullen we uw e-mailadres in opdracht van het restaurant conform de wetgeving inzake gegevensbescherming beheren. De eigenlijke nieuwsbrief wordt dan in opdracht en onder de verantwoordelijkheid van het restaurant verstuurd.

4.2 Indien u uw toestemming voor deze gegevensverwerking hebt gegeven, worden deze verwerkt op grond van artikel 6 lid 1 S. 1 punt a) AVG. U kunt uw toestemming voor het ontvangen van de nieuwsbrief te allen tijde herroepen.

5. Verstrekken van persoonsgegevens en bewaartermijnen

5.1 Tenzij anders gespecificeerd vanwege wettelijke vereisten (bijvoorbeeld COVID-19-beperkingen), is het verstrekken van uw persoonlijke gegevens vrijwillig. Als u geen persoonsgegevens aan ons verstrekt, zal dit geen gevolgen voor u hebben, behalve dat u geen gebruik zult kunnen maken van onze diensten. Persoonsgegevens die u aan ons verstrekt via onze website worden opgeslagen totdat de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt zijn vervuld. Afwijkende bewaartermijnen kunnen voortvloeien uit een rechtmatig belang van H.d. bijvoorbeeld om gegevensbeveiliging te garanderen en misbruik te voorkomen). Persoonsgegevens die wij moeten bewaren op grond van een wettelijke of contractuele bewaarplicht zullen worden geblokkeerd.

5.2 Voor zover u bij de gebruikmaking van onze diensten de “Mij onthouden”-optie hebt gebruikt, slaan wij uw gegevens voor één jaar. Als u binnen deze periode een nieuwe reservering plaatst met de “Mij onthouden”-optie en de gegevens wijzigt (bijvoorbeeld door een nieuw e-mailadres op te geven), behouden wij ons het recht voor om de oude gegevens bij te werken met de nieuwe gegevens. In dit geval geeft u ons opnieuw toestemming om uw gegevens een jaar te bewaren nadat ze zijn bijgewerkt. U kunt het opslaan van gegevens te allen tijde annuleren (bijvoorbeeld door een e-mail te sturen naar privacy@hd.digital).

6. Uw rechten

Als betrokken persoon in de zin van de AVG hebt u onder de wettelijke voorwaarden de volgende rechten:

· het recht om inlichtingen over de gegevensverwerking alsook een kopie van de verwerkte gegevens te ontvangen (Recht van inzage, artikel 15, AVG);

· het recht om te verzoeken om correctie van onjuiste gegevens of aanvulling van onvolledige gegevens (Recht op rectificatie, artikel 16, AVG);

· het recht om te verzoeken om het wissen van persoonsgegevens, voor zover hiervoor aan de wettelijke vereisten is voldaan, alsook, indien de persoonsgegevens werden doorgegeven, het informeren van andere verantwoordelijken over de aanvraag tot wissen, voor zover dit wettelijk is voorgeschreven (Recht op gegevenswissing, artikel 17, AVG);

· het recht om te verzoeken om beperking van de gegevensverwerking (Recht op beperking van de verwerking, artikel 18, AVG);

· het recht om persoonsgegevens in een gestructureerde, algemeen gangbare en door een machine leesbare vorm te ontvangen en te verzoeken om de overdracht van dergelijke gegevens aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking ervan (Recht op overdraagbaarheid van gegevens, artikel 20, AVG);

· het recht op bezwaar tegen de gegevensverwerking, om deze stop te zetten voor zover de gegevensverwerking gebaseerd is op uw toestemming of onze gerechtvaardigde belangen of de gerechtvaardigde belangen van een derde. Dit geldt niet als er dwingende redenen voor de verwerking kunnen worden aangetoond die zwaarder wegen dan uw belangen of als uw gegevens nodig zijn voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen (Recht van bezwaar, artikel 21, AVG);

· het recht om informatie over de wezenlijke aspecten van de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid te ontvangen waaruit de rollen en de verantwoordelijkheden van elke verantwoordelijke met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens evenals de mechanismen en processen voor de uitoefening van de rechten van betrokkenen voortvloeien (artikel 28, lid 2, AVG);

· het recht om een gegeven toestemming te allen tijde te herroepen met het doel een gegevensverwerking op basis van uw toestemming, te stoppen. De herroeping heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voor de herroeping (Voorwaarden voor toestemming, artikel 7, AVG).

U hebt ook het recht om onze gegevensbeschermingsfunctionaris te raadplegen voor alle vragen inzake de verwerking van uw persoonsgegevens en het uitoefenen van uw rechten volgens de AVG (artikel 38, lid 4 van de AVG) of om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichtsautoriteit als u van mening bent dat de gegevensverwerking inbreuk maakt op de AVG (artikel 77 van de AVG).

Stand: June 2020/AG

Dish Res_B2C_Privacy_V3 June 2020_NL

Imprint