VERKLARING INZAKE GEGEVENSBESCHERMING (PRIVACYBELEID) VOOR DISH RESERVATIE

Vriendelijk dank voor uw interesse in onze website en diensten. Voor ons zijn gegevens de basis voor een uitstekende dienstverlening. Ons meest belangrijk kapitaal is echter het vertrouwen van onze klanten. Het beschermen van klantgegevens en het uitsluitend gebruiken op de manier die onze klanten van ons verwachten is onze topprioriteit. De volgende privacyverklaringen zijn daarom bedoeld om u te informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens en uw rechten met betrekking tot die verwerking in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679(de Algemene Verordening Gegevensbescherming; "AVG"), de Duitse Wet Bescherming Telecommunicatie Telemediagegevens ("TTDSG") en andere toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

1. Algemeen

1.1 Verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de wetgeving inzake gegevensbescherming is Hospitality Digital GmbH, Metro-Straße 1, 40235 Düsseldorf (hierna"H.d","wij" of"ons" genoemd). H.d hecht de hoogste waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

1.2 Voor vragen over gegevensbescherming kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via de volgende contactgegevens: H.d Digital GmbH, functionaris voor gegevensbescherming, Metro-Straße 1, 40235 Düsseldorf, e-mail: privacy@hd.digital.

1.3 In deze verklaring inzake gegevensbescherming (privacybeleid) leggen wij uit hoe wij persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken bij het verlenen van onze diensten. Persoonsgegevens zijn individuele gegevens over uw persoonlijke of feitelijke omstandigheden. Meer details over onze dienstverlening vindt u in onze AV. De persoonsgegevens die wij over u verzamelen, verwerken en gebruiken wij uitsluitend in het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen.

2. Verwerking van persoonsgegevens en doorgifte aan derden

2.1 Om gebruik te maken van onze diensten dient u de desbetreffende voorwaarden te aanvaarden en te bevestigen dat u dit privacybeleid hebt gelezen en begrepen.

2.2 Wanneer u onze diensten gebruikt, verzamelen en verwerken wij uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. om een reservering in een restaurant te maken, is het noodzakelijk dat u ons uw voor- en achternaam, uw e-mailadres en uw mobiele telefoonnummer meedeelt. Deze gegevens zijn nodig zodat het restaurant een tafel op uw naam kan reserveren en u kan informeren over de details van uw reservering. Deze gegevens zijn ook nodig voor opname op de wachtlijst. De verwerking van deze persoonsgegevens is gebaseerd op artikel 6, lid 1 zin 1 onder b) AVG en is noodzakelijk voor de uitvoering van het bemiddelingscontract tussen u en ons.
 2. Ten behoeve van restaurantbeoordelingen en ons kwaliteitsbeheer kunnen wij u een sms of e-mail sturen naar het nummer of adres dat u bij uw reservering hebt opgegeven, waarin wij u om feedback vragen over uw bezoek aan het restaurant nadat wij de reservering voor u hebben geregeld. Dit is bedoeld om zowel de service voor de gasten te verbeteren als het externe imago van het restaurant op ons platform voor verdere gasten te versterken en kan daarom zowel op de website van het restaurant als op andere feedbackplatforms worden getoond. U kunt zelf beslissen of de feedback anoniem is of dat u uw voor- en achternaam wilt vermelden. Deze persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6, lid 1 zin 1 onder f) AVG ter behartiging van gerechtvaardigde belangen, namelijk het verbeteren van ons reserveringsplatform door het verstrekken van restaurantbeoordelingen.

  U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verzending van het evaluatieverzoek zonder dat u daarvoor andere transmissiekosten dan de basistarieven in rekening worden gebracht. Wij zullen u op dit recht van bezwaar wijzen bij het verzamelen van het adres en in elk bericht.

2.3 Als u contact met ons opneemt (bijvoorbeeld via een aanvraag op privacy@hd.digital), verzamelen, verwerken en gebruiken wij alleen de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt en die nodig zijn om uw aanvraag te verwerken en te beantwoorden. De verwerking dient ons gerechtvaardigd belang om met u te kunnen communiceren. De rechtsgrondslag voor de verwerking is derhalve artikel 6, lid 1, zin 1, onder f), AVG. Als u contact met ons opneemt voor het sluiten van een overeenkomst of in verband met een bestaande overeenkomst, vindt de verwerking plaats op basis van artikel 6, lid 1 zin 1 onder b) AVG; voor zover wij wettelijk verplicht zijn te antwoorden, op basis van artikel 6, lid 1 zin 1 onder c) AVG.

2.4 Wanneer u onze website bezoekt en gebruikt, worden automatisch persoonsgegevens verzameld via het eindapparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de website (dit kan bijvoorbeeld uw computer, uw mobiele telefoon of een vergelijkbaar eindapparaat met internetcapaciteit zijn). Het gaat dan om

 1. het IP-adres dat momenteel door uw eindapparaat wordt gebruikt,
 2. de datum en tijd waarop de website werd bezocht,
 3. het browsertype en het besturingssysteem van uw eindapparaat;
 4. de bronwebsite vanwaar u onze website hebt bezocht en
 5. de subpagina's die 's op onze website zijn bezocht.

2.5 De verwerking van het IP-adres van uw eindapparaat is voor ons noodzakelijk om u de website te kunnen aanbieden en dient dus voor de goede werking van de website. De verwerking van de andere gegevens genoemd in artikel 2.4 van dit privacybeleid vindt plaats ten behoeve van de gegevensbeveiliging en de veiligheid van onze IT-systemen, alsmede voor het optimaliseren van onze diensten en het verbeteren van onze website. De gegevens vermeld in artikel 2.4 van dit privacybeleid worden opgeslagen in een afzonderlijk logbestand en worden niet gekoppeld aan andere opgeslagen persoonsgegevens. Een evaluatie, behalve voor statistische doeleinden en dan in geanonimiseerde vorm, vindt alleen plaats in het kader van dit privacybeleid. De gegevens vermeld in artikel2.4 van dit privacybeleid zullen niet worden gebruikt voor marketing- of reclamedoeleinden. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 p. 1 lit. f) AVG. De bescherming van onze website en de optimalisering van onze diensten zijn een gerechtvaardigd belang.

2.6 De in artikel2.4 van dit privacybeleid genoemde gegevens worden bewaard totdat het doel van de verwerking niet langer van toepassing is. De gegevens die nodig zijn voor het ter beschikking stellen van de website (uw IP-adres) worden onmiddellijk na hert uitrollen van de betreffende website of subpagina gewist. De verwijdering van de logbestanden waarin deze gegevens worden opgeslagen, gebeurt automatisch en doorgaans binnen zeven (7) dagen na het aanmaken van het logbestand. Indien ook de andere in artikel2.4 van dit privacybeleid genoemde gegevens door ons voor evaluatiedoeleinden worden verwerkt, gebeurt dit zonder verwijzing naar het IP-adres, zodat voor ons geen herleiding tot een bepaald persoon meer mogelijk is.

3. Cookies

3.1 Algemeen

3.1.1 Om onze diensten en onze website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies van de website mogelijk te maken, maken wij gebruik van zogenaamde cookies.

3.1.2 Cookies zijn, in ruimere zin, alle informatie die door een website op uw eindapparaat of in uw browser wordt opgeslagen en door de website kan worden opgevraagd. Alle informatie kan worden opgeslagen in cookies, zoals bepaalde door u geselecteerde website-instellingen, zodat deze automatisch worden herkend wanneer u de volgende subpagina oproept of de website opnieuw bezoekt. Cookies kunnen ook een unieke tekenreeks (identificatienummer) bevatten waarmee de browser kan worden geïdentificeerd wanneer de website opnieuw wordt bezocht. Dit kan leiden tot een koppeling van de browser met door de aanbieder opgeslagen informatie, zoals met name een gebruikersaccount of subaccount waarop u bent ingelogd, een winkelmandje of een automatisch aangemaakt gebruiksprofiel.

3.1.3 Sommige van de door ons gebruikte cookies worden na het einde van een sessie weer verwijderd, d.w.z. nadat u uw browser afsluit (sessiecookies). Andere cookies blijven op uw eindapparaat en stellen ons in staat uw browser te herkennen bij een volgend bezoek aan onze website (permanente cookies).

3.2 Analyse- en reclamecookies

3.2.1 Wij gebruiken analytische cookies waarmee wij uw gebruik van onze website kunnen bijhouden, zoals van welke website van derden u op onze website bent gekomen, welke subpagina's van onze website u bezoekt en op welke links u hebt geklikt en hoe vaak. Wij gebruiken de volgende analytische cookies:

 1. Wij maken gebruik van Adobe Analytics, een dienst van Adobe Systems Software Ireland Limited (4-6 Riverwalk Citywest Business Campus, Dublin 24, Republiek Ierland;"Adobe"). Deze dienst maakt gebruik van cookies die op uw eindapparaat worden opgeslagen en die een analyse van uw websitegebruik mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt doorgegeven naar en door Adobe opgeslagen op servers in Ierland, waar ze wordt geanonimiseerd en vervolgens in geanonimiseerde vorm wordt doorgegeven naar servers in de Verenigde Staten voor verdere verwerking. Adobe gebruikt deze informatie om uw gebruik van de website voor ons te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteit voor ons samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik te verlenen. Indien dit wettelijk vereist is of indien derden deze gegevens namens Adobe verwerken, kan deze informatie aan derden worden doorgegeven. In geen geval zal uw IP-adres in verband worden gebracht met andere gegevens waarover Adobe beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen van uw browser te kiezen, maar houd er rekening mee dat u dan mogelijk niet over de volledige functionaliteit van deze website kunt beschikken. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen gegevensverwerking door Adobe met werking voor de toekomst. Meer informatie over herroeping vindt u op http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html.
 2. We gebruiken ook Google Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland;"Google"). Google Analytics gebruikt ook cookies. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Echter, binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte wordt uw IP-adres vooraf door Google ingekort . Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar ingekort. In onze opdracht zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan ons te verlenen. Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. U kunt voorkomen dat cookies worden opgeslagen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen. U kunt ook voorkomen dat de door de cookies gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (inclusief uw IP-adres) aan Google worden doorgegeven en dat deze gegevens door Google worden verwerkt door de op de volgende link beschikbare browserplugin te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

De in het onderhavige artikel 3.2.1 genoemde aanbieders verzamelen en verwerken de gegevens namens ons (zie ook rubriek 3(a)).

3.2.2 Voor reclamedoeleinden ken wij ook reclamecookies van derden. Met deze cookies kunnen wij de in uw browser getoonde reclame op uw interesses afstemmen op basis van uw surfgedrag. Wij gebruiken de volgende reclamecookies:

 1. Wij gebruiken Facebook Pixel, een hulpmiddel dat wordt beheerd door Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS, of, indien u een inwoner van de EU bent, door Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland ("Facebook"), op onze website voor de analyse, optimalisatie en commerciële werking van de website. Met behulp van Facebook Pixel kan Facebook ook de bezoekers van onze website bepalen als doelgroep voor het tonen van Facebook advertenties. Daarom gebruiken we Facebook Pixel om de Facebook advertenties die we publiceren alleen te tonen aan Facebook gebruikers die interesse hebben getoond in onze website. Dit betekent dat we Facebook Pixel gebruiken om ervoor te zorgen dat onze Facebook advertenties aansluiten bij de potentiële interesse van gebruikers en niet als storend worden ondervonden. We kunnen Facebook Pixel ook gebruiken om de effectiviteit van Facebook advertenties bij te houden voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden door te kijken of gebruikers zijn doorgestuurd naar onze website nadat ze op een Facebook advertentie hebben geklikt (bekend als een"conversie" of"gebruikersinteractie"). In dit geval is de rechtsgrondslag van de verwerking artikel 6, lid 1 zin 1 onder a) AVG. Facebook Pixel wordt rechtstreeks door Facebook gebruikt wanneer u onze website bezoekt en kan een cookie op uw apparaat plaatsen. Als u vervolgens inlogt op Facebook of Facebook bezoekt terwijl u bent ingelogd, wordt uw bezoek aan onze website vastgelegd in uw profiel. De over u verzamelde gegevens zijn voor ons anoniem en geven ons dus geen informatie over de identiteit van de gebruikers. Facebook bewaart en verwerkt de gegevens echter zodanig dat een verbinding met het desbetreffende gebruikersprofiel mogelijk is. Dit betekent dat uit de verwerkte gegevens gebruikersprofielen kunnen worden samengesteld. Facebook verwerkt de gegevens in overeenstemming met het privacybeleid van Facebook. Voor meer informatie over hoe Facebook Pixel werkt en hoe Facebook advertenties worden weergegeven, zie het privacybeleid van Facebook: https://www.facebook.com/policy. U kunt ervoor kiezen dat uw gegevens niet worden verzameld en gebruikt door Facebook Pixel om Facebook Ads weer te geven. Om per configuratie te bepalen, welke soorten advertenties je op Facebook ziet, kun je naar de door Facebook ingestelde pagina gaan en de instructies volgen over de instellingen voor op gebruik gebaseerde advertenties: https://www.facebook.com/settings?tab=ads. De instellingen zijn platformonafhankelijk, dat wil zeggen dat ze kunnen worden toegepast op alle apparaten, zoals desktopcomputers of mobiele apparaten. U kunt zich ook afmelden voor het gebruik van cookies voor tracking- en reclamedoeleinden: via de afmeldingspagina van het Network Advertising Initiative http://optout.networkadvertising.org en daarnaast via de Amerikaanse website http://www.aboutads.info/choices of de Europese website http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/". U kunt uw privacy-instellingen beheren via de onsite-knop van onze website.

4. Verdere verwerking door het restaurant

4.1 Het Restaurant verwerkt vervolgens de persoonsgegevens die hem in het kader van de reservering zijn verstrekt in eigen naam en als verwerkingsverantwoordelijke. U vindt de identiteit van het restaurant in de desbetreffende vermelding op ons platform. Rechtsgrondslag voor de verwerking van deze persoonsgegevens met het oog op het maken van de reservering is in het algemeen artikel 6, lid 1, zin 1, onder b), AVG.

4.2 Als u toestemming hebt gegeven om in het kader van uw reservering een nieuwsbrief van het desbetreffende restaurant te ontvangen, beheren wij uw e-mailadres dienovereenkomstig namens het restaurant overeenkomstig de voorschriften inzake gegevensbescherming. De opslag van uw e-mailadres en de verzending van de nieuwsbrief vindt plaats in opdracht en onder verantwoordelijkheid van het restaurant en op basis van artikel 6 lid 1 zin 1 onder a) AVG. U kunt uw toestemming om de nieuwsbrief te ontvangen te allen tijde intrekken bij het restaurant. U kunt de herroeping ook naar ons sturen; wij zullen deze dan namens het restaurant accepteren.

4.3 Op voorwaarde dat u ermee instemt om als regelmatige klant te door het restaurant aan haar klantenbestand te worden toegevoegd, is dat mogelijk. Voor zover het klantenbestand technisch door ons wordt gerealiseerd, gebeurt dit eveneens uitsluitend in opdracht en onder verantwoordelijkheid van het restaurant. Ook in dit geval kunt u uw rechten laten gelden tegen het restaurant. De rechtsgrondslag is hier meestal uw toestemming in de zin van artikel 6, lid 1, zin 1 a) AVG.

4.4 Voor meer informatie over de verdere verwerking van uw gegevens door het restaurant verwijzen wij u naar het privacybeleid van het betreffende restaurant, dat u doorgaans kunt vinden op de website van het restaurant, waarnaar op ons platform wordt gelinkt.

5. Andere ontvangers van persoonsgegevens

Naast de elders in dit privacybeleid beschreven overdrachten vinden ook de volgende doorgiften plaats:

 1. Om de in dit privacybeleid genoemde gegevensverwerkingen mogelijk te maken, maken wij gebruik van dienstverleners als verwerkers in de zin van art. 28 AVG, bijvoorbeeld dienstverleners voor cloud hosting, onderhoud en andere diensten. Dit zijn zowel externe dienstverleners als dienstverleners binnen de METRO Group die gevestigd zijn in landen binnen en buiten de Europese Unie (EU) en de Europese Economische Ruimte (EER). Wij zorgen er via contractuele afspraken voor dat deze dienstverleners persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de AVG om een hoog niveau van gegevensbescherming te waarborgen, ook als persoonsgegevens worden doorgegeven aan een land waar een ander niveau van gegevensbescherming gebruikelijk is en waarvoor geen adequaatheidsbesluit van de EU-Commissie bestaat. Er vindt geen verdere overdracht van persoonsgegevens aan andere ontvangers plaats, tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Voor meer informatie over passende beveiligingsmaatregelen voor internationale gegevensoverdrachten, of voor een kopie, kunt u een e-mail sturen naar onze functionaris voor gegevensbescherming op: .
 2. Indien dit dient om een misbruik van ons platform op te helderen, waarvoor gerechtelijke stappen noodzakelijk zijn of een wettelijke verplichting tot openbaarmaking bestaat, worden persoonsgegevens doorgegeven aan autoriteiten (met name wetshandhavingsinstanties en belastingdiensten), onze verweer in rechte en, indien nodig, aan benadeelde derden. Openbaarmaking kan ook plaatsvinden wanneer dit nodig is om onze gebruiksvoorwaarden of andere overeenkomsten af te dwingen of wanneer dit wordt vereist door de wet, een overheidsbevel of een gerechtelijk bevel. De rechtsgrondslag voor de verwerking is artikel 6, lid 1, punt 1, onder f), van de AVG, bijvoorbeeld als de openbaarmaking noodzakelijk is in verband met een gerechtelijke procedure, of artikel 6, lid 1, punt 1, onder c), van de AVG. c) AVG, indien er een wettelijke of officiële verplichting bestaat.
 3. Wij kunnen ook externe adviseurs zoals advocaten (zie ook (b)) of belastingadviseurs inschakelen en hen de gegevens verstrekken die nodig zijn voor de adviesdiensten; de rechtsgrondslag hiervoor (tenzij anders vermeld in(b)) is artikel 6, lid 1, zin 1, onder f), AVG, waarbij ons gerechtvaardigd belang bestaat in het gebruik van de adviesdienstverleners die dienstig zijn in vernad met de bedrijfsvoering.

6. Verplichting tot het verstrekken van persoonsgegevens en bewaartermijnen

6.1 Tenzij door voorschriften vanwege de overheid (bv. COVID-19 beperkingen) is het verstrekken van uw persoonsgegevens vrijwillig. Als u ons uw persoonsgegevens niet verstrekt, heeft dit voor u geen gevolgen, behalve dat u geen gebruik kunt maken van onze diensten. Persoonsgegevens die u ons via onze website verstrekt, worden slechts bewaard totdat het doel waarvoor ze zijn verwerkt, is bereikt. Afwijkende bewaartermijnen kunnen ook voortvloeien uit een gerechtvaardigd belang van H.d. (bijvoorbeeld om de veiligheid van de gegevens te waarborgen en misbruik te voorkomen). Persoonsgegevens die wij op grond van wettelijke of contractuele bewaarplichten moeten bewaren, worden afgesloten.

6.2 Als u bij het gebruik van onze diensten de optie "Onthoud mij" hebt geselecteerd, stemt u ermee in dat wij uw gegevens gedurende een jaar bewaren. Als u binnen deze periode een nieuwe reservering maakt met de optie "Onthoud mij" en de gegevens zijn gewijzigd (bijv. nieuw e-mailadres), behouden wij ons het recht voor de oude gegevens bij te werken op basis van de nieuwe gegevens. De opslag vindt vervolgens gedurende een jaar plaats. U kunt de toestemming opslag van de gegevens te allen tijde intrekken (bijvoorbeeld door een e-mail te sturen naar privacy@hd.digital). De rechtsgrondslag voor opslag buiten om de verwerking in het kader van de concrete reservering is in dit geval artikel 6, lid, 1onder a) AVG.

7. Uw rechten

7.1 Als betrokkene in de zin van de AVG heeft u onder de wettelijke voorwaarden recht op de volgende rechten:

 1. het recht om onder meer een kopie te ontvangen van de persoonsgegevens die van hen worden verwerkt (recht op inzage, artikel 15 AVG),
 2. het recht te verzoeken om correctie van onjuiste gegevens of aanvulling van onvolledige gegevens (recht op rectificatie en aanvulling, artikel 16 AVG),
 3. het recht om het wissen van persoonsgegevens te vragen, mits aan de wettelijke vereisten daarvoor is voldaan, en, indien de persoonsgegevens openbaar zijn gemaakt, om andere verwerkingsverantwoordelijken in kennis te stellen van het verzoek tot wissen, indien de wet dat voorschrijft (recht op vergetelheid, artikel 17 AVG),
 4. het recht om beperking van de gegevensverwerking te vragen (recht op beperking van de verwerking, artikel 18 AVG),
 5. het recht om persoonsgegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te verkrijgen en om overdracht van deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijken te verzoeken (recht op dataportabiliteit, artikel 20 AVG),
 6. het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking teneinde deze stop te zetten, mits de gegevensverwerking is gebaseerd op uw toestemming of op onze gerechtvaardigde belangen of die van een derde. Dit geldt niet als er een dwingende redenen voor de verwerking kan worden aangetoond die zwaarder wegen dan uw belangen, of als uw gegevens nodig zijn voor de vaststelling van, het instellen van of het verweer tegen rechtsvorderingen (recht van bezwaar, artikel 21 AVG),
 7. het recht om duidelijke informatie te ontvangen over de essentiële aspecten van de gezamenlijke verantwoordingsplicht, waarin de taken en verantwoordelijkheden van elke verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens zijn vastgelegd, alsmede de mechanismen en procedures voor de uitoefening van de rechten van de betrokkenen (artikel 28, lid 2, AVG);
 8. het recht om de gegeven toestemming te allen tijde in te trekken om de gegevensverwerking op basis van uw toestemming stop te zetten. De intrekking heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voorafgaand aan de herroeping (recht om toestemming in te trekken, artikel 7 AVG) alsmede
 9. het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde gegevensverwerkingen (artikel 21 AVG).

7.2 Om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact opnemen met ons of met onze functionaris voor gegevensbescherming via privacy@hd.digital.

7.3 U hebt ook het recht om onze functionaris voor gegevensbescherming te raadplegen over elke kwestie met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens en de uitoefening van uw rechten onder de AVG (artikel 38, lid 4 AVG) of om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit indien u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens in strijd is met de AVG (artikel 77 AVG).

7.4 In principe heeft u ook dezelfde rechten tegenover het restaurant met betrekking tot verdere verwerking door het restaurant (zie artikel 4). Raadpleeg de vermelding van het restaurant op ons platform of zijn website om na te gaan of het restaurant een functionaris voor gegevensbescherming heeft benoemd en/of de contactgegevens die nodig zijn om uw rechten uit te oefenen.

Versie: November2022/AG

Dish Res_B2C_Privacy_V4.1_November2022_de

Imprint